محصولات سایت

کتاب چاپی انتشارات پندارقلم Book Pendareghalam Publications

به فروشگاه اینترنتی کتاب چاپی انتشارات پندارقلم تاریخچه خوش آمدید

کتاب آلمانی در سفر اثر حسن اشرف‌الکتابی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب آلمانی در سفر اثر حسن اشرف‌الکتابی

Deutsch auf der reise

مدلکتاب آلمانی در سفر اثر حسن اشرف‌الکتابی
مناسب برایگروه سنی د تمامی گروه های سنی بزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب داستان انگلیسی Red Roses همراه سی دی نشر پندارقلم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب داستان انگلیسی Red Roses همراه سی دی نشر پندارقلم

مدلکتاب داستان انگلیسی Red Roses همراه سی دی نشر پندارقلم
مناسب برایتمامی گروه های سنی بزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب داستان انگلیسی Jane Eyre همراه سی دی نشر پندارقلم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب داستان انگلیسی Jane Eyre همراه سی دی نشر پندارقلم

مدلکتاب داستان انگلیسی Jane Eyre همراه سی دی نشر پندارقلم
قطعرقعی
مناسب برایتمامی گروه های سنی بزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب داستان انگلیسی The Scarlet Letter همراه سی دی نشر پندارقلم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب داستان انگلیسی The Scarlet Letter همراه سی دی نشر پندارقلم

The Scarlet Letter with CD

مدلکتاب داستان انگلیسی The Scarlet Letter همراه سی دی نشر پندارقلم
نوع جلدشومیز
مناسب برایتمامی گروه های سنی بزرگسالان
قطعرقعی
موجود نیست
کتاب داستان انگلیسی Romeo and Juliet نشر پندارقلم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب داستان انگلیسی Romeo and Juliet نشر پندارقلم

مدلکتاب داستان انگلیسی Romeo and Juliet نشر پندارقلم
نوع جلدشومیز
مناسب برایتمامی گروه های سنی بزرگسالان
قطعرقعی
موجود نیست
کتاب داستان انگلیسی Dead Mans Island نشر پندارقلم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب داستان انگلیسی Dead Mans Island نشر پندارقلم

مدلکتاب داستان انگلیسی Dead Mans Island نشر پندارقلم
نوع جلدشومیز
مناسب برایتمامی گروه های سنی بزرگسالان
قطعرقعی
موجود نیست
کتاب داستان انگلیسی Dracula نشر پندارقلم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب داستان انگلیسی Dracula نشر پندارقلم

مدلکتاب داستان انگلیسی Dracula نشر پندارقلم
نوع جلدشومیز
مناسب برایتمامی گروه های سنی بزرگسالان
قطعرقعی
موجود نیست
کتاب داستان انگلیسی The Heroes of Olympus /The Blood of Olympus اثر ریک ریوردان نشر پندارقلم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب داستان انگلیسی The Heroes of Olympus /The Blood of Olympus اثر ریک ریوردان نشر پندارقلم

The Heroes of Olympus/ The Blood of Olympus

مدلکتاب داستان انگلیسی The Heroes of Olympus /The Blood of Olympus اثر ریک ریوردان نشر پندارقلم
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب داستان انگلیسی The Heroes of Olympus / The Lost Hero اثر ریک ریوردان نشر پندارقلم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب داستان انگلیسی The Heroes of Olympus / The Lost Hero اثر ریک ریوردان نشر پندارقلم

مدلکتاب داستان انگلیسی The Heroes of Olympus / The Lost Hero اثر ریک ریوردان نشر پندارقلم
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب داستان انگلیسی The Heroes of Olympus – The Mark Of Athena اثر ریک ریوردان نشر پندارقلم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب داستان انگلیسی The Heroes of Olympus – The Mark Of Athena اثر ریک ریوردان نشر پندارقلم

مدلکتاب داستان انگلیسی The Heroes of Olympus – The Mark Of Athena اثر ریک ریوردان نشر پندارقلم
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب داستان انگلیسی The Heroes of Olympus – The Son of Neptune اثر ریک ریوردان نشر پندارقلم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب داستان انگلیسی The Heroes of Olympus – The Son of Neptune اثر ریک ریوردان نشر پندارقلم

مدلکتاب داستان انگلیسی The Heroes of Olympus – The Son of Neptune اثر ریک ریوردان نشر پندارقلم
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب زبان اسپانیایی Nuevo Prisma A1 اثر مولفان نشر پندارقلم دو جلدی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب زبان اسپانیایی Nuevo Prisma A1 اثر مولفان نشر پندارقلم دو جلدی

مدلکتاب زبان اسپانیایی Nuevo Prisma A1 اثر مولفان نشر پندارقلم دو جلدی
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب زبان Pocket Oxford Russian Dictionary English – Russian Russian – English اثر مولفان نشر پندارقلم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب زبان Pocket Oxford Russian Dictionary English – Russian Russian – English اثر مولفان نشر پندارقلم

مدلکتاب زبان Pocket Oxford Russian Dictionary English – Russian, Russian – English اثر مولفان نشر پندارقلم
نوع جلدگالینگور
مناسب برایبزرگسالان
قطعجیبی
موجود نیست
رمان انگلیسی Adultery اثر پائولو کوئلیو
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رمان انگلیسی Adultery اثر پائولو کوئلیو

Adultery

مدلرمان انگلیسی Adultery اثر پائولو کوئلیو
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
موجود نیست
رمان انگلیسی Love In The Time of Cholera اثر گابریل گارسیا مارکز نشر پندارقلم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رمان انگلیسی Love In The Time of Cholera اثر گابریل گارسیا مارکز نشر پندارقلم

مدلرمان انگلیسی Love In The Time of Cholera اثر گابریل گارسیا مارکز نشر پندارقلم
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب زبان اسپانیایی Nuevo Prisma A2 اثر مولفان نشر پندارقلم دو جلدی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب زبان اسپانیایی Nuevo Prisma A2 اثر مولفان نشر پندارقلم دو جلدی

مدلکتاب زبان اسپانیایی Nuevo Prisma A2 اثر مولفان نشر پندارقلم دو جلدی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
موجود نیست
کتاب زبان Vocabulary Power 2 اثر Jennifer Recio Lebedev نشر پندارقلم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب زبان Vocabulary Power 2 اثر Jennifer Recio Lebedev نشر پندارقلم

Vocabulary Power 2

مدلکتاب زبان Vocabulary Power 2 اثر Jennifer Recio Lebedev نشر پندارقلم
مناسب برایبزرگسالان
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب زبانVocabulary Power 1 اثر Jennifer Recio Lebedev نشر پندارقلم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب زبانVocabulary Power 1 اثر Jennifer Recio Lebedev نشر پندارقلم

Vocabulary Power 1

مدلکتاب زبانVocabulary Power 1 اثر Jennifer Recio Lebedev نشر پندارقلم
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرحلی
موجود نیست
رمان انگلیسی Lives of Girls and Women اثر الیس مونرو
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رمان انگلیسی Lives of Girls and Women اثر الیس مونرو

Lives of Girls and Women

مدلرمان انگلیسی Lives of Girls and Women اثر الیس مونرو
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
موجود نیست
رمان انگلیسی The Bastard of Istanbul اثر الیف شافاک نشر پندارقلم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رمان انگلیسی The Bastard of Istanbul اثر الیف شافاک نشر پندارقلم

The Bastard of Istanbul 0

مدلرمان انگلیسی The Bastard of Istanbul اثر الیف شافاک نشر پندارقلم
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
موجود نیست
کتاب زبان Vocabulary Power 3 نشر پندارقلم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب زبان Vocabulary Power 3 نشر پندارقلم

مدلکتاب زبان Vocabulary Power 3 نشر پندارقلم
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب زبان IELTS Intensive اثر مولفان نشر پندارقلم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب زبان IELTS Intensive اثر مولفان نشر پندارقلم

IELTS Intensive

مدلکتاب زبان IELTS Intensive اثر مولفان نشر پندارقلم
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب زبان Kaplan IELTS Premier 3rd اثر کاپلان نشر پندارقلم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب زبان Kaplan IELTS Premier 3rd اثر کاپلان نشر پندارقلم

Kaplan IELTS Premier With 8 Practice Tests 3rd

مدلکتاب زبان Kaplan IELTS Premier 3rd اثر کاپلان نشر پندارقلم
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب زبان How to Teach English اثر جرمی هارمر نشر پندارقلم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب زبان How to Teach English اثر جرمی هارمر نشر پندارقلم

How to Teach English

مدلکتاب زبان How to Teach English اثر جرمی هارمر نشر پندارقلم
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
موجود نیست
صفحه 1 از 7
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن