محصولات سایت

میناکاری صالحی زاده Enamels Salehizadeh

به فروشگاه اینترنتی میناکاری صالحی زاده تاریخچه خوش آمدید

بشقاب مسی میناکاری اثر صالحی زاده طرح سزمین مدل 01-04 قطر 30 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بشقاب مسی میناکاری اثر صالحی زاده طرح سزمین مدل 01-04 قطر 30 سانتی متر

مدلبشقاب مسی میناکاری اثر صالحی زاده طرح سزمین مدل 01-04 قطر 30 سانتی متر
نوع کاربرد محصولمصرفی تزئینی
جنس بدنهمس
تماس بگیرید
ساعت میناکاری صالحی زاده طرح دریا مدل 00-24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساعت میناکاری صالحی زاده طرح دریا مدل 00-24

مدلساعت میناکاری صالحی زاده طرح دریا مدل 00-24
جنس بدنهمس میناکاری
نوع کاربرد محصولمصرفی تزئینی
تماس بگیرید
ساعت مسی میناکاری صالحی زاده طرح کندو 01-25 سایز 30 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساعت مسی میناکاری صالحی زاده طرح کندو 01-25 سایز 30 سانتی متر

مدلساعت مسی میناکاری صالحی زاده طرح کندو 01-25 سایز 30 سانتی متر
جنس بدنهمس میناکاری
نوع کاربرد محصولمصرفی تزئینی
تماس بگیرید
ساعت مسی میناکاری صالحی زاده طرح خطاطی آیه ان یکاد مدل 01-26 قطر 30 سانتیمتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساعت مسی میناکاری صالحی زاده طرح خطاطی آیه ان یکاد مدل 01-26 قطر 30 سانتیمتر

مدلساعت مسی میناکاری صالحی زاده طرح خطاطی آیه ان یکاد مدل 01-26 قطر 30 سانتیمتر
نوع کاربرد محصولمصرفی تزئینی
جنس بدنهمس میناکاری
تماس بگیرید
بشقاب مسی میناکاری صالحی زاده مدل 00-14 طرح سهره زرد قطر 20 سانتیمتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بشقاب مسی میناکاری صالحی زاده مدل 00-14 طرح سهره زرد قطر 20 سانتیمتر

مدلبشقاب مسی میناکاری صالحی زاده مدل 00-14 طرح سهره زرد قطر 20 سانتیمتر
نوع کاربرد محصولمصرفی تزئینی
جنس بدنهمس
تماس بگیرید
گلدان مسی میناکاری صالحی زاده طرح قاب گل مدل 01- 35 ارتفاع 8 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گلدان مسی میناکاری صالحی زاده طرح قاب گل مدل 01- 35 ارتفاع 8 سانتی متر

مدلگلدان مسی میناکاری صالحی زاده طرح قاب گل مدل 01- 35 ارتفاع 8 سانتی متر
نوع کاربرد محصولتزئینی مصرفی
جنس بدنهمس
تماس بگیرید
گلدان مسی میناکاری صالحی زاده طرح گل آسمان مدل 00 - 35 ارتفاع 8 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گلدان مسی میناکاری صالحی زاده طرح گل آسمان مدل 00 - 35 ارتفاع 8 سانتی متر

مدلگلدان مسی میناکاری صالحی زاده طرح گل آسمان مدل 00 - 35 ارتفاع 8 سانتی متر
جنس بدنهمس
نوع کاربرد محصولتزئینی مصرفی
تماس بگیرید
گلدان مسی میناکاری صالحی زاده طرح گل شب مدل 00 - 33 ارتفاع 15سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گلدان مسی میناکاری صالحی زاده طرح گل شب مدل 00 - 33 ارتفاع 15سانتی متر

مدلگلدان مسی میناکاری صالحی زاده طرح گل شب مدل 00 - 33 ارتفاع 15سانتی متر
جنس بدنهمس
نوع کاربرد محصولتزئینی مصرفی
تماس بگیرید
بشقاب مسی میناکاری صالحی‌زاده مدل 00-31 طرح بسم الله ارحمن الرحیم قطر 20 سانتی‌ متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بشقاب مسی میناکاری صالحی‌زاده مدل 00-31 طرح بسم الله ارحمن الرحیم قطر 20 سانتی‌ متر

مدلبشقاب مسی میناکاری صالحی‌زاده مدل 00-31 طرح بسم الله ارحمن الرحیم قطر 20 سانتی‌ متر
نوع کاربرد محصولتزئینی
جنس بدنهمس
تماس بگیرید
بشقاب مسی میناکاری اثر صالحی زاده طرح گل صدپر مدل 00-29 قطر 30 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بشقاب مسی میناکاری اثر صالحی زاده طرح گل صدپر مدل 00-29 قطر 30 سانتی متر

مدلبشقاب مسی میناکاری اثر صالحی زاده طرح گل صدپر مدل 00-29 قطر 30 سانتی متر
نوع کاربرد محصولمصرفی تزئینی
جنس بدنهمس
تماس بگیرید
بشقاب مسی میناکاری اثر صالحی زاده طرح ان یکاد مدل 00-28 قطر 30 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بشقاب مسی میناکاری اثر صالحی زاده طرح ان یکاد مدل 00-28 قطر 30 سانتی متر

مدلبشقاب مسی میناکاری اثر صالحی زاده طرح ان یکاد مدل 00-28 قطر 30 سانتی متر
نوع کاربرد محصولتزئینی مصرفی
جنس بدنهمس
تماس بگیرید
بشقاب مسی میناکاری اثر صالحی‌زاده طرح خطاطی اسامی جلاله مدل 00-27 قطر 30 سانتیمتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بشقاب مسی میناکاری اثر صالحی‌زاده طرح خطاطی اسامی جلاله مدل 00-27 قطر 30 سانتیمتر

مدلبشقاب مسی میناکاری اثر صالحی‌زاده طرح خطاطی اسامی جلاله مدل 00-27 قطر 30 سانتیمتر
جنس بدنهمس
نوع کاربرد محصولتزئینی
تماس بگیرید
بشقاب مسی میناکاری شده اثر صالحی زاده طرح و ان یکاد قطر 30 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بشقاب مسی میناکاری شده اثر صالحی زاده طرح و ان یکاد قطر 30 سانتی متر

مدلبشقاب مسی میناکاری شده اثر صالحی زاده طرح و ان یکاد قطر 30 سانتی متر
جنس بدنهمس
نوع کاربرد محصولتزئینی
تماس بگیرید
بشقاب مسی میناکاری شده اثر صالحی زاده طرح گل زنبق قطر 20 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بشقاب مسی میناکاری شده اثر صالحی زاده طرح گل زنبق قطر 20 سانتی متر

مدلبشقاب مسی میناکاری شده اثر صالحی زاده طرح گل زنبق قطر 20 سانتی متر
نوع کاربرد محصولتزئینی
جنس بدنهمس
تماس بگیرید
بشقاب مسی میناکاری شده اثر صالحی زاده طرح خوشنویسی قطر 20 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بشقاب مسی میناکاری شده اثر صالحی زاده طرح خوشنویسی قطر 20 سانتی متر

مدلبشقاب مسی میناکاری شده اثر صالحی زاده طرح خوشنویسی قطر 20 سانتی متر
جنس بدنهمس
نوع کاربرد محصولتزئینی
تماس بگیرید
بشقاب مسی میناکاری شده اثر صالحی زاده طرح گل و مرغ سایز کوچک سری سه عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بشقاب مسی میناکاری شده اثر صالحی زاده طرح گل و مرغ سایز کوچک سری سه عددی

مدلبشقاب مسی میناکاری شده اثر صالحی زاده طرح گل و مرغ سایز کوچک سری سه عددی
نوع کاربرد محصولتزئینی
جنس بدنهمس
تماس بگیرید
بشقاب مسی میناکاری شده اثر صالحی زاده طرح 3 قطر 16 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بشقاب مسی میناکاری شده اثر صالحی زاده طرح 3 قطر 16 سانتی متر

مدلبشقاب مسی میناکاری شده اثر صالحی زاده طرح 3 قطر 16 سانتی متر
جنس بدنهمس
نوع کاربرد محصولتزئینی
تماس بگیرید
بشقاب مسی میناکاری شده اثر صالحی زاده طرح 2 قطر 16 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بشقاب مسی میناکاری شده اثر صالحی زاده طرح 2 قطر 16 سانتی متر

مدلبشقاب مسی میناکاری شده اثر صالحی زاده طرح 2 قطر 16 سانتی متر
نوع کاربرد محصولتزئینی
جنس بدنهمس
تماس بگیرید
ساعت مسی میناکاری صالحی زاده طرح حوض فیروزه مدل 01-23 قطر 30 سانتیمتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساعت مسی میناکاری صالحی زاده طرح حوض فیروزه مدل 01-23 قطر 30 سانتیمتر

مدلساعت مسی میناکاری صالحی زاده طرح حوض فیروزه مدل 01-23 قطر 30 سانتیمتر
جنس بدنهمس میناکاری
نوع کاربرد محصولمصرفی تزئینی
موجود نیست
ساعت مسی میناکاری صالحی زاده طرح خطاطی آیه ان یکاد مدل 00-26 سایز 30 سانتی‎متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساعت مسی میناکاری صالحی زاده طرح خطاطی آیه ان یکاد مدل 00-26 سایز 30 سانتی‎متر

مدلساعت مسی میناکاری صالحی زاده طرح خطاطی آیه ان یکاد مدل 00-26 سایز 30 سانتی‎متر
نوع کاربرد محصولتزئینی مصرفی
جنس بدنهمیناکاری مس
موجود نیست
ساعت مسی میناکاری صالحی زاده طرح کندو 00-25 سایز 30 سانتی‌متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساعت مسی میناکاری صالحی زاده طرح کندو 00-25 سایز 30 سانتی‌متر

مدلساعت مسی میناکاری صالحی زاده طرح کندو 00-25 سایز 30 سانتی‌متر
جنس بدنهمیناکاری مس
نوع کاربرد محصولتزئینی مصرفی
موجود نیست
ساعت میناکاری صالحی زاده طرح حوض فیروزه مدل 00-23 سایز 30 سانتیمتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ساعت میناکاری صالحی زاده طرح حوض فیروزه مدل 00-23 سایز 30 سانتیمتر

مدلساعت میناکاری صالحی زاده طرح حوض فیروزه مدل 00-23 سایز 30 سانتیمتر
جنس بدنهمیناکاری مس
نوع کاربرد محصولتزئینی مصرفی
موجود نیست
گلدان مسی میناکاری صالحی زاده طرح باغ شب مدل 01- 33 ارتفاع 15سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گلدان مسی میناکاری صالحی زاده طرح باغ شب مدل 01- 33 ارتفاع 15سانتی متر

مدلگلدان مسی میناکاری صالحی زاده طرح باغ شب مدل 01- 33 ارتفاع 15سانتی متر
جنس بدنهمس
نوع کاربرد محصولتزئینی مصرفی
موجود نیست
گلدان مسی میناکاری صالحی زاده طرح گل دریا مدل 00 - 34 ارتفاع 15سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گلدان مسی میناکاری صالحی زاده طرح گل دریا مدل 00 - 34 ارتفاع 15سانتی متر

مدلگلدان مسی میناکاری صالحی زاده طرح گل دریا مدل 00 - 34 ارتفاع 15سانتی متر
جنس بدنهمس
نوع کاربرد محصولتزئینی مصرفی
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن