محصولات سایت

فیلم سینمایی متفرقه Movie Other

به فروشگاه اینترنتی فیلم سینمایی متفرقه تاریخچه خوش آمدید

مجموعه فیلم کاری کنیم کارستان بسته بندی دیجی پک
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه فیلم کاری کنیم کارستان بسته بندی دیجی پک

مدلمجموعه فیلم کاری کنیم کارستان بسته بندی دیجی پک
مناسب برایبزرگسال
سبکمستند
محصولایران
نوع نمایش فیلمدو بعدی
تماس بگیرید
فیلم سینمایی خیلی، خیلی محرمانه اثر محمد رضا مقدسیان
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم سینمایی خیلی، خیلی محرمانه اثر محمد رضا مقدسیان

مدلفیلم سینمایی خیلی، خیلی محرمانه اثر محمد رضا مقدسیان
مناسب برایبزرگسال
سبککمدی مستند
تماس بگیرید
مجموعه فیلم کاری کنیم کارستان
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه فیلم کاری کنیم کارستان

مدلمجموعه فیلم کاری کنیم کارستان
نوع نمایش فیلمدو بعدی
مناسب برایبزرگسال
محصولایران
تماس بگیرید
فیلم سینمایی روز با شکوه اثر کیانوش عیاری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم سینمایی روز با شکوه اثر کیانوش عیاری

مدلفیلم سینمایی روز با شکوه اثر کیانوش عیاری
محصولایران
مناسب برایبزرگسال خانواده
محصول سال1369
سبککمدی
نوع نمایش فیلمدو بعدی
تماس بگیرید
فیلم سینمایی کوه اثر امیر نادری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم سینمایی کوه اثر امیر نادری

Monte Movie By Amir Naderi

مدلفیلم سینمایی کوه اثر امیر نادری
سبکدرام
محصولایتالیا
مناسب برایبزرگسال
نوع نمایش فیلمدو بعدی
تماس بگیرید
فیلم سینمایی ضیافت اثر مسعود کیمیایی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم سینمایی ضیافت اثر مسعود کیمیایی

The feast Movie by Masood Kimiaee

مدلفیلم سینمایی ضیافت اثر مسعود کیمیایی
سبکپلیسی
محصولایران
نوع نمایش فیلمدو بعدی
مناسب برایبزرگسال
تماس بگیرید
فیلم سینمایی شاید وقتی دیگر اثر بهرام بیضایی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم سینمایی شاید وقتی دیگر اثر بهرام بیضایی

Perhaps Some Other Time Movie by Bahram Beyzaee

مدلفیلم سینمایی شاید وقتی دیگر اثر بهرام بیضایی
سبکاجتماعی
مناسب برایبزرگسال
محصولایران
نوع نمایش فیلمدو بعدی
تماس بگیرید
فیلم سینمایی پرونده هاوانا اثر علیرضا رئیسیان
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم سینمایی پرونده هاوانا اثر علیرضا رئیسیان

Havana File Movie By Alireza Raisian

مدلفیلم سینمایی پرونده هاوانا اثر علیرضا رئیسیان
محصولایران
سبکاجتماعی
نوع نمایش فیلمدو بعدی
مناسب برایبزرگسال
محصول سال1384
تماس بگیرید
فیلم سینمایی زندگی و دیگر هیچ اثر عباس کیارستمی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم سینمایی زندگی و دیگر هیچ اثر عباس کیارستمی

Life and Nothing More Movie By Abbas Kiarostami

مدلفیلم سینمایی زندگی و دیگر هیچ اثر عباس کیارستمی
نوع نمایش فیلمدو بعدی
محصولایران
محصول سال1370
مناسب برایبزرگسال
تماس بگیرید
مجموعه فیلم آثار مجید مجیدی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه فیلم آثار مجید مجیدی

Majid Majidi Movie Collection

مدلمجموعه فیلم آثار مجید مجیدی
مناسب برایبزرگسال نوجوانان
محصولایران
تماس بگیرید
مجموعه فیلم آثار عباس کیارستمی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه فیلم آثار عباس کیارستمی

Abbas Kiarostami Movie Collection

تماس بگیرید
فیلم سینمایی پول خارجی اثر رخشان بنی اعتماد
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم سینمایی پول خارجی اثر رخشان بنی اعتماد

مدلفیلم سینمایی پول خارجی اثر رخشان بنی اعتماد
مناسب برایبزرگسال
نوع نمایش فیلمدو بعدی
محصولایران
سبککمدی
موجود نیست
فیلم سینمایی زیر پوست شهر اثر رخشان بنی اعتماد
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم سینمایی زیر پوست شهر اثر رخشان بنی اعتماد

مدلفیلم سینمایی زیر پوست شهر اثر رخشان بنی اعتماد
محصولایران
مناسب برایبزرگسال
سبکاجتماعی
نوع نمایش فیلمدو بعدی
موجود نیست
فیلم سینمایی بی پولی اثر حمید نعمت‌ الله
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم سینمایی بی پولی اثر حمید نعمت‌ الله

مدلفیلم سینمایی بی پولی اثر حمید نعمت‌ الله
مناسب برایبزرگسال
محصول سال1386
محصولایران
نوع نمایش فیلمدو بعدی
سبککمدی اجتماعی
موجود نیست
فیلم سینمایی نان و شعر اثر کیومرث پور احمد
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم سینمایی نان و شعر اثر کیومرث پور احمد

مدلفیلم سینمایی نان و شعر اثر کیومرث پور احمد
سبککمدی اجتماعی
مناسب برایبزرگسال نوجوانان
محصولایران
نوع نمایش فیلمدو بعدی
محصول سال1373
موجود نیست
فیلم سینمایی آذر شهدخت پرویز و دیگران اثر بهروز افخمی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم سینمایی آذر شهدخت پرویز و دیگران اثر بهروز افخمی

Azar Shahdokht Parviz And Others Movie by Behrouz Afkhami

مدلفیلم سینمایی آذر شهدخت پرویز و دیگران اثر بهروز افخمی
محصول سال1392
مناسب برایبزرگسال
نوع نمایش فیلمدو بعدی
محصولایران
سبکاجتماعی
موجود نیست
فیلم سینمایی خانه دوست کجاست اثر عباس کیارستمی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم سینمایی خانه دوست کجاست اثر عباس کیارستمی

Where Is the Friends Home Movie by Masood Kimiaee

مدلفیلم سینمایی خانه دوست کجاست اثر عباس کیارستمی
محصول سال1365
نوع نمایش فیلمدو بعدی
محصولایران
سبککودک و نوجوان اجتماعی
مناسب برایبزرگسال کودکان نوجوانان
موجود نیست
فیلم سینمایی شهر زیبا اثر اصغر فرهادی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم سینمایی شهر زیبا اثر اصغر فرهادی

The Beautiful City Movie By Asghar Farhadi

مدلفیلم سینمایی شهر زیبا اثر اصغر فرهادی
نوع نمایش فیلمدو بعدی
سبکاجتماعی
مناسب برایبزرگسال
محصولایران
محصول سال1380
موجود نیست
فیلم سینمایی شب های روشن اثر فرزاد موتمن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم سینمایی شب های روشن اثر فرزاد موتمن

White Nights Movie by Farzad Motamen

مدلفیلم سینمایی شب های روشن اثر فرزاد موتمن
سبکدرام
محصولایران
محصول سال1381
نوع نمایش فیلمدو بعدی
مناسب برایبزرگسال
موجود نیست
فیلم سینمایی سازدهنی اثر امیر نادری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم سینمایی سازدهنی اثر امیر نادری

Harmonica Movie by Amir Naderi

مدلفیلم سینمایی سازدهنی اثر امیر نادری
سبککودک و نوجوان اجتماعی
نوع نمایش فیلمدو بعدی
مناسب برایبزرگسال کودکان نوجوانان
محصولایران
موجود نیست
فیلم سینمایی دونده اثر امیر نادری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم سینمایی دونده اثر امیر نادری

The Runner Movie by Amir Naderi

مدلفیلم سینمایی دونده اثر امیر نادری
محصولایران
نوع نمایش فیلمدو بعدی
محصول سال1364
مناسب برایبزرگسال کودکان نوجوانان
سبککودک و نوجوان اجتماعی
موجود نیست
فیلم سینمایی باشو غریبه ی کوچک اثر بهرام بیضایی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم سینمایی باشو غریبه ی کوچک اثر بهرام بیضایی

Bashu the Little Stranger Movie by Bahram Beizaee

مدلفیلم سینمایی باشو غریبه ی کوچک اثر بهرام بیضایی
مناسب برایبزرگسال کودکان نوجوانان
سبکدفاع مقدس اجتماعی
نوع نمایش فیلمدو بعدی
محصول سال1364
محصولایران
موجود نیست
فیلم سینمایی مدرسه ای که می رفتیم اثر داریوش مهرجویی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم سینمایی مدرسه ای که می رفتیم اثر داریوش مهرجویی

مدلفیلم سینمایی مدرسه ای که می رفتیم اثر داریوش مهرجویی
مناسب برایبزرگسال
نوع نمایش فیلمدو بعدی
محصولایران
موجود نیست
فیلم سینمایی بچه های آسمان اثر مجید مجیدی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم سینمایی بچه های آسمان اثر مجید مجیدی

مدلفیلم سینمایی بچه های آسمان اثر مجید مجیدی
محصول سال1376
مناسب برایبزرگسال
نوع نمایش فیلمدو بعدی
محصولایران
سبکاجتماعی
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن