محصولات سایت

کتاب چاپی انتشارات گنجینه کتاب نارون Book Ganjineh Ketab Narvan Pub

به فروشگاه اینترنتی کتاب چاپی انتشارات گنجینه کتاب نارون تاریخچه خوش آمدید

کتاب بچه ها بهار اثر آموزش موسیقی کودک
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب بچه ها بهار اثر آموزش موسیقی کودک

مدلکتاب بچه ها بهار اثر آموزش موسیقی کودک
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
مناسب برایگروه سنی الف گروه سنی ب
تماس بگیرید
کتاب تکنیک نوازندگی در گیتار اثر اسکات تنانت - جلد اول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تکنیک نوازندگی در گیتار اثر اسکات تنانت - جلد اول

مدلکتاب تکنیک نوازندگی در گیتار اثر اسکات تنانت - جلد اول
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب آموزش گیتار با آهنگهای زیبای ایرانی اثر فرزاد امیرانی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب آموزش گیتار با آهنگهای زیبای ایرانی اثر فرزاد امیرانی

.

مدلکتاب آموزش گیتار با آهنگهای زیبای ایرانی اثر فرزاد امیرانی
نوع جلدشومیز
مناسب برایتمامی گروه های سنی
قطعرحلی
تماس بگیرید
کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار اثر نصرالله زرین پنجه
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار اثر نصرالله زرین پنجه

مدلکتاب دستور مقدماتی تار و سه تار اثر نصرالله زرین پنجه
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
مناسب برایگروه سنی ج
موجود نیست
کتاب آموزش گیتار آکسفورد اثر دبی کرکنل - جلد اول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب آموزش گیتار آکسفورد اثر دبی کرکنل - جلد اول

مدلکتاب آموزش گیتار آکسفورد اثر دبی کرکنل - جلد اول
قطعرحلی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب هانون، شصت تمرین برای پیانو اثر شارل لویی هانون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب هانون، شصت تمرین برای پیانو اثر شارل لویی هانون

مدلکتاب هانون، شصت تمرین برای پیانو اثر شارل لویی هانون
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب خوشه چین اثر حمیدرضا جوان
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب خوشه چین اثر حمیدرضا جوان

مدلکتاب خوشه چین اثر حمیدرضا جوان
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب قطعاتی برای تکنوازی دانشجویان (دستگاه های فلامنکو) اثر پاکو پنیا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب قطعاتی برای تکنوازی دانشجویان (دستگاه های فلامنکو) اثر پاکو پنیا

مدلکتاب قطعاتی برای تکنوازی دانشجویان (دستگاه های فلامنکو) اثر پاکو پنیا
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب راهی به سوی گیتار فلامنکو (دوره متوسطه و پیشرفته) اثر توماتیتو
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب راهی به سوی گیتار فلامنکو (دوره متوسطه و پیشرفته) اثر توماتیتو

مدلکتاب راهی به سوی گیتار فلامنکو (دوره متوسطه و پیشرفته) اثر توماتیتو
قطعرحلی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب خودآموز گیتار فلامنکو اثر فرزاد امیرانی - جلد دوم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب خودآموز گیتار فلامنکو اثر فرزاد امیرانی - جلد دوم

مدلکتاب خودآموز گیتار فلامنکو اثر فرزاد امیرانی - جلد دوم
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب تار و سه تار اثر عیسی غفاری - جلد سوم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تار و سه تار اثر عیسی غفاری - جلد سوم

مدلکتاب تار و سه تار اثر عیسی غفاری - جلد سوم
مناسب برایتمامی گروه های سنی
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب تار و سه تار اثر عیسی غفاری - جلد دوم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تار و سه تار اثر عیسی غفاری - جلد دوم

مدلکتاب تار و سه تار اثر عیسی غفاری - جلد دوم
مناسب برایتمامی گروه های سنی
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب ولفارت: 60 اتود برای ویولن اپوس 45 - کتاب 1 و 2 اثر فرانتس ولفات
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب ولفارت: 60 اتود برای ویولن اپوس 45 - کتاب 1 و 2 اثر فرانتس ولفات

Wohlfahrt- Sixty Studies For Violin

مدلکتاب ولفارت: 60 اتود برای ویولن اپوس 45 - کتاب 1 و 2 اثر فرانتس ولفات
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب برگ خزان - پانزده قطعه برگزیده ایرانی برای ویولن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب برگ خزان - پانزده قطعه برگزیده ایرانی برای ویولن

مدلکتاب برگ خزان - پانزده قطعه برگزیده ایرانی برای ویولن
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب خودآموز گیتار فلامنکو اثر فرزاد امیرانی - جلد اول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب خودآموز گیتار فلامنکو اثر فرزاد امیرانی - جلد اول

مدلکتاب خودآموز گیتار فلامنکو اثر فرزاد امیرانی - جلد اول
مناسب برایبزرگسالان
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب تار و سه تار اثر عیسی غفاری - جلد اول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تار و سه تار اثر عیسی غفاری - جلد اول

مدلکتاب تار و سه تار اثر عیسی غفاری - جلد اول
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب اصول همراهی آواز با گیتار اثر فرزاد امیرانی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب اصول همراهی آواز با گیتار اثر فرزاد امیرانی

مدلکتاب اصول همراهی آواز با گیتار اثر فرزاد امیرانی
قطعرحلی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب 51 ترانه‌ ی محلی ایران برای پیانو
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب 51 ترانه‌ ی محلی ایران برای پیانو

مدلکتاب 51 ترانه‌ ی محلی ایران برای پیانو
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب آموزش قدم به قدم پیانو اثر مایکل آرون - کتاب دوم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب آموزش قدم به قدم پیانو اثر مایکل آرون - کتاب دوم

Piano Course

مدلکتاب آموزش قدم به قدم پیانو اثر مایکل آرون - کتاب دوم
قطعرحلی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب آموزش قدم به قدم پیانو اثر مایکل آرون - کتاب اول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب آموزش قدم به قدم پیانو اثر مایکل آرون - کتاب اول

Piano Course

مدلکتاب آموزش قدم به قدم پیانو اثر مایکل آرون - کتاب اول
مناسب برایبزرگسالان
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب آموزش ویولن اثر ماتیو کریک بوم - جلد اول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب آموزش ویولن اثر ماتیو کریک بوم - جلد اول

Le Violon 1 Book

مدلکتاب آموزش ویولن اثر ماتیو کریک بوم - جلد اول
مناسب برایبزرگسالان
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب گام و آرپژ برای پیانو اثر دونالد گری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب گام و آرپژ برای پیانو اثر دونالد گری

Scales and Arpeggios For Piano Book

مدلکتاب گام و آرپژ برای پیانو اثر دونالد گری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب 50 قطعه طبقه بندی شده گیتار کلاسیک اثر فرزاد امیرانی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب 50 قطعه طبقه بندی شده گیتار کلاسیک اثر فرزاد امیرانی

Das Klassische Gitarrenbuch - John Mills Plays 30 Pieces

مدلکتاب 50 قطعه طبقه بندی شده گیتار کلاسیک اثر فرزاد امیرانی
قطعرحلی
مناسب برایتمامی گروه های سنی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب تمرینها و قطعه های ساده تکنوازی گیتار پاپ اثر فرزاد امیرانی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تمرینها و قطعه های ساده تکنوازی گیتار پاپ اثر فرزاد امیرانی

مدلکتاب تمرینها و قطعه های ساده تکنوازی گیتار پاپ اثر فرزاد امیرانی
مناسب برایتمامی گروه های سنی
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن