محصولات سایت

کتاب چاپی نشر تیسا Book Teesa

به فروشگاه اینترنتی کتاب چاپی نشر تیسا تاریخچه خوش آمدید

کتاب تمدن ایرانی اسلامی از افول تا احیا اثر شعیب بهمن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تمدن ایرانی اسلامی از افول تا احیا اثر شعیب بهمن

مدلکتاب تمدن ایرانی اسلامی از افول تا احیا اثر شعیب بهمن
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر اثر ابراهیم حاجیانی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر اثر ابراهیم حاجیانی

مدلکتاب برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر اثر ابراهیم حاجیانی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب روح سرگردان خیابان بهبودی اثر محمدامین چیت گران
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب روح سرگردان خیابان بهبودی اثر محمدامین چیت گران

مدلکتاب روح سرگردان خیابان بهبودی اثر محمدامین چیت گران
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب ایده‌ های خیابانی اثر امین بزرگیان
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب ایده‌ های خیابانی اثر امین بزرگیان

مدلکتاب ایده‌ های خیابانی اثر امین بزرگیان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب باز خوانی خشونت پذیری زنان ایرانی اثر حسن فرهنگی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب باز خوانی خشونت پذیری زنان ایرانی اثر حسن فرهنگی

مدلکتاب باز خوانی خشونت پذیری زنان ایرانی اثر حسن فرهنگی
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب ارزش‌ های زیست محیطی اثر جان انیل
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب ارزش‌ های زیست محیطی اثر جان انیل

مدلکتاب ارزش‌ های زیست محیطی اثر جان انیل
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب در آمدی پیشرفته بر اقتصاد فرهنگی اثر روث تاوز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب در آمدی پیشرفته بر اقتصاد فرهنگی اثر روث تاوز

مدلکتاب در آمدی پیشرفته بر اقتصاد فرهنگی اثر روث تاوز
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب تصویر صدا سیاست اثر عباس سهراب زاده
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تصویر صدا سیاست اثر عباس سهراب زاده

مدلکتاب تصویر صدا سیاست اثر عباس سهراب زاده
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب نظریه و واقعیت اثر آرش حیدری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب نظریه و واقعیت اثر آرش حیدری

مدلکتاب نظریه و واقعیت اثر آرش حیدری
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب مسئله آلتوسر اثر آرش حیدری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مسئله آلتوسر اثر آرش حیدری

مدلکتاب مسئله آلتوسر اثر آرش حیدری
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب نوآوری و حیات شهری اثر شادناز عزیزی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب نوآوری و حیات شهری اثر شادناز عزیزی

مدلکتاب نوآوری و حیات شهری اثر شادناز عزیزی
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب دیوان لامعی گرگانی اثر محمد دبیرسیاقی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب دیوان لامعی گرگانی اثر محمد دبیرسیاقی

مدلکتاب دیوان لامعی گرگانی اثر محمد دبیرسیاقی
نوع جلدسلفون
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب قطعاتی برای ابوالهول اثر جولان فرهادی بابادی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب قطعاتی برای ابوالهول اثر جولان فرهادی بابادی

مدلکتاب قطعاتی برای ابوالهول اثر جولان فرهادی بابادی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب مدیران منزوی بررسی حضور ‌زنان‌ در ‌مدیریت اثر سهیلا خلجی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مدیران منزوی بررسی حضور ‌زنان‌ در ‌مدیریت اثر سهیلا خلجی

مدلکتاب مدیران منزوی بررسی حضور ‌زنان‌ در ‌مدیریت اثر سهیلا خلجی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب مدیریت شهری و خانواده اثر امیدعلی احمدی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مدیریت شهری و خانواده اثر امیدعلی احمدی

مدلکتاب مدیریت شهری و خانواده اثر امیدعلی احمدی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب مدیریت شهری و ورزش همگانی اثر مهرزاد حمیدی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مدیریت شهری و ورزش همگانی اثر مهرزاد حمیدی

مدلکتاب مدیریت شهری و ورزش همگانی اثر مهرزاد حمیدی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب راهنمای پژوهش ‌های محله ‌ای شهر تهران اثر جمعی از نویسندگان
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب راهنمای پژوهش ‌های محله ‌ای شهر تهران اثر جمعی از نویسندگان

مدلکتاب راهنمای پژوهش ‌های محله ‌ای شهر تهران اثر جمعی از نویسندگان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب کار جوان کارآفرینی اثر مرتضی منطقی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب کار جوان کارآفرینی اثر مرتضی منطقی

مدلکتاب کار جوان کارآفرینی اثر مرتضی منطقی
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب ارزیابی تاثیرات اجتماعی اثر محمد فاضلی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب ارزیابی تاثیرات اجتماعی اثر محمد فاضلی

مدلکتاب ارزیابی تاثیرات اجتماعی اثر محمد فاضلی
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب مستندسازی تجارب مدیریتی در شهرداری اثر کیومرث اشتریان
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مستندسازی تجارب مدیریتی در شهرداری اثر کیومرث اشتریان

مدلکتاب مستندسازی تجارب مدیریتی در شهرداری اثر کیومرث اشتریان
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب مفاهیم کلیدی در مطالعات فراغت اثر محمدسعید ذکایی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مفاهیم کلیدی در مطالعات فراغت اثر محمدسعید ذکایی

مدلکتاب مفاهیم کلیدی در مطالعات فراغت اثر محمدسعید ذکایی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی اثر بهروز رشیدی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی اثر بهروز رشیدی

مدلکتاب فرهنگ و تمدن اسلامی اثر بهروز رشیدی
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران اثر جمعی از نویسندگان - سه جلدی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران اثر جمعی از نویسندگان - سه جلدی

مدلکتاب مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران اثر جمعی از نویسندگان - سه جلدی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدسلفون
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب بیشعورها اثر آرون جیمز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب بیشعورها اثر آرون جیمز

مدلکتاب بیشعورها اثر آرون جیمز
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
تماس بگیرید
صفحه 1 از 8
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن