محصولات سایت

آموزش زبان های خارجه Language Learning

به فروشگاه اینترنتی آموزش زبان های خارجه تاریخچه خوش آمدید

کتاب پاسخهای گفتاری آیلتس اثر دکتر مسعود راعی شریف
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب پاسخهای گفتاری آیلتس اثر دکتر مسعود راعی شریف

مدلکتاب پاسخهای گفتاری آیلتس اثر دکتر مسعود راعی شریف
تعداد دیسک1
نوع دیسکCD
زبانانگلیسی
بازه ی سنیخردسال کودک و نوجوان بزرگسال تمامی سنین
تماس بگیرید
کتاب صوتی آموزش انگلیسی در خودرو نسخه 3 سی دی انتشارات زبانزد
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب صوتی آموزش انگلیسی در خودرو نسخه 3 سی دی انتشارات زبانزد

مدلکتاب صوتی آموزش انگلیسی در خودرو نسخه 3 سی دی انتشارات زبانزد
تعداد دیسک3
زیرنویسانگلیسی
بازه ی سنیخردسال کودک و نوجوان بزرگسال تمامی سنین
نوع دیسکCD
نوعآموزش صوتی
زبانانگلیسی
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان چینی رزتا استون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان چینی رزتا استون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند

Rosetta Stone Ver 5 Chinese Language Learning Afrand Software

مدلنرم افزار آموزش زبان چینی رزتا استون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند
نوعنرم افزار
تعداد دیسک1
بازه ی سنیبزرگسال
نوع دیسکDVD
زبانچینی
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان روسی رزتااستون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان روسی رزتااستون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند

Rosetta Stone Ver 5 Russian Language Learning Afrand Software

مدلنرم افزار آموزش زبان روسی رزتااستون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند
نوع دیسکDVD
نوعنرم افزار
بازه ی سنیبزرگسال
زبانروسی
تعداد دیسک1
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان فارسی رزتا استون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان فارسی رزتا استون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند

Rosetta Stone Ver 5 Persian Language Learning Afrand Software

مدلنرم افزار آموزش زبان فارسی رزتا استون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند
زبانفارسی
تعداد دیسک1
نوع دیسکDVD
بازه ی سنیبزرگسال
نوعنرم افزار
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان ترکی استانبولی رزتااستون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان ترکی استانبولی رزتااستون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند

Rosetta Stone Ver 5 Turkish Language Learning Afrand Software

مدلنرم افزار آموزش زبان ترکی استانبولی رزتااستون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند
نوع دیسکDVD
زبانترکی
تعداد دیسک1
بازه ی سنیبزرگسال
نوعنرم افزار
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان ایتالیایی رزتا استون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان ایتالیایی رزتا استون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند

Rosetta Stone Ver 5 Italian Language Learning Afrand Software

مدلنرم افزار آموزش زبان ایتالیایی رزتا استون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند
نوع دیسکDVD
بازه ی سنیبزرگسال
تعداد دیسک1
نوعنرم افزار
زبانایتالیایی
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان اسپانیایی رزتااستون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان اسپانیایی رزتااستون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند

Rosetta Stone Ver 5 Spanish Language Learning Afrand Software

مدلنرم افزار آموزش زبان اسپانیایی رزتااستون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند
بازه ی سنیبزرگسال
نوعنرم افزار
نوع دیسکDVD
زباناسپانیایی
تعداد دیسک1
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان انگلیسی رزتااستون لهجه انگلیسی نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی رزتااستون لهجه انگلیسی نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند

Rosetta Stone Ver 5 British English Language Learning Afrand Software

مدلنرم افزار آموزش زبان انگلیسی رزتااستون لهجه انگلیسی نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند
تعداد دیسک1
نوعنرم افزار
بازه ی سنیبزرگسال
زبانانگلیسی
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
نرم افزار صوتی آموزش زبان سوئدی پیمزلر انتشارات نرم افزاری افرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار صوتی آموزش زبان سوئدی پیمزلر انتشارات نرم افزاری افرند

Pimsleur Swedish Language Learning Afrand Software

مدلنرم افزار صوتی آموزش زبان سوئدی پیمزلر انتشارات نرم افزاری افرند
نوعدوره آموزشی آموزش صوتی
زبانسوئدی
تعداد دیسک1
نوع دیسکDVD
بازه ی سنیبزرگسال
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان اسپانیایی Tell Me More نشر نیاز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان اسپانیایی Tell Me More نشر نیاز

مدلنرم افزار آموزش زبان اسپانیایی Tell Me More نشر نیاز
زباناسپانیایی
نوع دیسکBlu-ray
تعداد دیسک1
بازه ی سنیخردسال کودک و نوجوان بزرگسال تمامی سنین
نوعنرم افزار دوره آموزشی آموزش صوتی
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان ایتالیایی Tell Me More نشر نیاز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان ایتالیایی Tell Me More نشر نیاز

مدلنرم افزار آموزش زبان ایتالیایی Tell Me More نشر نیاز
تعداد دیسک1
نوعنرم افزار دوره آموزشی آموزش صوتی
نوع دیسکBlu-ray
زبانایتالیایی
بازه ی سنیخردسال کودک و نوجوان بزرگسال تمامی سنین
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان آلمانی Tell Me More نشر نیاز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان آلمانی Tell Me More نشر نیاز

مدلنرم افزار آموزش زبان آلمانی Tell Me More نشر نیاز
نوع دیسکBlu-ray
زبانآلمانی
بازه ی سنیخردسال کودک و نوجوان بزرگسال تمامی سنین
نوعنرم افزار دوره آموزشی آموزش صوتی
تعداد دیسک1
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان فرانسه Tell Me More نشر نیاز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان فرانسه Tell Me More نشر نیاز

مدلنرم افزار آموزش زبان فرانسه Tell Me More نشر نیاز
نوع دیسکBlu-ray
زبانانگلیسی
تعداد دیسک1
نوعنرم افزار دوره آموزشی آموزش صوتی
بازه ی سنیخردسال کودک و نوجوان بزرگسال تمامی سنین
تماس بگیرید
آموزش زبان انگلیسی Tell Me More لهجه بریتیش نشر نیاز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش زبان انگلیسی Tell Me More لهجه بریتیش نشر نیاز

مدلآموزش زبان انگلیسی Tell Me More لهجه بریتیش نشر نیاز
نوعنرم افزار دوره آموزشی آموزش صوتی
بازه ی سنیخردسال کودک و نوجوان تمامی سنین
زیرنویسانگلیسی
تعداد دیسک1
زبانانگلیسی
نوع دیسکBlu-ray
تماس بگیرید
آموزش زبان انگلیسی Tell Me More لهجه آمریکایی نشر نیاز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش زبان انگلیسی Tell Me More لهجه آمریکایی نشر نیاز

مدلآموزش زبان انگلیسی Tell Me More لهجه آمریکایی نشر نیاز
بازه ی سنیخردسال کودک و نوجوان بزرگسال تمامی سنین
نوع دیسکBlu-ray
تعداد دیسک1
زیرنویسانگلیسی
زبانانگلیسی
نوعنرم افزار دوره آموزشی آموزش صوتی
تماس بگیرید
آموزش زبان ترکی آذری نشر نیاز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش زبان ترکی آذری نشر نیاز

مدلآموزش زبان ترکی آذری نشر نیاز
نوع دیسکBlu-ray
زبانترکی
بازه ی سنیخردسال کودک و نوجوان بزرگسال تمامی سنین
نوعنرم افزار دوره آموزشی آموزش صوتی
تعداد دیسک1
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش الفبای انگیسی واعداد نشر زیباپرداز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش الفبای انگیسی واعداد نشر زیباپرداز

مدلنرم افزار آموزش الفبای انگیسی واعداد نشر زیباپرداز
نوعفیلم نرم افزار انیمیشن
بازه ی سنیخردسال کودک و نوجوان
نوع دیسکBlu-ray
زبانانگلیسی
تعداد دیسک1
تماس بگیرید
نرم افزار آموزشی الفبا و اعداد فارسی نشر زیبا پرداز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزشی الفبا و اعداد فارسی نشر زیبا پرداز

مدلنرم افزار آموزشی الفبا و اعداد فارسی نشر زیبا پرداز
نوع دیسکBlu-ray
تعداد دیسک1
نوعفیلم نرم افزار انیمیشن دوره آموزشی
بازه ی سنیخردسال کودک و نوجوان
زبانفارسی
تماس بگیرید
نرم افزار آموزشی کودک شما میتواند انگلیسی بخواند نشر زیباپرداز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزشی کودک شما میتواند انگلیسی بخواند نشر زیباپرداز

مدلنرم افزار آموزشی کودک شما میتواند انگلیسی بخواند نشر زیباپرداز
بازه ی سنیخردسال کودک و نوجوان
تعداد دیسک1
نوعفیلم
زبانانگلیسی
نوع دیسکBlu-ray
تماس بگیرید
آموزش زبان ترکی رزتااستون نشرنیاز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش زبان ترکی رزتااستون نشرنیاز

مدلآموزش زبان ترکی رزتااستون نشرنیاز
نوع دیسکBlu-ray
تعداد دیسک1
زبانترکی
نوعنرم افزار دوره آموزشی آموزش صوتی
بازه ی سنیخردسال کودک و نوجوان بزرگسال تمامی سنین
تماس بگیرید
آموزش زبان اسپانیایی رزتااستون نشرنیاز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش زبان اسپانیایی رزتااستون نشرنیاز

مدلآموزش زبان اسپانیایی رزتااستون نشرنیاز
نوع دیسکBlu-ray
زباناسپانیایی
تعداد دیسک1
نوعنرم افزار دوره آموزشی آموزش صوتی
بازه ی سنیخردسال کودک و نوجوان بزرگسال تمامی سنین
تماس بگیرید
آموزش زبان سوئدی رزتااستون نشرنیاز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش زبان سوئدی رزتااستون نشرنیاز

مدلآموزش زبان سوئدی رزتااستون نشرنیاز
بازه ی سنیخردسال کودک و نوجوان بزرگسال تمامی سنین
زبانسوئدی
نوعنرم افزار دوره آموزشی آموزش صوتی
تعداد دیسک1
نوع دیسکBlu-ray
تماس بگیرید
آموزش زبان روسی رزتااستون نشرنیاز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش زبان روسی رزتااستون نشرنیاز

مدلآموزش زبان روسی رزتااستون نشرنیاز
بازه ی سنیخردسال کودک و نوجوان بزرگسال تمامی سنین
تعداد دیسک1
نوع دیسکBlu-ray
زبانروسی
نوعنرم افزار دوره آموزشی آموزش صوتی
تماس بگیرید
صفحه 1 از 10
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن