محصولات سایت

نرم‌افزار و کامپیوتر پرند Software Computer Parand

به فروشگاه اینترنتی نرم‌افزار و کامپیوتر پرند تاریخچه خوش آمدید

نرم افزار آموزش Adobe Premier CC شرکت پرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش Adobe Premier CC شرکت پرند

Parand Adobe Premier CC Learning Software

مدلنرم افزار آموزش Adobe Premier CC شرکت پرند
زبانفارسی
موضوعمالتی مدیا
تعداد دیسک2
بازه ی سنیبزرگسال
نوع دیسکDVD9
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش ++C شرکت پرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش ++C شرکت پرند

Parand C++ Learning Software

مدلنرم افزار آموزش ++C شرکت پرند
زبانفارسی
نوع دیسکDVD9
موضوعبرنامه نویسی
تعداد دیسک2
بازه ی سنیبزرگسال
تماس بگیرید
آموزش کامل نرم افزار Network+ شرکت پرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش کامل نرم افزار Network+ شرکت پرند

Parand Network+ Software Learning

مدلآموزش کامل نرم افزار Network+ شرکت پرند
تعداد دیسک2
بازه ی سنیبزرگسال
زبانفارسی
نوع دیسکDVD9
موضوعشبکه
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش V-Ray شرکت پرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش V-Ray شرکت پرند

Parand V-Ray Learning Software

مدلنرم افزار آموزش V-Ray شرکت پرند
بازه ی سنیبزرگسال
تعداد دیسک2
موضوعمعماری
زبانفارسی
نوع دیسکDVD9
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش Photoshop Pro شرکت پرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش Photoshop Pro شرکت پرند

Parand Photoshop Pro Learning Software

مدلنرم افزار آموزش Photoshop Pro شرکت پرند
تعداد دیسک2
زبانفارسی
موضوعگرافیک مالتی مدیا
بازه ی سنیبزرگسال
نوع دیسکDVD9
تماس بگیرید
نرم‌افزار آموزش JavaScript شرکت پرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم‌افزار آموزش JavaScript شرکت پرند

Parand JavaScript Learning Software

مدلنرم‌افزار آموزش JavaScript شرکت پرند
بازه ی سنیبزرگسال
موضوعبرنامه نویسی
تعداد دیسک2
نوع دیسکDVD9
زبانفارسی
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش Photoshop CC شرکت پرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش Photoshop CC شرکت پرند

Parand Photoshop CC Learning Software

مدلنرم افزار آموزش Photoshop CC شرکت پرند
تعداد دیسک2
زبانفارسی
نوع دیسکDVD9
بازه ی سنیبزرگسال
موضوعگرافیک
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش macOs شرکت پرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش macOs شرکت پرند

Parand Macos Learning Software

مدلنرم افزار آموزش macOs شرکت پرند
تعداد دیسک2
نوع دیسکDVD9
زبانفارسی
بازه ی سنیبزرگسال
موضوعسیستم عامل
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش AutoCad 3D شرکت پرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش AutoCad 3D شرکت پرند

Parand AutoCad 3D Learning Software

مدلنرم افزار آموزش AutoCad 3D شرکت پرند
بازه ی سنیبزرگسال
نوع دیسکDVD9
موضوعمعماری
زبانفارسی
تعداد دیسک2
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش SketchUp شرکت پرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش SketchUp شرکت پرند

Parand SketchUp Learning Software

مدلنرم افزار آموزش SketchUp شرکت پرند
نوع دیسکDVD9
زبانفارسی
تعداد دیسک2
بازه ی سنیبزرگسال
تماس بگیرید
نرم‌ افزار آموزش Lightroom CC شرکت پرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم‌ افزار آموزش Lightroom CC شرکت پرند

Parand Lightroom CC Learning Software

مدلنرم‌ افزار آموزش Lightroom CC شرکت پرند
زبانفارسی
بازه ی سنیبزرگسال
تعداد دیسک2
نوع دیسکDVD9
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش HTML CSS شرکت پرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش HTML CSS شرکت پرند

Parand HTML CSS Learning Software

مدلنرم افزار آموزش HTML , CSS شرکت پرند
تعداد دیسک9
بازه ی سنیبزرگسال
موضوعبرنامه نویسی
نوع دیسکDVD9
زبانفارسی
تماس بگیرید
نرم‌ افزار آموزش Revit 2017 شرکت پرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم‌ افزار آموزش Revit 2017 شرکت پرند

Parand Revit 2017 Learning Software

مدلنرم‌ افزار آموزش Revit 2017 شرکت پرند
زبانفارسی
تعداد دیسک2
بازه ی سنیبزرگسال
موضوعمهندسی
نوع دیسکDVD9
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش AutoCad 2017 شرکت پرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش AutoCad 2017 شرکت پرند

Parand AutoCad 2017 Learning Software

مدلنرم افزار آموزش AutoCad 2017 شرکت پرند
زبانفارسی
نوع دیسکDVD9
بازه ی سنیبزرگسال
موضوعگرافیک مهندسی معماری عمران
تعداد دیسک2
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش 3ds Max 2017 شرکت پرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش 3ds Max 2017 شرکت پرند

Parand 3ds Max 2017 Learning Software

مدلنرم افزار آموزش 3ds Max 2017 شرکت پرند
نوع دیسکDVD9
تعداد دیسک2
بازه ی سنیبزرگسال
موضوعگرافیک
زبانفارسی
تماس بگیرید
نرم افزار آموزشی Excel 2016 شرکت پرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزشی Excel 2016 شرکت پرند

Parand Excel 2016 Learning Software

مدلنرم افزار آموزشی Excel 2016 شرکت پرند
تعداد دیسک2
موضوعآفیس
نوع دیسکDVD9
بازه ی سنیبزرگسال
زبانفارسی
تماس بگیرید
نرم افزار آموزشی Java شرکت پرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزشی Java شرکت پرند

Parand Java Learning Software

مدلنرم افزار آموزشی Java شرکت پرند
موضوعبرنامه نویسی
زبانفارسی
بازه ی سنیبزرگسال
تعداد دیسک2
نوع دیسکDVD9
تماس بگیرید
نرم افزار آموزشی Word 2016 شرکت پرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزشی Word 2016 شرکت پرند

Parand Word 2016 Learning Software

مدلنرم افزار آموزشی Word 2016 شرکت پرند
بازه ی سنیبزرگسال
تعداد دیسک2
زبانفارسی
موضوعآفیس
نوع دیسکDVD9
تماس بگیرید
نرم افزار آموزشی Joomla شرکت پرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزشی Joomla شرکت پرند

Parand Joomla Learning Software

مدلنرم افزار آموزشی Joomla شرکت پرند
نوع دیسکDVD9
زبانفارسی
بازه ی سنیبزرگسال
تعداد دیسک2
موضوعایجاد وب‌سایت
تماس بگیرید
نرم افزار آموزشی Access 2016 شرکت پرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزشی Access 2016 شرکت پرند

Parand Access 2016 Learning Software

مدلنرم افزار آموزشی Access 2016 شرکت پرند
موضوعآفیس
تعداد دیسک2
زبانفارسی
نوع دیسکDVD9
بازه ی سنیبزرگسال
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش Matlab 2015 شرکت پرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش Matlab 2015 شرکت پرند

Parand Matlab 2015 Learning Software

مدلنرم افزار آموزش Matlab 2015 شرکت پرند
زبانفارسی
موضوعمهندسی
نوع دیسکDVD9
بازه ی سنیبزرگسال
تعداد دیسک2
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش SQL Server 2014 شرکت پرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش SQL Server 2014 شرکت پرند

Parand SQL Server 2014 Learning Software

مدلنرم افزار آموزش SQL Server 2014 شرکت پرند
نوع دیسکDVD9
موضوعبرنامه نویسی
زبانفارسی
تعداد دیسک2
بازه ی سنیبزرگسال
تماس بگیرید
نرم‌افزار آموزش PHP شرکت پرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم‌افزار آموزش PHP شرکت پرند

Parand PHP Computer Software Tutorial

مدلنرم‌افزار آموزش PHP شرکت پرند
نوع دیسکDVD9
موضوعبرنامه نویسی
تعداد دیسک2
بازه ی سنیبزرگسال
زبانفارسی
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش Access 20102013 شرکت پرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش Access 20102013 شرکت پرند

Parand Access 20102013 Learning Software

مدلنرم افزار آموزش Access 2010,2013 شرکت پرند
زبانفارسی
بازه ی سنیبزرگسال
تعداد دیسک2
موضوعآفیس
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
صفحه 1 از 4
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن