محصولات سایت

کتاب چاپی انتشارات نص Book Nass Pub

به فروشگاه اینترنتی کتاب چاپی انتشارات نص تاریخچه خوش آمدید

کتاب رهیافت حل مسئله در الکترونیک اثر محمود دیانی - جلد دوم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب رهیافت حل مسئله در الکترونیک اثر محمود دیانی - جلد دوم

مدلکتاب رهیافت حل مسئله در الکترونیک اثر محمود دیانی - جلد دوم
نوع جلدشومیز
مناسب برایتمامی گروه های سنی
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب رهیافت حل مسئله در مخابرات اثر فرشاد مریخ بیات - جلد اول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب رهیافت حل مسئله در مخابرات اثر فرشاد مریخ بیات - جلد اول

مدلکتاب رهیافت حل مسئله در مخابرات اثر فرشاد مریخ بیات - جلد اول
مناسب برایتمامی گروه های سنی
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب راهنمای جامع آموزش و آزمون سیسکو CCNA اثر آلن جانسون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب راهنمای جامع آموزش و آزمون سیسکو CCNA اثر آلن جانسون

مدلکتاب راهنمای جامع آموزش و آزمون سیسکو CCNA اثر آلن جانسون
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
موجود نیست
کتاب مرجع کامل دوره سوییچ سیسکو CCNP SWITCH اثر دیوید هوکابی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مرجع کامل دوره سوییچ سیسکو CCNP SWITCH اثر دیوید هوکابی

مدلکتاب مرجع کامل دوره سوییچ سیسکو CCNP SWITCH اثر دیوید هوکابی
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب شبکه های کامپیوتری رویکرد بالا به پایین اثر جیمز کوروس
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب شبکه های کامپیوتری رویکرد بالا به پایین اثر جیمز کوروس

مدلکتاب شبکه های کامپیوتری رویکرد بالا به پایین اثر جیمز کوروس
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدسلفون
قطعوزیری
موجود نیست
کتاب سیستم های مخابراتی اثر بروس کارلسون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب سیستم های مخابراتی اثر بروس کارلسون

مدلکتاب سیستم های مخابراتی اثر بروس کارلسون
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدسلفون
قطعوزیری
موجود نیست
کتاب مهندسی کنترل اثر کاتسوهیکو اوگاتا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مهندسی کنترل اثر کاتسوهیکو اوگاتا

Modern Control Engineering

مدلکتاب مهندسی کنترل اثر کاتسوهیکو اوگاتا
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدسلفون
موجود نیست
کتاب رهیافت حل مسئله در الکترونیک اثر محمود دیانی - جلد اول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب رهیافت حل مسئله در الکترونیک اثر محمود دیانی - جلد اول

مدلکتاب رهیافت حل مسئله در الکترونیک اثر محمود دیانی - جلد اول
قطعوزیری
مناسب برایتمامی گروه های سنی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب میکروکنترلرهای AVR و کاربردهای آنها اثر امیر ره افروز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب میکروکنترلرهای AVR و کاربردهای آنها اثر امیر ره افروز

مدلکتاب میکروکنترلرهای AVR و کاربردهای آنها اثر امیر ره افروز
قطعوزیری
مناسب برایتمامی گروه های سنی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب میکروکنترلرهای AVR اثر علی کاهه
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب میکروکنترلرهای AVR اثر علی کاهه

مدلکتاب میکروکنترلرهای AVR اثر علی کاهه
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
مناسب برایتمامی گروه های سنی
موجود نیست
کتاب رهیافت حل مسئله در الکترومغناطیس اثر محمود دیانی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب رهیافت حل مسئله در الکترومغناطیس اثر محمود دیانی

مدلکتاب رهیافت حل مسئله در الکترومغناطیس اثر محمود دیانی
قطعوزیری
مناسب برایتمامی گروه های سنی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب شبکه های کامپیوتری اثر اندرو س. تانن بام - جلد اول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب شبکه های کامپیوتری اثر اندرو س. تانن بام - جلد اول

Computer Networks

مدلکتاب شبکه های کامپیوتری اثر اندرو س. تانن بام - جلد اول
مناسب برایتمامی گروه های سنی
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
موجود نیست
کتاب شبکه های کامپیوتری اثر اندرو س. تانن بام - جلد دوم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب شبکه های کامپیوتری اثر اندرو س. تانن بام - جلد دوم

Computer Networks

مدلکتاب شبکه های کامپیوتری اثر اندرو س. تانن بام - جلد دوم
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
مناسب برایتمامی گروه های سنی
موجود نیست
کتاب مبانی ماشین های الکتریکی اثر استیفن جی. چاپمن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مبانی ماشین های الکتریکی اثر استیفن جی. چاپمن

Electric Machinery Fundamentals

مدلکتاب مبانی ماشین های الکتریکی اثر استیفن جی. چاپمن
قطعوزیری
نوع جلدسلفون
مناسب برایتمامی گروه های سنی
موجود نیست
کتاب رهیافت حل مسئله در سیستم های کنترل اثر محمود دیانی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب رهیافت حل مسئله در سیستم های کنترل اثر محمود دیانی

مدلکتاب رهیافت حل مسئله در سیستم های کنترل اثر محمود دیانی
نوع جلدشومیز
مناسب برایتمامی گروه های سنی
قطعوزیری
موجود نیست
کتاب اصول مهندسی اینترنت اثر احسان ملکیان
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب اصول مهندسی اینترنت اثر احسان ملکیان

مدلکتاب اصول مهندسی اینترنت اثر احسان ملکیان
مناسب برایتمامی گروه های سنی
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب مرجع کامل میکروکنترلرهای AVR اثر محمدمهدی پرتوی فر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مرجع کامل میکروکنترلرهای AVR اثر محمدمهدی پرتوی فر

مدلکتاب مرجع کامل میکروکنترلرهای AVR اثر محمدمهدی پرتوی فر
نوع جلدشومیز
مناسب برایتمامی گروه های سنی
قطعوزیری
موجود نیست
کتاب سیگنالها و سیستمها اثر آلن اپنهایم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب سیگنالها و سیستمها اثر آلن اپنهایم

مدلکتاب سیگنالها و سیستمها اثر آلن اپنهایم
قطعوزیری
نوع جلدسلفون
مناسب برایتمامی گروه های سنی
موجود نیست
کتاب رهیافت حل مسئله در مدارهای الکتریکی اثر محمود دیانی - جلد اول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب رهیافت حل مسئله در مدارهای الکتریکی اثر محمود دیانی - جلد اول

مدلکتاب رهیافت حل مسئله در مدارهای الکتریکی اثر محمود دیانی - جلد اول
نوع جلدشومیز
مناسب برایتمامی گروه های سنی
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب رهیافت حل مسئله در مدارهای الکتریکی اثر محمود دیانی - جلد دوم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب رهیافت حل مسئله در مدارهای الکتریکی اثر محمود دیانی - جلد دوم

مدلکتاب رهیافت حل مسئله در مدارهای الکتریکی اثر محمود دیانی - جلد دوم
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
مناسب برایتمامی گروه های سنی
موجود نیست
کتاب مدارهای میکروالکترونیک اثر محمود دیانی - جلد اول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مدارهای میکروالکترونیک اثر محمود دیانی - جلد اول

مدلکتاب مدارهای میکروالکترونیک اثر محمود دیانی - جلد اول
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب اصول و مبانی تکنیک پالس اثر احمد معتمدی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب اصول و مبانی تکنیک پالس اثر احمد معتمدی

مدلکتاب اصول و مبانی تکنیک پالس اثر احمد معتمدی
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب رهیافت حل مسئله در سیگنالها و سیستمها اثر محمود دیانی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب رهیافت حل مسئله در سیگنالها و سیستمها اثر محمود دیانی

مدلکتاب رهیافت حل مسئله در سیگنالها و سیستمها اثر محمود دیانی
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب میکروکنترلرهای AVR با پروژه های 100% عملی اثر جابر الوندی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب میکروکنترلرهای AVR با پروژه های 100% عملی اثر جابر الوندی

مدلکتاب میکروکنترلرهای AVR با پروژه های 100% عملی اثر جابر الوندی
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن