محصولات سایت

میکسر بهرینگر Sound Mixer Behringer

به فروشگاه اینترنتی میکسر بهرینگر تاریخچه خوش آمدید

میکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx QX1202USB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx QX1202USB

Behringer Xenyx QX1202USB Analog Mixer Console

تماس بگیرید
میکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx QX602MP3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx QX602MP3

Behringer Xenyx QX602MP3 Analog Mixer Console

مدلمیکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx QX602MP3
تعداد کل کانال ها6 عدد
رابطپورت USB 2.0
افکت
تماس بگیرید
میکسر بهرینگر مدل Europower PMP4000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکسر بهرینگر مدل Europower PMP4000

Behringer Europower PMP4000 Mixer

مدلمیکسر بهرینگر مدل Europower PMP4000
تعداد کل کانال ها16 عدد
تعداد فیدر10 عدد
افکت
موجود نیست
میکسر کنسول بهرینگر مدل QX1222USB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکسر کنسول بهرینگر مدل QX1222USB

Behringer QX1222USB Mixer Console

مدلمیکسر کنسول بهرینگر مدل QX1222USB
تعداد کل کانال ها12 عدد
تعداد فیدر20 عدد
افکت
موجود نیست
پاور میکسر آنالوگ بهرینگر مدل PMP2000D
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پاور میکسر آنالوگ بهرینگر مدل PMP2000D

Behringer PMP2000D Analog Power Mixer Console

موجود نیست
میکسر دی‌ جی بهرینگر مدل DJX900USB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکسر دی‌ جی بهرینگر مدل DJX900USB

Behringer DJX900USB DJ Mixer Console

مدلمیکسر دی‌ جی بهرینگر مدل DJX900USB
تعداد کل کانال ها5 عدد
رابطپورت USB 2.0
تعداد فیدر5 عدد
افکت
موجود نیست
میکسر دی‌ جی بهرینگر مدل DJX750
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکسر دی‌ جی بهرینگر مدل DJX750

Behringer DJX750 DJ Mixer Console

مدلمیکسر دی‌ جی بهرینگر مدل DJX750
تعداد فیدر5 عدد
تعداد کل کانال ها5 عدد
افکت
موجود نیست
میکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx X2222USB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx X2222USB

Behringer Xenyx X2222USB Analog Mixer Console

مدلمیکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx X2222USB
رابطپورت USB 2.0
تعداد فیدر16 عدد
تعداد کل کانال ها12 عدد
افکت
موجود نیست
میکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx X1832USB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx X1832USB

Behringer Xenyx X1832USB Analog Mixer Console

مدلمیکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx X1832USB
تعداد کل کانال ها14 عدد
تعداد فیدر16 عدد
افکت
رابطپورت USB 2.0
موجود نیست
میکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx X1622USB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx X1622USB

Behringer Xenyx X1622USB Analog Mixer Console

مدلمیکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx X1622USB
تعداد کل کانال ها12 عدد
افکت
تعداد فیدر16 عدد
رابطپورت USB 2.0
موجود نیست
میکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx X1222USB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx X1222USB

Behringer Xenyx X1222USB Analog Mixer Console

مدلمیکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx X1222USB
افکت
رابطپورت USB 2.0
تعداد فیدر13 عدد
تعداد کل کانال ها12 عدد
موجود نیست
میکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx X1204USB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx X1204USB

Behringer Xenyx X1204USB Analog Mixer Console

مدلمیکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx X1204USB
رابطپورت USB 2.0
تعداد کل کانال ها8 عدد
افکت
تعداد فیدر2 عدد
موجود نیست
پاور میکسر آنالوگ بهرینگر مدل PMP6000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پاور میکسر آنالوگ بهرینگر مدل PMP6000

Behringer PMP6000 Analog Power Mixer Console

موجود نیست
میکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx 1002FX
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx 1002FX

Behringer Xenyx 1002FX Analog Mixer Console

مدلمیکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx 1002FX
تعداد فیدر1 عدد
افکت
تعداد کل کانال ها6 عدد
موجود نیست
میکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx 1002B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx 1002B

Behringer Xenyx 1002B Analog Mixer Console

مدلمیکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx 1002B
افکت
تعداد فیدر32 عدد
تعداد کل کانال ها6 عدد
موجود نیست
میکسر دیجیتال بهرینگر مدل X32-TP
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکسر دیجیتال بهرینگر مدل X32-TP

Behringer X32-TP Digital Mixer Console

مدلمیکسر دیجیتال بهرینگر مدل X32-TP
افکت
رابطپورت USB 2.0
تعداد فیدر25 عدد
تعداد کل کانال ها40 عدد
موجود نیست
میکسر دیجیتال بهرینگر مدل X32 Compact TP
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکسر دیجیتال بهرینگر مدل X32 Compact TP

Behringer X32 Compact TP Digital Mixer Console

مدلمیکسر دیجیتال بهرینگر مدل X32 Compact TP
تعداد کل کانال ها32 عدد
رابطپورت USB 2.0
افکت
تعداد فیدر17 عدد
موجود نیست
میکسر دیجیتال بهرینگر مدل X32 Compact
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکسر دیجیتال بهرینگر مدل X32 Compact

Behringer X32 Compact Digital Mixer Console

مدلمیکسر دیجیتال بهرینگر مدل X32 Compact
تعداد کل کانال ها32 عدد
رابطپورت USB 2.0
تعداد فیدر17 عدد
افکت
موجود نیست
میکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx QX1204USB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx QX1204USB

Behringer Xenyx QX1204USB Analog Mixer Console

موجود نیست
میکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx SX3242FX
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx SX3242FX

Behringer Xenyx SX3242FX Analog Mixer Console

مدلمیکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx SX3242FX
افکت
رابطپورت USB 2.0
تعداد فیدر32 عدد
تعداد کل کانال ها28 عدد
موجود نیست
میکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx SX2442FX
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx SX2442FX

Behringer Xenyx SX2442FX Analog Mixer Console

مدلمیکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx SX2442FX
افکت
تعداد فیدر24 عدد
تعداد کل کانال ها18 عدد
موجود نیست
میکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx QX2442USB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx QX2442USB

Behringer Xenyx QX2442USB Analog Mixer Console

مدلمیکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx QX2442USB
تعداد کل کانال ها16 عدد
تعداد فیدر17 عدد
افکت
رابطپورت USB 2.0
موجود نیست
میکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx QX1832USB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx QX1832USB

Behringer Xenyx QX1832USB Analog Mixer Console

مدلمیکسر آنالوگ بهرینگر مدل Xenyx QX1832USB
تعداد کل کانال ها14 عدد
رابطپورت USB 2.0
تعداد فیدر16 عدد
افکت
موجود نیست
میکسر دیجیتال بهرینگر مدل X32
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکسر دیجیتال بهرینگر مدل X32

Behringer X32 Digital Mixer Console

مدلمیکسر دیجیتال بهرینگر مدل X32
رابطپورت USB 2.0
افکت
تعداد کل کانال ها40 عدد
تعداد فیدر25 عدد
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن