محصولات سایت

کمک آموزشی علوی Learning Alavi

به فروشگاه اینترنتی کمک آموزشی علوی تاریخچه خوش آمدید

بسته آموزشی جامع رشته تجربی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی جامع رشته تجربی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته

مدلبسته آموزشی جامع رشته تجربی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
درس آموزشیتمام دروس
پایهدوازدهم
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
بسته آموزشی جامع رشته ریاضی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی جامع رشته ریاضی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته

مدلبسته آموزشی جامع رشته ریاضی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
نوع دیسکDVD
درس آموزشیتمام دروس
پایهدوازدهم
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
تماس بگیرید
بسته آموزشی دروس تخصصی رشته تجربی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی دروس تخصصی رشته تجربی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته

مدلبسته آموزشی دروس تخصصی رشته تجربی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
نوع دیسکDVD
درس آموزشیتمام دروس
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
پایهدوازدهم
تماس بگیرید
بسته آموزشی دروس تخصصی رشته ریاضی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی دروس تخصصی رشته ریاضی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته

مدلبسته آموزشی دروس تخصصی رشته ریاضی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
نوع دیسکDVD
درس آموزشیتمام دروس
پایهدوازدهم
تماس بگیرید
بسته آموزشی دروس عمومی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی دروس عمومی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته

مدلبسته آموزشی دروس عمومی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
نوع دیسکDVD
پایهدوازدهم
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
درس آموزشیعمومی
تماس بگیرید
بسته آموزشی شیمی رشته تجربی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی شیمی رشته تجربی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته

مدلبسته آموزشی شیمی رشته تجربی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
پایهدوازدهم
نوع دیسکDVD
درس آموزشیشیمی
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
تماس بگیرید
بسته آموزشی فیزیک رشته ریاضی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی فیزیک رشته ریاضی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته

مدلبسته آموزشی فیزیک رشته ریاضی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
نوع دیسکDVD
درس آموزشیفیزیک
تعداد دیسک7
پایهدوازدهم
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
تماس بگیرید
بسته آموزشی دیفرانسیل و ریاضیات پایه 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی دیفرانسیل و ریاضیات پایه 80 در 80 نشر علوی فرهیخته

مدلبسته آموزشی دیفرانسیل و ریاضیات پایه 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
درس آموزشیدیفرانسیل
نوع دیسکDVD
پایهدوازدهم
تعداد دیسک7
تماس بگیرید
بسته آموزشی زیست شناسی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی زیست شناسی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته

مدلبسته آموزشی زیست شناسی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
تعداد دیسک7
نوع دیسکDVD
درس آموزشیزیست شناسی
پایهدوازدهم
تماس بگیرید
بسته آموزشی هندسه و گسسته 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی هندسه و گسسته 80 در 80 نشر علوی فرهیخته

مدلبسته آموزشی هندسه و گسسته 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
تعداد دیسک7
درس آموزشیهندسه
نوع دیسکDVD
پایهدوازدهم
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
تماس بگیرید
بسته آموزشی شیمی رشته ریاضی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی شیمی رشته ریاضی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته

مدلبسته آموزشی شیمی رشته ریاضی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
درس آموزشیشیمی
نوع دیسکDVD
پایهدوازدهم
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
تماس بگیرید
بسته آموزشی ریاضی رشته تجربی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی ریاضی رشته تجربی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته

مدلبسته آموزشی ریاضی رشته تجربی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
پایهدوازدهم
درس آموزشیریاضی
تعداد دیسک7
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
بسته آموزشی زبان عربی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی زبان عربی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته

مدلبسته آموزشی زبان عربی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
درس آموزشیعربی
پایهدوازدهم
تعداد دیسک3
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
بسته آموزشی زبان انگلیسی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی زبان انگلیسی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته

مدلبسته آموزشی زبان انگلیسی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
درس آموزشیزبان
پایهدوازدهم
تعداد دیسک3
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
بسته آموزشی دین و زندگی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی دین و زندگی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته

مدلبسته آموزشی دین و زندگی 80 در 80 نشر علوی فرهیخته
تعداد دیسک3
پایهدوازدهم
نوع دیسکDVD
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
درس آموزشیعمومی
تماس بگیرید
بسته آموزشی فیزیک رشته تجربی 80 در 80 جمع بندی کنکور علوی فرهیخته
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی فیزیک رشته تجربی 80 در 80 جمع بندی کنکور علوی فرهیخته

مدلبسته آموزشی فیزیک رشته تجربی 80 در 80 جمع بندی کنکور علوی فرهیخته
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
نوع دیسکDVD
تعداد دیسک6
درس آموزشیفیزیک
پایهدوازدهم
تماس بگیرید
بسته آموزشی ادبیات فارسی 80 در 80 جمع بندی کنکور علوی فرهیخته
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزشی ادبیات فارسی 80 در 80 جمع بندی کنکور علوی فرهیخته

مدلبسته آموزشی ادبیات فارسی 80 در 80 جمع بندی کنکور علوی فرهیخته
مقطع تحصیلیمتوسطه دوم
درس آموزشیفارسی
پایهدوازدهم
تعداد دیسک3
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن