محصولات سایت

کتاب چاپی نشر کیان Book Kian Pub

به فروشگاه اینترنتی کتاب چاپی نشر کیان تاریخچه خوش آمدید

کتاب تشریح کامل مسائل استاتیک اثر فرشید علم بیگی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تشریح کامل مسائل استاتیک اثر فرشید علم بیگی

مدلکتاب تشریح کامل مسائل استاتیک اثر فرشید علم بیگی
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب مدل سازی مونتاژ و نقشه کشی با Solid Works 2017 اثر علی محمودی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مدل سازی مونتاژ و نقشه کشی با Solid Works 2017 اثر علی محمودی

مدلکتاب مدل سازی مونتاژ و نقشه کشی با Solid Works 2017 اثر علی محمودی
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب طراحی شبکه های عصبی اثر مارتین تی هاگان
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب طراحی شبکه های عصبی اثر مارتین تی هاگان

مدلکتاب طراحی شبکه های عصبی اثر مارتین تی هاگان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب ایده های خلاقانه در طراحی اتاق کودکان و نوجوانان اثر کریستین کمپوز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب ایده های خلاقانه در طراحی اتاق کودکان و نوجوانان اثر کریستین کمپوز

مدلکتاب ایده های خلاقانه در طراحی اتاق کودکان و نوجوانان اثر کریستین کمپوز
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب مدل سازی و تحلیل پیشرفته با استفاده از ANSYS اثر احمد ریحانی یامی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مدل سازی و تحلیل پیشرفته با استفاده از ANSYS اثر احمد ریحانی یامی

مدلکتاب مدل سازی و تحلیل پیشرفته با استفاده از ANSYS اثر احمد ریحانی یامی
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب مهندسی دیواره های شیبدار سنگی اثر دانکن سی وایلی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مهندسی دیواره های شیبدار سنگی اثر دانکن سی وایلی

مدلکتاب مهندسی دیواره های شیبدار سنگی اثر دانکن سی وایلی
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب آموزش جامع طراحی و تولید با نرم افزار Unigraphics NX7 اثر رضا حبیبی زاده
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب آموزش جامع طراحی و تولید با نرم افزار Unigraphics NX7 اثر رضا حبیبی زاده

مدلکتاب آموزش جامع طراحی و تولید با نرم افزار Unigraphics NX7 اثر رضا حبیبی زاده
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب آموزش جامع شکل دهی با نرم افزار Simufact.forming اثر بهروز باقری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب آموزش جامع شکل دهی با نرم افزار Simufact.forming اثر بهروز باقری

مدلکتاب آموزش جامع شکل دهی با نرم افزار Simufact.forming اثر بهروز باقری
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب پرسمان ماندگار اثر سید مهدی جعفریان - جلد اول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب پرسمان ماندگار اثر سید مهدی جعفریان - جلد اول

مدلکتاب پرسمان ماندگار اثر سید مهدی جعفریان - جلد اول
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد نانوساختارها فلزات و پلیمرها اثر عبدالرضا سیم چی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد نانوساختارها فلزات و پلیمرها اثر عبدالرضا سیم چی

مدلکتاب روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد نانوساختارها فلزات و پلیمرها اثر عبدالرضا سیم چی
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب راهنمای جامع کاربران Mac اثر دوایت اسپایوی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب راهنمای جامع کاربران Mac اثر دوایت اسپایوی

مدلکتاب راهنمای جامع کاربران Mac اثر دوایت اسپایوی
قطعخشتی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب مرجع کاربردی AutoCad اثر علی محمودی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مرجع کاربردی AutoCad اثر علی محمودی

مدلکتاب مرجع کاربردی AutoCad اثر علی محمودی
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب مرجع کاربردی Microsoft Office Word 2013 اثر علی محمودی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مرجع کاربردی Microsoft Office Word 2013 اثر علی محمودی

مدلکتاب مرجع کاربردی Microsoft Office Word 2013 اثر علی محمودی
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب تشریح کامل مسائل مهندسی پی اثر مهدی امیری بهقدم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تشریح کامل مسائل مهندسی پی اثر مهدی امیری بهقدم

مدلکتاب تشریح کامل مسائل مهندسی پی اثر مهدی امیری بهقدم
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب مدیریت مراجع در مقاله ها و پایان نامه ها با End Not اثر سجاد فراشی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مدیریت مراجع در مقاله ها و پایان نامه ها با End Not اثر سجاد فراشی

مدلکتاب مدیریت مراجع در مقاله ها و پایان نامه ها با End Not اثر سجاد فراشی
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب مرجع کاربردی Adobe Flash CS6 اثر گروه مولفان
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مرجع کاربردی Adobe Flash CS6 اثر گروه مولفان

مدلکتاب مرجع کاربردی Adobe Flash CS6 اثر گروه مولفان
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب طراحی، شبیه سازی و تحلیل با ANSYS Workbench اثر بهروز باقری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب طراحی، شبیه سازی و تحلیل با ANSYS Workbench اثر بهروز باقری

مدلکتاب طراحی، شبیه سازی و تحلیل با ANSYS Workbench اثر بهروز باقری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب تشریح کامل مسایل مکانیک خاک اثر مهدی امیری بهقدم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تشریح کامل مسایل مکانیک خاک اثر مهدی امیری بهقدم

مدلکتاب تشریح کامل مسایل مکانیک خاک اثر مهدی امیری بهقدم
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک 2 اثر زونتاگ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک 2 اثر زونتاگ

Solution Manual Of Fundamentals Of Thermodynamics

مدلکتاب تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک 2 اثر زونتاگ
مناسب برایتمامی گروه های سنی
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب آموزش کاربردی SQL Server 2016 اثر ضحی شبر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب آموزش کاربردی SQL Server 2016 اثر ضحی شبر

مدلکتاب آموزش کاربردی SQL Server 2016 اثر ضحی شبر
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب شبکه های کامپیوتری اثر جیمز اف کروز - جلد دوم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب شبکه های کامپیوتری اثر جیمز اف کروز - جلد دوم

مدلکتاب شبکه های کامپیوتری اثر جیمز اف کروز - جلد دوم
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
موجود نیست
کتاب شبکه های کامپیوتری اثر جیمز کورس - جلد اول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب شبکه های کامپیوتری اثر جیمز کورس - جلد اول

مدلکتاب شبکه های کامپیوتری اثر جیمز کورس - جلد اول
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب طراحی کاربردی با نرم افزار Inventor اثر علی محمودی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب طراحی کاربردی با نرم افزار Inventor اثر علی محمودی

مدلکتاب طراحی کاربردی با نرم افزار Inventor اثر علی محمودی
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب تشریح کامل مسائل انتقال حرارت اثر جی پی هولمن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تشریح کامل مسائل انتقال حرارت اثر جی پی هولمن

مدلکتاب تشریح کامل مسائل انتقال حرارت اثر جی پی هولمن
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
صفحه 1 از 6
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن