محصولات سایت

چراغ مطالعه Light

به فروشگاه اینترنتی چراغ مطالعه تاریخچه خوش آمدید

چراغ مطالعه گیره ای قابل شارژ ال ای دی مدل YJ-5868
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ مطالعه گیره ای قابل شارژ ال ای دی مدل YJ-5868

مدلچراغ مطالعه گیره ای قابل شارژ ال ای دی مدل YJ-5868
نوع لامپ سازگار با محصولLED SMD
قابلیت تنظیم زاویه تابش نور
جنس بدنهپلاستیک
کاربرداداری مهندسی دانش آموزی
نوع گردنیانعطاف‌پذیر متحرک
تماس بگیرید
چراغ مطالعه اسکای مدل mt 207
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ مطالعه اسکای مدل mt 207

sky light mt 207

مدلچراغ مطالعه اسکای مدل mt 207
نوع لامپ سازگار با محصولرشته‌ای LED SMD کم مصرف
کاربرداداری مهندسی دانش آموزی
جنس بدنهپلاستیک
قابلیت تنظیم زاویه تابش نور
نوع گردنیانعطاف‌پذیر
تماس بگیرید
چراغ مطالعه اسکای مدل mt 308
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ مطالعه اسکای مدل mt 308

sky light mt308

مدلچراغ مطالعه اسکای مدل mt 308
کاربرداداری مهندسی دانش آموزی
قابلیت تنظیم زاویه تابش نور
نوع گردنیانعطاف‌پذیر
جنس بدنهفلز
نوع لامپ سازگار با محصولرشته‌ای LED SMD کم مصرف
تماس بگیرید
چراغ مطالعه اسکای مدل mt 317
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ مطالعه اسکای مدل mt 317

sky light mt317

مدلچراغ مطالعه اسکای مدل mt 317
نوع گردنیانعطاف‌پذیر
نوع لامپ سازگار با محصولرشته‌ای LED SMD کم مصرف
قابلیت تنظیم زاویه تابش نور
جنس بدنهفلز
کاربرداداری مهندسی دانش آموزی
تماس بگیرید
چراغ مطالعه اسکای مدل MT-406
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ مطالعه اسکای مدل MT-406

sky light mt 406

مدلچراغ مطالعه اسکای مدل MT-406
تعداد لامپ قابل استفادهیک عدد
قابلیت تنظیم زاویه تابش نور
کاربرداداری مهندسی دانش آموزی
نوع گردنیمتحرک
جنس بدنهفلز
نوع لامپ سازگار با محصولرشته‌ای LED SMD کم مصرف
تماس بگیرید
چراغ مطالعه مدل MT-3818
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ مطالعه مدل MT-3818

مدلچراغ مطالعه مدل MT-3818
قابلیت تنظیم زاویه تابش نور
جنس بدنهپلاستیک
نوع گردنیانعطاف‌پذیر
کاربرددانش آموزی
نوع لامپ سازگار با محصولSMD
تماس بگیرید
چراغ مطالعه مدل N101
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ مطالعه مدل N101

مدلچراغ مطالعه مدل N101
نوع گردنیانعطاف‌پذیر
نوع لامپ سازگار با محصولرشته‌ای LED SMD کم مصرف
کاربرداداری مهندسی دانش آموزی
قابلیت تنظیم زاویه تابش نور
تعداد لامپ قابل استفادهیک عدد
جنس بدنهفلز
تماس بگیرید
چراغ مطالعه اسکای مدل MT-800
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ مطالعه اسکای مدل MT-800

sky light mt 800

مدلچراغ مطالعه اسکای مدل MT-800
تعداد لامپ قابل استفادهیک عدد
نوع گردنیمتحرک
کاربرداداری مهندسی دانش آموزی
نوع لامپ سازگار با محصولرشته‌ای LED SMD کم مصرف
جنس بدنهفلز
قابلیت تنظیم زاویه تابش نور
تماس بگیرید
چراغ مطالعه کد 004
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ مطالعه کد 004

مدلچراغ مطالعه کد 004
نوع گردنیانعطاف‌پذیر الاکلنگی متحرک
تعداد لامپ قابل استفادهیک عدد
جنس بدنهفلز
کاربرداداری مهندسی دانش آموزی
قابلیت تنظیم زاویه تابش نور
نوع لامپ سازگار با محصولرشته‌ای کم مصرف
تماس بگیرید
چراغ مطالعه روژ 5 وات گیره دار COB 5W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ مطالعه روژ 5 وات گیره دار COB 5W

مدلچراغ مطالعه روژ 5 وات گیره دار COB 5W
تعداد لامپ قابل استفادهیک عدد
کاربرداداری مهندسی دانش آموزی
نوع گردنیانعطاف‌پذیر
قابلیت تنظیم زاویه تابش نور
نوع لامپ سازگار با محصولSMD
جنس بدنهفلز
تماس بگیرید
چراغ خواب کودک مدل 1601
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ خواب کودک مدل 1601

مدلچراغ خواب کودک مدل 1601
نوع لامپ سازگار با محصولLED
تعداد لامپ قابل استفادهیک عدد
قابلیت تنظیم زاویه تابش نور
کاربرددانش آموزی
نوع گردنیانعطاف‌پذیر
جنس بدنهپلاستیک لاستیک
تماس بگیرید
چراغ مطالعه مدل XY-0416
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ مطالعه مدل XY-0416

مدلچراغ مطالعه مدل XY-0416
نوع گردنیانعطاف‌پذیر
جنس بدنهپلاستیک
تماس بگیرید
چراغ مطالعه مدل6055
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ مطالعه مدل6055

6055 Desk Lamp

مدلچراغ مطالعه مدل6055
نوع لامپ سازگار با محصولکم مصرف
نوع گردنیمتحرک
جنس بدنهپلاستیک
تعداد لامپ قابل استفادهیک عدد
کاربرددانش آموزی
قابلیت تنظیم زاویه تابش نور
تماس بگیرید
چراغ مطالعه مدل7077
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ مطالعه مدل7077

7077 Desk Lamp

مدلچراغ مطالعه مدل7077
کاربرداداری دانش آموزی
نوع گردنیمتحرک
قابلیت تنظیم زاویه تابش نور
نوع لامپ سازگار با محصولکم مصرف
جنس بدنهپلاستیک
تعداد لامپ قابل استفادهیک عدد
تماس بگیرید
چراغ مطالعه لامپ مدل D26
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ مطالعه لامپ مدل D26

Lamp D26 Desk Lamp

مدلچراغ مطالعه لامپ مدل D26
کاربرددانش آموزی
نوع لامپ سازگار با محصولLED
جنس بدنهپلاستیک
نوع گردنیمتحرک
قابلیت تنظیم زاویه تابش نور
تماس بگیرید
چراغ مطالعه مدل Minions
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ مطالعه مدل Minions

Minions Desk Lamp

مدلچراغ مطالعه مدل Minions
نوع گردنیانعطاف‌پذیر
جنس بدنهپلاستیک
کاربرددانش آموزی
قابلیت تنظیم زاویه تابش نور
تماس بگیرید
چراغ مطالعه هیهو مدل MH1064
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ مطالعه هیهو مدل MH1064

Heihao MH1064 Desk Lamp

مدلچراغ مطالعه هیهو مدل MH1064
جنس بدنهپلاستیک
نوع گردنیانعطاف‌پذیر
کاربرددانش آموزی
قابلیت تنظیم زاویه تابش نور
تماس بگیرید
چراغ مطالعه مدل Kitty
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ مطالعه مدل Kitty

Kitty Desk Lamp

مدلچراغ مطالعه مدل Kitty
کاربرددانش آموزی
جنس بدنهپلاستیک
قابلیت تنظیم زاویه تابش نور
نوع گردنیانعطاف‌پذیر
تماس بگیرید
چراغ مطالعه لامپ مدل GL376
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ مطالعه لامپ مدل GL376

Lamp GL376 Desk Lamp

مدلچراغ مطالعه لامپ مدل GL376
کاربرددانش آموزی
جنس بدنهپلاستیک
نوع گردنیمتحرک
قابلیت تنظیم زاویه تابش نور
تماس بگیرید
چراغ مطالعه مدل Kitty
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ مطالعه مدل Kitty

Kitty Desk Lamp

مدلچراغ مطالعه مدل Kitty
جنس بدنهپلاستیک
نوع گردنیتلسکوپی
کاربرددانش آموزی
تماس بگیرید
چراغ مطالعه مدل D26
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ مطالعه مدل D26

D26 Desk Lamp

مدلچراغ مطالعه مدل D26
جنس بدنهپلاستیک
نوع لامپ سازگار با محصولLED
قابلیت تنظیم زاویه تابش نور
کاربرددانش آموزی
نوع گردنیمتحرک
تماس بگیرید
چراغ مطالعه مدل Rabbit
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ مطالعه مدل Rabbit

Rabbit Desk Lamp

مدلچراغ مطالعه مدل Rabbit
جنس بدنهپلاستیک
کاربرددانش آموزی
قابلیت تنظیم زاویه تابش نور
تماس بگیرید
چراغ مطالعه زولینگ جینگ مدل 2052
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ مطالعه زولینگ جینگ مدل 2052

Xiaolingjing 2052 Desk Lamp

مدلچراغ مطالعه زولینگ جینگ مدل 2052
نوع لامپ سازگار با محصولLED
جنس بدنهپلاستیک
کاربرددانش آموزی
تعداد لامپ قابل استفادهپانزده عدد
نوع گردنیانعطاف‌پذیر
قابلیت تنظیم زاویه تابش نور
تماس بگیرید
چراغ مطالعه ایکیا مدل FORSA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ مطالعه ایکیا مدل FORSA

مدلچراغ مطالعه ایکیا مدل FORSA
قابلیت تنظیم زاویه تابش نور
جنس بدنهفلز
کاربرداداری مهندسی دانش آموزی
تعداد لامپ قابل استفادهیک عدد
نوع گردنیمتحرک
تماس بگیرید
صفحه 1 از 9
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن