محصولات سایت

میکروفون حرفه‌ای آدیو-تکنیکا Promic Audio Technica

به فروشگاه اینترنتی میکروفون حرفه‌ای آدیو-تکنیکا تاریخچه خوش آمدید

میکروفون کندانسور آدیو-تکنیکا مدل U857QU
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفون کندانسور آدیو-تکنیکا مدل U857QU

Audio Technica U857QU Condenser Gooseneck Microphone

مدلمیکروفون کندانسور آدیو-تکنیکا مدل U857QU
فیلتر نرم کنندگی صدا
منبع تغذیهفانتوم پاور 48 + ولت
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
درگاه ارتباطیXLR
تماس بگیرید
میکروفون کندانسور آدیو-تکنیکا مدل AT2010
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفون کندانسور آدیو-تکنیکا مدل AT2010

Audio Technica AT2010 Condenser Microphone

مدلمیکروفون کندانسور آدیو-تکنیکا مدل AT2010
فیلتر نرم کنندگی صدا
منبع تغذیهفانتوم پاور 48 + ولت
درگاه ارتباطیXLR
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
تماس بگیرید
میکروفون کندانسور آدیو-تکنیکا مدل AT4021
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفون کندانسور آدیو-تکنیکا مدل AT4021

Audio Technica AT4021 Condenser Microphone

مدلمیکروفون کندانسور آدیو-تکنیکا مدل AT4021
درگاه ارتباطیXLR
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
فیلتر نرم کنندگی صدا
منبع تغذیهفانتوم پاور 48 + ولت
تماس بگیرید
میکروفون داینامیک آدیو-تکنیکا مدل ATM650
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفون داینامیک آدیو-تکنیکا مدل ATM650

Audio Technica ATM650 Dynamic Microphone

مدلمیکروفون داینامیک آدیو-تکنیکا مدل ATM650
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
درگاه ارتباطیXLR
فیلتر نرم کنندگی صدا
تماس بگیرید
میکروفون آدیو-تکنیکا مدل AT8666
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفون آدیو-تکنیکا مدل AT8666

Audio Technica AT8666 Microphone Desk Stand

تماس بگیرید
میکروفون کندانسور آدیو-تکنیکا مدل AT4060
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفون کندانسور آدیو-تکنیکا مدل AT4060

Audio Technica AT4060 Condenser Microphone

مدلمیکروفون کندانسور آدیو-تکنیکا مدل AT4060
فیلتر نرم کنندگی صدا
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
منبع تغذیهفانتوم پاور 48 + ولت
درگاه ارتباطیXLR
تماس بگیرید
میکروفن استریو آدیو-تکنیکا مدل AT2022
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن استریو آدیو-تکنیکا مدل AT2022

Audio Technica AT2022 Stereo Microphone

مدلمیکروفن استریو آدیو-تکنیکا مدل AT2022
درگاه ارتباطیXLR
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
فیلتر نرم کنندگی صدا
تماس بگیرید
میکروفن کندانسور آدیو-تکنیکا مدل AT4041
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن کندانسور آدیو-تکنیکا مدل AT4041

Audio Technica AT4041 Condenser Microphone

مدلمیکروفن کندانسور آدیو-تکنیکا مدل AT4041
فیلتر نرم کنندگی صدا
منبع تغذیهفانتوم پاور 48 + ولت
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
درگاه ارتباطیXLR
تماس بگیرید
میکروفن داینامیک کندانسور آدیو-تکنیکا مدل ATM250
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن داینامیک کندانسور آدیو-تکنیکا مدل ATM250

Audio Technica ATM250 Dynamic Condenser Microphone

مدلمیکروفن داینامیک کندانسور آدیو-تکنیکا مدل ATM250
منبع تغذیهفانتوم پاور 48 + ولت
درگاه ارتباطیXLR
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
فیلتر نرم کنندگی صدا
تماس بگیرید
میکروفن داینامیک آدیو تکنیکا مدل PRO25AX
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن داینامیک آدیو تکنیکا مدل PRO25AX

Audio Technica PRO25AX Dynamic Microphone

مدلمیکروفن داینامیک آدیو تکنیکا مدل PRO25AX
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
فیلتر نرم کنندگی صدا
درگاه ارتباطیXLR
تماس بگیرید
میکروفن داینامیک آدیو تکنیکا مدل AE6100
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن داینامیک آدیو تکنیکا مدل AE6100

Audio Technica AE6100 Dynamic Microphone

مدلمیکروفن داینامیک آدیو تکنیکا مدل AE6100
درگاه ارتباطیXLR
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
فیلتر نرم کنندگی صدا
تماس بگیرید
میکروفن کندانسور آدیو تکنیکا مدل ATM710
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن کندانسور آدیو تکنیکا مدل ATM710

Audio Technica ATM710 Condenser Microphone

مدلمیکروفن کندانسور آدیو تکنیکا مدل ATM710
فیلتر نرم کنندگی صدا
منبع تغذیهفانتوم پاور 48 + ولت
درگاه ارتباطیXLR
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
تماس بگیرید
میکروفن داینامیک آدیو تکنیکا مدل ATM510
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن داینامیک آدیو تکنیکا مدل ATM510

Audio Technica ATM510 Dynamic Microphone

مدلمیکروفن داینامیک آدیو تکنیکا مدل ATM510
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
درگاه ارتباطیXLR
فیلتر نرم کنندگی صدا
تماس بگیرید
میکروفن کندانسور آدیو تکنیکا مدل AE3000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن کندانسور آدیو تکنیکا مدل AE3000

Audio Technica AE3000 Condenser Microphone

مدلمیکروفن کندانسور آدیو تکنیکا مدل AE3000
منبع تغذیهفانتوم پاور 48 + ولت
فیلتر نرم کنندگی صدا
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
درگاه ارتباطیXLR
تماس بگیرید
میکروفن داینامیک آدیو تکنیکا مدل MB3k
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن داینامیک آدیو تکنیکا مدل MB3k

Audio-Technica MB 3k Dynamic Microphone

مدلمیکروفن داینامیک آدیو تکنیکا مدل MB3k
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
درگاه ارتباطیXLR
فیلتر نرم کنندگی صدا
تماس بگیرید
میکروفن داینامیک آدیو تکنیکا مدل MB1k
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن داینامیک آدیو تکنیکا مدل MB1k

Audio-Technica MB 1k Dynamic Microphone

مدلمیکروفن داینامیک آدیو تکنیکا مدل MB1k
فیلتر نرم کنندگی صدا
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
درگاه ارتباطیXLR
تماس بگیرید
میکروفن کندانسر آدیو تکنیکا مدل AE3300
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن کندانسر آدیو تکنیکا مدل AE3300

Audio Technica AE3300 Condenser Microphone

مدلمیکروفن کندانسر آدیو تکنیکا مدل AE3300
درگاه ارتباطیXLR
منبع تغذیهفانتوم پاور 48 + ولت
فیلتر نرم کنندگی صدا
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
موجود نیست
میکروفن کندانسر آدیو تکنیکا مدل AE5100
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن کندانسر آدیو تکنیکا مدل AE5100

Audio Technica AE5100 Condenser Microphone

مدلمیکروفن کندانسر آدیو تکنیکا مدل AE5100
منبع تغذیهفانتوم پاور 48 + ولت
درگاه ارتباطیXLR
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
فیلتر نرم کنندگی صدا
موجود نیست
میکروفن کندانسور آدیو تکنیکا مدل ATM450
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن کندانسور آدیو تکنیکا مدل ATM450

Audio Technica ATM450 Condensea Microphone

مدلمیکروفن کندانسور آدیو تکنیکا مدل ATM450
درگاه ارتباطیXLR
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
منبع تغذیهفانتوم پاور 48 + ولت
فیلتر نرم کنندگی صدا
موجود نیست
میکروفن کندانسر آدیو تکنیکا مدل AT2031
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن کندانسر آدیو تکنیکا مدل AT2031

مدلمیکروفن کندانسر آدیو تکنیکا مدل AT2031
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
منبع تغذیهفانتوم پاور 48 + ولت
درگاه ارتباطیXLR
فیلتر نرم کنندگی صدا
موجود نیست
میکروفون کاندنسر آدیو-تکنیکا مدل ATR2500USB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفون کاندنسر آدیو-تکنیکا مدل ATR2500USB

Audio Technica ATR2500USB Condenser Microphone

مدلمیکروفون کاندنسر آدیو-تکنیکا مدل ATR2500USB
درگاه ارتباطیUSB
منبع تغذیه5V - USB
موجود نیست
میکروفن کاندنسر آدیو تکنیکا مدل +AT2020USB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن کاندنسر آدیو تکنیکا مدل +AT2020USB

Audio-Technica AT2020USB+ Condenser Microphone

مدلمیکروفن کاندنسر آدیو تکنیکا مدل +AT2020USB
فیلتر نرم کنندگی صدا
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
منبع تغذیه5V - USB
درگاه ارتباطیUSB جک 3.5 میلی‌متری
موجود نیست
میکروفن کاندنسر آدیو تکنیکا مدل MB4k
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن کاندنسر آدیو تکنیکا مدل MB4k

Audio-Technica MB 4k Condenser Microphone

مدلمیکروفن کاندنسر آدیو تکنیکا مدل MB4k
فیلتر نرم کنندگی صدا
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
منبع تغذیهباتری فانتوم پاور 48 + ولت فانتوم پاور 24 + ولت
درگاه ارتباطیXLR
موجود نیست
میکروفن داینامیک آدیو تکنیکا مدل MB2k
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن داینامیک آدیو تکنیکا مدل MB2k

Audio-Technica MB 2k Dynamic Instrument Microphone

مدلمیکروفن داینامیک آدیو تکنیکا مدل MB2k
فیلتر نرم کنندگی صدا
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
درگاه ارتباطیXLR
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن