محصولات سایت

گیتار Guitar

به فروشگاه اینترنتی گیتار تاریخچه خوش آمدید

گیتار باس استگ مدل B300 BK
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گیتار باس استگ مدل B300 BK

Stagg B300 BK Bass Guitar

مدلگیتار باس استگ مدل B300 BK
نوع سازگیتار باس
اندازه4/4
پیکاپ
تماس بگیرید
گیتار آکوستیک استگ مدل SA30D-BS
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گیتار آکوستیک استگ مدل SA30D-BS

Stagg SA30D BS Acoustic Guitar

مدلگیتار آکوستیک استگ مدل SA30D-BS
برش کات‌ اوی
نوع سازگیتار آکوستیک
پیکاپ
اندازه4/4
تماس بگیرید
گیتار باس استگ مدل BC300-BK
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گیتار باس استگ مدل BC300-BK

STAGG BC300-BK Fusion Electric Bass Guitar

مدلگیتار باس استگ مدل BC300-BK
نوع سازگیتار باس
پیکاپ
برش کات‌ اوی
اندازه4/4
تماس بگیرید
گیتار الکتریک استگ مدل L400-WH Classic Rock
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گیتار الکتریک استگ مدل L400-WH Classic Rock

STAGG L400-WH Classic Rock L Electric Guitar

مدلگیتار الکتریک استگ مدل L400-WH Classic Rock
برش کات‌ اوی
اندازه4/4
نوع سازگیتار الکتریک
پیکاپ
تماس بگیرید
گیتار باس آکوستیک استگ مدل AB203CE-N
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گیتار باس آکوستیک استگ مدل AB203CE-N

STAGG AB203CE-N Electro- Acoustic cutaway Bass Guitar

مدلگیتار باس آکوستیک استگ مدل AB203CE-N
نوع سازگیتار باس
برش کات‌ اوی
پیکاپ
اندازه4/4
تماس بگیرید
گیتار الکترو آکوستیک استگ مدل A2006 N
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گیتار الکترو آکوستیک استگ مدل A2006 N

مدلگیتار الکترو آکوستیک استگ مدل A2006 N
نوع سازگیتار الکترو آکوستیک
برش کات‌ اوی
پیکاپ
اندازه4/4
تماس بگیرید
گیتار آکوستیک میسون مدل M7
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گیتار آکوستیک میسون مدل M7

Mayson M7 Acoustic Guitar

مدلگیتار آکوستیک میسون مدل M7
نوع سازگیتار آکوستیک
اندازه4/4
تماس بگیرید
گیتار کلاسیک مستر ورک مدل MWC3900NL
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گیتار کلاسیک مستر ورک مدل MWC3900NL

Master Work MWC3900NL Classical Guitar

مدلگیتار کلاسیک مستر ورک مدل MWC3900NL
اندازه4/4
نوع سازگیتار کلاسیک
تماس بگیرید
گیتار الکتریک گرتش مدل G2655T 2800400506
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گیتار الکتریک گرتش مدل G2655T 2800400506

Gretsch G2655T 2800400506 Electric Guitar

مدلگیتار الکتریک گرتش مدل G2655T 2800400506
پیکاپ
نوع سازگیتار الکتریک
تماس بگیرید
گیتار الکتریک گرتش مدل G2622T 2800100537
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گیتار الکتریک گرتش مدل G2622T 2800100537

Gretsch G2622T 2800100537 Electric Guitar

مدلگیتار الکتریک گرتش مدل G2622T 2800100537
نوع سازگیتار الکتریک
پیکاپ
تماس بگیرید
گیتار آکوستیک فندر مدل CC-140SCE SB 0962710232
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گیتار آکوستیک فندر مدل CC-140SCE SB 0962710232

Fender CC-140SCE SB 0962710232 Acoustic Guitar

مدلگیتار آکوستیک فندر مدل CC-140SCE SB 0962710232
نوع سازگیتار آکوستیک
اندازه4/4
برش کات‌ اوی
پیکاپ
تماس بگیرید
گیتار آکوستیک فندر مدل CC-140SCE NAT 0962710221
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گیتار آکوستیک فندر مدل CC-140SCE NAT 0962710221

Fender CC-140SCE NAT 0962710221 Acoustic Guitar

مدلگیتار آکوستیک فندر مدل CC-140SCE NAT 0962710221
اندازه4/4
پیکاپ
نوع سازگیتار آکوستیک
برش کات‌ اوی
تماس بگیرید
گیتار آکوستیک فندر مدل CD-140SCE SB 0962704232
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گیتار آکوستیک فندر مدل CD-140SCE SB 0962704232

Fender CD-140SCE SB 0962704232 Acoustic Guitar

مدلگیتار آکوستیک فندر مدل CD-140SCE SB 0962704232
نوع سازگیتار آکوستیک
پیکاپ
برش کات‌ اوی
تماس بگیرید
گیتار آکوستیک فندر مدل PM-3CE Mah 0960306221
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گیتار آکوستیک فندر مدل PM-3CE Mah 0960306221

Fender PM-3CE Mah 0960306221 Acoustic Guitar

مدلگیتار آکوستیک فندر مدل PM-3CE Mah 0960306221
پیکاپ
نوع سازگیتار آکوستیک
برش کات‌ اوی
تماس بگیرید
گیتار آکوستیک فندر مدل PM-3CE RW 0960296221
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گیتار آکوستیک فندر مدل PM-3CE RW 0960296221

Fender PM-3CE RW 0960296221 Acoustic Guitar

مدلگیتار آکوستیک فندر مدل PM-3CE RW 0960296221
نوع سازگیتار الکترو آکوستیک
پیکاپ
برش کات‌ اوی
تماس بگیرید
گیتار الکتریک فندر مدل Vintage Modified Telecaster 0301265506
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گیتار الکتریک فندر مدل Vintage Modified Telecaster 0301265506

Fender Vintage Modified Telecaster 0301265506 Electric Guitar

مدلگیتار الکتریک فندر مدل Vintage Modified Telecaster 0301265506
پیکاپ
اندازه4/4
نوع سازگیتار الکتریک
تماس بگیرید
گیتار الکتریک فندر مدل Squire Telecaster 0310202503
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گیتار الکتریک فندر مدل Squire Telecaster 0310202503

Fender Squire Telecaster 0310202503 Electric Guitar

مدلگیتار الکتریک فندر مدل Squire Telecaster 0310202503
اندازه4/4
نوع سازگیتار الکتریک
پیکاپ
تماس بگیرید
گیتار باس فندر مدل Flea Jazz Bass 0141020356
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گیتار باس فندر مدل Flea Jazz Bass 0141020356

Fender Flea Jazz Bass 0141020356 Bass Guitar

مدلگیتار باس فندر مدل Flea Jazz Bass 0141020356
نوع سازگیتار باس
پیکاپ
تماس بگیرید
گیتار کلاسیک آلمانزا مدل 457-M
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گیتار کلاسیک آلمانزا مدل 457-M

Almansa 457-M Classic Guitar

مدلگیتار کلاسیک آلمانزا مدل 457-M
برش کات‌ اوی
نوع سازگیتار کلاسیک
پیکاپ
اندازه4/4
تماس بگیرید
گیتار کلاسیک آلمانزا مدل 447-CW
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گیتار کلاسیک آلمانزا مدل 447-CW

Almansa 447-CW Classic Guitar

مدلگیتار کلاسیک آلمانزا مدل 447-CW
پیکاپ
برش کات‌ اوی
اندازه4/4
نوع سازگیتار کلاسیک
تماس بگیرید
گیتار کلاسیک آلمانزا مدل 447-CW Thin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گیتار کلاسیک آلمانزا مدل 447-CW Thin

Almansa 447-CW Thin Classic Guitar

مدلگیتار کلاسیک آلمانزا مدل 447-CW Thin
برش کات‌ اوی
اندازه4/4
نوع سازگیتار کلاسیک
پیکاپ
تماس بگیرید
گیتار فلامنکوی آلمانزا مدل 448 Cypress
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گیتار فلامنکوی آلمانزا مدل 448 Cypress

Almansa 448 Cypress Flamenco Guitar

مدلگیتار فلامنکوی آلمانزا مدل 448 Cypress
پیکاپ
برش کات‌ اوی
نوع سازگیتار فلامنکو
اندازه4/4
تماس بگیرید
گیتار کلاسیک آلمانزا مدل 435-CW Thin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گیتار کلاسیک آلمانزا مدل 435-CW Thin

Almansa 435-CW Thin Classic Guitar

مدلگیتار کلاسیک آلمانزا مدل 435-CW Thin
برش کات‌ اوی
پیکاپ
اندازه4/4
نوع سازگیتار الکترو کلاسیک
تماس بگیرید
گیتار کلاسیک آلمانزا مدل CS-CW-SM-E2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گیتار کلاسیک آلمانزا مدل CS-CW-SM-E2

Almansa CS-CW-SM-E2 Classic Guitar

مدلگیتار کلاسیک آلمانزا مدل CS-CW-SM-E2
نوع سازگیتار کلاسیک
اندازه4/4
تماس بگیرید
صفحه 1 از 35
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن