محصولات سایت

پیانو دیجیتال Digitalpiano

به فروشگاه اینترنتی پیانو دیجیتال تاریخچه خوش آمدید

پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-685
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-685

Yamaha CLP-685 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-685
بازه تغییر گام+12 تا 12-
استایلدیواری
الگوی ویژه همراهی
چند صدایی256 پلی‌فونی
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال یاماها مدل CVP-701
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل CVP-701

Yamaha CVP-701 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل CVP-701
چند صدایی256 پلی‌فونی
استایلدیواری
بازه تغییر گام
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال یاماها مدل CVP-705
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل CVP-705

Yamaha CVP-705 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل CVP-705
استایلدیواری
چند صدایی256 پلی‌فونی
بازه تغییر گام
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-665GP
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-665GP

Yamaha CLP-665GP Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-665GP
استایلگراند
الگوی ویژه همراهی
چند صدایی256 پلی‌فونی
بازه تغییر گام+12 تا 12-
تماس بگیرید
پیانوی آنسامبل دیجیتال کرگ مدل Havian 30
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانوی آنسامبل دیجیتال کرگ مدل Havian 30

Korg Havian 30 Digital Ensemble Piano

مدلپیانوی آنسامبل دیجیتال کرگ مدل Havian 30
الگوی ویژه همراهی
استایلدیواری
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال کرگ مدل GS1-88
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال کرگ مدل GS1-88

Korg GS1-88 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال کرگ مدل GS1-88
بازه تغییر گام
استایلاستیج
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال کرگ مدل G1 Air
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال کرگ مدل G1 Air

Korg G1 Air Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال کرگ مدل G1 Air
بازه تغییر گام
چند صدایی120 پلی‌فونی
استایلدیواری
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال کرگ مدل C1 Air
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال کرگ مدل C1 Air

Korg C1 Air Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال کرگ مدل C1 Air
استایلدیواری
بازه تغییر گام
چند صدایی120 پلی‌فونی
الگوی ویژه همراهی
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال رولند مدل RP-302
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال رولند مدل RP-302

Roland RP-302 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال رولند مدل RP-302
بازه تغییر گام
چند صدایی128 پلی‌فونی
الگوی ویژه همراهی
استایلدیواری
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال یاماها مدل YDP 103
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل YDP 103

Yamaha YDP 103 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل YDP 103
بازه تغییر گام+6 تا 6-
چند صدایی64 پلی‌فونی
استایلدیواری
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-635
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-635

Yamaha CLP-635 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-635
استایلدیواری
چند صدایی256 پلی‌فونی
بازه تغییر گام+12 تا 12-
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-645
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-645

Yamaha CLP-645 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-645
بازه تغییر گام+12 تا 12-
استایلدیواری
چند صدایی256 پلی‌فونی
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-625
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-625

Yamaha CLP-625 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-625
بازه تغییر گام+6 تا 6-
الگوی ویژه همراهی
استایلدیواری
چند صدایی256 پلی‌فونی
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال یاماها مدل NP-32
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل NP-32

Yamaha NP-32 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل NP-32
الگوی ویژه همراهی
استایلاستیج
بازه تغییر گام+6 تا 6-
چند صدایی64 پلی‌فونی
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال کرگ مدل B1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال کرگ مدل B1

Korg B1 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال کرگ مدل B1
بازه تغییر گام
چند صدایی120 پلی‌فونی
استایلدیواری
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال یاماها مدل DGX-660
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل DGX-660

Yamaha DGX-660 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل DGX-660
استایلاستیج
بازه تغییر گام+12 تا 12-
الگوی ویژه همراهی
چند صدایی192 پلی‌فونی
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال یاماها مدل YDP-163
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل YDP-163

Yamaha YDP-163 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل YDP-163
چند صدایی192 پلی‌فونی
الگوی ویژه همراهی
استایلدیواری
بازه تغییر گام+6 تا 6-
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال یاماها مدل YDP-143
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل YDP-143

Yamaha YDP-143 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل YDP-143
استایلدیواری
الگوی ویژه همراهی
بازه تغییر گام+6 تا 6-
چند صدایی192 پلی‌فونی
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال یاماها مدل P-45 B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل P-45 B

Yamaha P-45 B Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل P-45 B
الگوی ویژه همراهی
بازه تغییر گام+6 تا 6-
چند صدایی64 پلی‌فونی
استایلاستیج
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال یاماها مدل P-115
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال یاماها مدل P-115

Yamaha P-115 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال یاماها مدل P-115
بازه تغییر گام+6 تا 6-
استایلاستیج
الگوی ویژه همراهی
چند صدایی192 پلی‌فونی
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال کرگ مدل SP-280
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال کرگ مدل SP-280

Korg SP-280 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال کرگ مدل SP-280
الگوی ویژه همراهی
استایلاستیج
بازه تغییر گام+12 تا 12-
چند صدایی120 پلی‌فونی
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال کرگ مدل LP-180
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال کرگ مدل LP-180

Korg LP-180 Digital Piano

مدلپیانو دیجیتال کرگ مدل LP-180
چند صدایی120 پلی‌فونی
بازه تغییر گام+12 تا 12-
استایلدیواری
الگوی ویژه همراهی
تماس بگیرید
پیانو دیجیتال رولند مدل F140-R
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانو دیجیتال رولند مدل F140-R

DIGITAL PIANO ROLAND F140R

مدلپیانو دیجیتال رولند مدل F140-R
چند صدایی128 پلی‌فونی
استایلدیواری
بازه تغییر گام+6 تا 6-
الگوی ویژه همراهی
موجود نیست
پیانوی دیجیتال مدلی مدل CDP5200
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیانوی دیجیتال مدلی مدل CDP5200

Medeli CDP5200 DigitaL Piano

مدلپیانوی دیجیتال مدلی مدل CDP5200
استایلدیواری
چند صدایی128 پلی‌فونی
موجود نیست
صفحه 1 از 5
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن