محصولات سایت

کتاب چاپی انتشارات دایره Book Dayereh Group Pub

به فروشگاه اینترنتی کتاب چاپی انتشارات دایره تاریخچه خوش آمدید

کتاب رهایی عاطفی اثر جودیت اورلوف
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب رهایی عاطفی اثر جودیت اورلوف

مدلکتاب رهایی عاطفی اثر جودیت اورلوف
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب پرسش مهم سازمانی اثر پیتر اف.درکر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب پرسش مهم سازمانی اثر پیتر اف.درکر

مدلکتاب پرسش مهم سازمانی اثر پیتر اف.درکر
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب اصول مسافرتهای تجاری اثر رضا خزاعی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب اصول مسافرتهای تجاری اثر رضا خزاعی

مدلکتاب اصول مسافرتهای تجاری اثر رضا خزاعی
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب من می توانم... اثر ریچارد مک کین
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب من می توانم... اثر ریچارد مک کین

مدلکتاب من می توانم... اثر ریچارد مک کین
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب موهبت ترس اثر گاوین دی بکر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب موهبت ترس اثر گاوین دی بکر

مدلکتاب موهبت ترس اثر گاوین دی بکر
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب برای آن به سوی تو می آیم... اثر جی. پی. واسوانی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب برای آن به سوی تو می آیم... اثر جی. پی. واسوانی

مدلکتاب برای آن به سوی تو می آیم... اثر جی. پی. واسوانی
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب روان شناسی رشد از تولد تا بیست و یک سالگی اثر توماس لیکونا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب روان شناسی رشد از تولد تا بیست و یک سالگی اثر توماس لیکونا

مدلکتاب روان شناسی رشد از تولد تا بیست و یک سالگی اثر توماس لیکونا
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب چگونه سرپرست برتری باشیم اثر پیتر کیوسینز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب چگونه سرپرست برتری باشیم اثر پیتر کیوسینز

مدلکتاب چگونه سرپرست برتری باشیم اثر پیتر کیوسینز
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب ایمان داشته باشیم اثر میچ آلبوم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب ایمان داشته باشیم اثر میچ آلبوم

مدلکتاب ایمان داشته باشیم اثر میچ آلبوم
نوع جلدشومیز
مناسب برایتمامی گروه های سنی
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب برای آن به سوی تو می آیم اثر جی. پی. وسوانی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب برای آن به سوی تو می آیم اثر جی. پی. وسوانی

مدلکتاب برای آن به سوی تو می آیم اثر جی. پی. وسوانی
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب بیست و هشت متفکر تجاری که دنیا را تغییر دادند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب بیست و هشت متفکر تجاری که دنیا را تغییر دادند

28 Business Thinkers Who Changed the world

مدلکتاب بیست و هشت متفکر تجاری که دنیا را تغییر دادند
نوع جلدشومیز
مناسب برایتمامی گروه های سنی
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب تاملی در روان شناسی تجربی خویشتن جدید اثر مورییل جیمز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تاملی در روان شناسی تجربی خویشتن جدید اثر مورییل جیمز

مدلکتاب تاملی در روان شناسی تجربی خویشتن جدید اثر مورییل جیمز
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب زن، مرد، ارتباط اثر جان گری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب زن، مرد، ارتباط اثر جان گری

مدلکتاب زن، مرد، ارتباط اثر جان گری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب صفر تا 100 موفقیت از ازل تا امروز اثر امیرحسین صالحی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب صفر تا 100 موفقیت از ازل تا امروز اثر امیرحسین صالحی

مدلکتاب صفر تا 100 موفقیت از ازل تا امروز اثر امیرحسین صالحی
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب جعبه ابزار استراتژی اثر جارد د.هریس
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب جعبه ابزار استراتژی اثر جارد د.هریس

مدلکتاب جعبه ابزار استراتژی اثر جارد د.هریس
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب مهارت های سخنرانی شیوه موثر ارائه مطالب اثر کارول ای.سیلویس
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مهارت های سخنرانی شیوه موثر ارائه مطالب اثر کارول ای.سیلویس

مدلکتاب مهارت های سخنرانی شیوه موثر ارائه مطالب اثر کارول ای.سیلویس
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب تست های روان شناسی خودآزما اثر ویکتور سربریاکوف
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تست های روان شناسی خودآزما اثر ویکتور سربریاکوف

مدلکتاب تست های روان شناسی خودآزما اثر ویکتور سربریاکوف
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
موجود نیست
کتاب هوش اجتماعی فرزند خود را افزایش دهیم اثر کتی کوهن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب هوش اجتماعی فرزند خود را افزایش دهیم اثر کتی کوهن

مدلکتاب هوش اجتماعی فرزند خود را افزایش دهیم اثر کتی کوهن
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
موجود نیست
کتاب نقاشی درمانی شگفتی رنگ دفتر نقاشی ضد استرس اثر سوفی شری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب نقاشی درمانی شگفتی رنگ دفتر نقاشی ضد استرس اثر سوفی شری

مدلکتاب نقاشی درمانی شگفتی رنگ دفتر نقاشی ضد استرس اثر سوفی شری
قطعرحلی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب زندانیان درد اثر آرتور آنو
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب زندانیان درد اثر آرتور آنو

مدلکتاب زندانیان درد اثر آرتور آنو
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب تی ام اثر هارولد اچ. بلوم فیلد
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تی ام اثر هارولد اچ. بلوم فیلد

مدلکتاب تی ام اثر هارولد اچ. بلوم فیلد
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
موجود نیست
کتاب حسادت اثر مارسیان بلوی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب حسادت اثر مارسیان بلوی

مدلکتاب حسادت اثر مارسیان بلوی
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب تصمیم گیری اثر یونا لرر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تصمیم گیری اثر یونا لرر

مدلکتاب تصمیم گیری اثر یونا لرر
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب زندگینامه این زنان موفق اثر سیلویا ریم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب زندگینامه این زنان موفق اثر سیلویا ریم

مدلکتاب زندگینامه این زنان موفق اثر سیلویا ریم
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن