محصولات سایت

محصولات مسی سنونی Copper Products Senooni

به فروشگاه اینترنتی محصولات مسی سنونی تاریخچه خوش آمدید

قندان مسی سنونی طرح بلوطی پایه دار مدل 00-29
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قندان مسی سنونی طرح بلوطی پایه دار مدل 00-29

مدلقندان مسی سنونی طرح بلوطی پایه دار مدل 00-29
دسته
قابلیت شستشو
محل تولیدزنجان
درپوش
تماس بگیرید
لیوان مسی سنونی طرح شکفته مدل چکشی سایز 14 مدل 03-08
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لیوان مسی سنونی طرح شکفته مدل چکشی سایز 14 مدل 03-08

مدللیوان مسی سنونی طرح شکفته مدل چکشی سایز 14 مدل 03-08
محل تولیدزنجان
درپوش
نوع پرداختچکش‌کاری حکاکی
قابلیت پخت و پز
دسته
قابلیت شستشو
تماس بگیرید
بستنی خوری مسی سنونی طرح پایه کوتاه مدل 00-27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بستنی خوری مسی سنونی طرح پایه کوتاه مدل 00-27

مدلبستنی خوری مسی سنونی طرح پایه کوتاه مدل 00-27
قابلیت شستشو
قابلیت پخت و پز
درپوش
محل تولیدزنجان
دسته
نوع پرداختچکش‌کاری
تماس بگیرید
تیانچه مسی سنونی مدل 02-01 سایز 1 قطر 17 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تیانچه مسی سنونی مدل 02-01 سایز 1 قطر 17 سانتی متر

مدلتیانچه مسی سنونی مدل 02-01 سایز 1 قطر 17 سانتی متر
قابلیت پخت و پز
دسته
نوع پرداختچکش‌کاری
محل تولیدزنجان
درپوش
قابلیت شستشو
تماس بگیرید
سینی مسی گود طرح قرمز اعلا مدل 00-26 قطر 28 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینی مسی گود طرح قرمز اعلا مدل 00-26 قطر 28 سانتی متر

مدلسینی مسی گود طرح قرمز اعلا مدل 00-26 قطر 28 سانتی متر
دسته
درپوش
محل تولیدزنجان
قابلیت پخت و پز
نوع پرداختحکاکی
قابلیت شستشو
تماس بگیرید
سینی مسی گرد سفید سنونی طرح اعلا مدل 01-25 سایز 6 قطر 28 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینی مسی گرد سفید سنونی طرح اعلا مدل 01-25 سایز 6 قطر 28 سانتی متر

مدلسینی مسی گرد سفید سنونی طرح اعلا مدل 01-25 سایز 6 قطر 28 سانتی متر
دسته
قابلیت پخت و پز
محل تولیدزنجان
قابلیت شستشو
درپوش
نوع پرداختحکاکی
تماس بگیرید
لیوان مسی سنونی طرح شکفته چکشی مدل 00 - 08 سایز 15
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لیوان مسی سنونی طرح شکفته چکشی مدل 00 - 08 سایز 15

مدللیوان مسی سنونی طرح شکفته چکشی مدل 00 - 08 سایز 15
دسته
قابلیت شستشو
محل تولیدزنجان
نوع پرداختچکش‌کاری
تماس بگیرید
قابلمه مسی سنونی مدل 00-33 قطر 16 سانتی‌متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قابلمه مسی سنونی مدل 00-33 قطر 16 سانتی‌متر

مدلقابلمه مسی سنونی مدل 00-33 قطر 16 سانتی‌متر
درپوش
دسته
نوع پرداختچکش‌کاری
قابلیت پخت و پز
قابلیت شستشو
محل تولیدزنجان
موجود نیست
ظرف پذیرایی مسی سنونی طرح قاب اسلیمی چاپی مدل 02-31 قطر 24 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ظرف پذیرایی مسی سنونی طرح قاب اسلیمی چاپی مدل 02-31 قطر 24 سانتی متر

مدلظرف پذیرایی مسی سنونی طرح قاب اسلیمی چاپی مدل 02-31 قطر 24 سانتی متر
دسته
قابلیت شستشو
محل تولیدزنجان
نوع پرداختحکاکی
درپوش
موجود نیست
ظرف پذیرایی مسی سنونی طرح قاب اسلیمی چاپی مدل 01-31 قطر 22 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ظرف پذیرایی مسی سنونی طرح قاب اسلیمی چاپی مدل 01-31 قطر 22 سانتی متر

مدلظرف پذیرایی مسی سنونی طرح قاب اسلیمی چاپی مدل 01-31 قطر 22 سانتی متر
محل تولیدزنجان
دسته
درپوش
نوع پرداختحکاکی
قابلیت شستشو
موجود نیست
ظرف پذیرایی مسی سنونی طرح قاب اسلیمی چاپی مدل 00-31 قطر 20 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ظرف پذیرایی مسی سنونی طرح قاب اسلیمی چاپی مدل 00-31 قطر 20 سانتی متر

مدلظرف پذیرایی مسی سنونی طرح قاب اسلیمی چاپی مدل 00-31 قطر 20 سانتی متر
نوع پرداختحکاکی
محل تولیدزنجان
درپوش
قابلیت شستشو
دسته
قابلیت پخت و پز
موجود نیست
ظرف پذیرایی مسی سنونی مدل قاب اسلیمی حکاکی ساده 00-30
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ظرف پذیرایی مسی سنونی مدل قاب اسلیمی حکاکی ساده 00-30

مدلظرف پذیرایی مسی سنونی مدل قاب اسلیمی حکاکی ساده 00-30
قابلیت شستشو
نوع پرداختحکاکی
دسته
قابلیت پخت و پز
درپوش
محل تولیدزنجان
موجود نیست
مجموعه دو عددی کاسه پایه دار مسی سنونی طرح چکشی مدل 02-27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه دو عددی کاسه پایه دار مسی سنونی طرح چکشی مدل 02-27

مدلمجموعه دو عددی کاسه پایه دار مسی سنونی طرح چکشی مدل 02-27
قابلیت پخت و پز
محل تولیدزنجان
قابلیت شستشو
درپوش
دسته
نوع پرداختچکش‌کاری
موجود نیست
سینی مسی گرد سفید طرح اعلا مدل 04-25 قطر 30 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینی مسی گرد سفید طرح اعلا مدل 04-25 قطر 30 سانتی متر

مدلسینی مسی گرد سفید طرح اعلا مدل 04-25 قطر 30 سانتی متر
نوع پرداختحکاکی
قابلیت شستشو
دسته
قابلیت پخت و پز
محل تولیدزنجان
درپوش
موجود نیست
ماهیتابه شکمی مسی سنونی سایز 99
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماهیتابه شکمی مسی سنونی سایز 99

مدلماهیتابه شکمی مسی سنونی سایز 99
درپوش
محل تولیدزنجان
قابلیت پخت و پز
دسته
قابلیت شستشو
نوع پرداختچکش‌کاری
موجود نیست
سینی مسی گرد سفید طرح اعلا مدل 03-25 قطر 32 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینی مسی گرد سفید طرح اعلا مدل 03-25 قطر 32 سانتی متر

مدلسینی مسی گرد سفید طرح اعلا مدل 03-25 قطر 32 سانتی متر
محل تولیدزنجان
دسته
درپوش
نوع پرداختحکاکی قلم‌زنی
قابلیت پخت و پز
قابلیت شستشو
موجود نیست
سینی مسی قرمز گِرد سنونی مدل 04 -03 قطر 27 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینی مسی قرمز گِرد سنونی مدل 04 -03 قطر 27 سانتی متر

مدلسینی مسی قرمز گِرد سنونی مدل 04 -03 قطر 27 سانتی متر
قابلیت شستشو
درپوش
قابلیت پخت و پز
دسته
محل تولیدزنجان
نوع پرداختقلم‌زنی
موجود نیست
تیانچه مسی سنونی مدل 04-01 سایز 4 قطر 22 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تیانچه مسی سنونی مدل 04-01 سایز 4 قطر 22 سانتی متر

مدلتیانچه مسی سنونی مدل 04-01 سایز 4 قطر 22 سانتی متر
محل تولیدزنجان
دسته
قابلیت پخت و پز
درپوش
نوع پرداختچکش‌کاری
قابلیت شستشو
موجود نیست
ماهیتابه شکمی مسی سنونی سایز 4 مدل 04-05 قطر 27 سانتیمتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماهیتابه شکمی مسی سنونی سایز 4 مدل 04-05 قطر 27 سانتیمتر

مدلماهیتابه شکمی مسی سنونی سایز 4 مدل 04-05 قطر 27 سانتیمتر
دسته
قابلیت پخت و پز
درپوش
نوع پرداختچکش‌کاری
قابلیت شستشو
محل تولیدزنجان
موجود نیست
ماگ مسی سنونی طرح چکشی مدل 00-28
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماگ مسی سنونی طرح چکشی مدل 00-28

مدلماگ مسی سنونی طرح چکشی مدل 00-28
دسته
قابلیت شستشو
نوع پرداختحکاکی
درپوش
محل تولیدزنجان
قابلیت پخت و پز
موجود نیست
سینی مسی سنونی طرح بیضی مدل 01 -20 قطر 36 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینی مسی سنونی طرح بیضی مدل 01 -20 قطر 36 سانتی متر

مدلسینی مسی سنونی طرح بیضی مدل 01 -20 قطر 36 سانتی متر
دسته
قابلیت شستشو
نوع پرداختقلم‌زنی حکاکی
محل تولیدزنجان
قابلیت پخت و پز
درپوش
موجود نیست
قابلمه شکمی مسی سنونی مدل 03-22 سایز 4 قطر 24 سانتیمتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قابلمه شکمی مسی سنونی مدل 03-22 سایز 4 قطر 24 سانتیمتر

مدلقابلمه شکمی مسی سنونی مدل 03-22 سایز 4 قطر 24 سانتیمتر
قابلیت پخت و پز
درپوش
نوع پرداختچکش‌کاری
دسته
محل تولیدزنجان
قابلیت شستشو
موجود نیست
قابلمه شکمی مسی سنونی مدل 02-22 سایز 2 قطر 20 سانتیمتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قابلمه شکمی مسی سنونی مدل 02-22 سایز 2 قطر 20 سانتیمتر

مدلقابلمه شکمی مسی سنونی مدل 02-22 سایز 2 قطر 20 سانتیمتر
محل تولیدزنجان
قابلیت پخت و پز
درپوش
قابلیت شستشو
دسته
نوع پرداختچکش‌کاری
موجود نیست
قابلمه شکمی مسی سنونی مدل 01-22 سایز 1 قطر 19 سانتینتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قابلمه شکمی مسی سنونی مدل 01-22 سایز 1 قطر 19 سانتینتر

مدلقابلمه شکمی مسی سنونی مدل 01-22 سایز 1 قطر 19 سانتینتر
درپوش
قابلیت شستشو
نوع پرداختچکش‌کاری
دسته
قابلیت پخت و پز
محل تولیدزنجان
موجود نیست
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن