محصولات سایت

دفتر کلیپس Notebook Clips

به فروشگاه اینترنتی دفتر کلیپس تاریخچه خوش آمدید

دفتر کلاسوری کلیپس طرح ساده
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کلاسوری کلیپس طرح ساده

Clips Simple Ring Binder Notebook

مدلدفتر کلاسوری کلیپس طرح ساده
جنس جلدپلاستیکی
نوع صحافیکلاسوری
نوع جلدانعطاف‌پذیر
تعداد برگ80 برگ
تماس بگیرید
دفتر کلاسوری کلیپس طرح ساده
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کلاسوری کلیپس طرح ساده

Clips Simple Ring Binder Notebook

مدلدفتر کلاسوری کلیپس طرح ساده
نوع جلدانعطاف‌پذیر
تعداد برگ100 برگ
جنس جلدپلاستیکی
نوع صحافیکلاسوری
تماس بگیرید
دفتر کلاسوری کلیپس طرح ساده
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کلاسوری کلیپس طرح ساده

Clips Simple Ring Binder Notebook

مدلدفتر کلاسوری کلیپس طرح ساده
نوع جلدانعطاف‌پذیر
نوع صحافیکلاسوری
جنس جلدپلاستیکی
تعداد برگ60 برگ
تماس بگیرید
دفتر کلاسوری کلیپس طرح ساده
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کلاسوری کلیپس طرح ساده

Clips Simple Ring Binder Notebook

مدلدفتر کلاسوری کلیپس طرح ساده
تعداد برگ100 برگ
جنس جلدپلاستیکی
نوع جلدانعطاف‌پذیر
نوع صحافیکلاسوری
تماس بگیرید
دفتر کلاسوری کلیپس طرح ساده
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کلاسوری کلیپس طرح ساده

Clips Simple Ring Binder Notebook

تماس بگیرید
دفتر کلاسوری کلیپس طرح ساده
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کلاسوری کلیپس طرح ساده

Clips Simple Ring Binder Notebook

مدلدفتر کلاسوری کلیپس طرح ساده
نوع جلدانعطاف‌پذیر
نوع صحافیکلاسوری
تعداد برگ100 برگ
جنس جلدپلاستیکی
تماس بگیرید
دفتر کلاسوری کلیپس طرح ساده
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کلاسوری کلیپس طرح ساده

Clips Simple Ring Binder Notebook

مدلدفتر کلاسوری کلیپس طرح ساده
جنس جلدپلاستیکی
نوع صحافیکلاسوری
تعداد برگ100 برگ
نوع جلدانعطاف‌پذیر
تماس بگیرید
دفتر یادداشت کلیپس طرح ساعت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر یادداشت کلیپس طرح ساعت

Clips Clock Notebook

مدلدفتر یادداشت کلیپس طرح ساعت
نوع جلدسخت
نوع صحافیچسبی
جنس جلدمقوایی
تماس بگیرید
دفتر یادداشت کلیپس طرح اسلیمی 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر یادداشت کلیپس طرح اسلیمی 2

Clips Slimi 2 Notebook

مدلدفتر یادداشت کلیپس طرح اسلیمی 2
نوع جلدسخت
جنس جلدمقوایی
نوع صحافیچسبی
تماس بگیرید
دفتر مشق کلیپس طرح دزدان دریایی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر مشق کلیپس طرح دزدان دریایی

Clips Pirates Design Notebook

مدلدفتر مشق کلیپس طرح دزدان دریایی
نوع صحافیسیمی
جنس جلدمقوایی
تعداد برگ50 برگ
نوع جلدانعطاف‌پذیر
تماس بگیرید
دفتر مشق کلیپس طرح تابستان
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر مشق کلیپس طرح تابستان

Clips Summer Design Notebook

مدلدفتر مشق کلیپس طرح تابستان
نوع صحافیسیمی
نوع جلدانعطاف‌پذیر
جنس جلدمقوایی
تعداد برگ50 برگ
تماس بگیرید
دفتر یادداشت کلیپس طرح سماع بسته 2 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر یادداشت کلیپس طرح سماع بسته 2 عددی

Clips Sama Design Notebook Pack of 2

تماس بگیرید
دفتر یادداشت کلیپس طرح گل رز زمینه مشکی - 100 برگ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر یادداشت کلیپس طرح گل رز زمینه مشکی - 100 برگ

Clips Black Background Rose Flower Design Notebook - 100 Sheets

مدلدفتر یادداشت کلیپس طرح گل رز زمینه مشکی - 100 برگ
نوع جلدسخت
نوع صحافیفنر دوبل
تعداد برگ100 برگ
جنس جلدمقوایی
تماس بگیرید
دفتر یادداشت کلیپس طرح اتوبوس حیوانات - 100 برگ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر یادداشت کلیپس طرح اتوبوس حیوانات - 100 برگ

Clips Animals Bus Design Notebook - 100 Sheets

مدلدفتر یادداشت کلیپس طرح اتوبوس حیوانات - 100 برگ
نوع صحافیفنر دوبل
نوع جلدسخت
تعداد برگ100 برگ
جنس جلدمقوایی
تماس بگیرید
دفتر یادداشت کلیپس طرح گوزن - 100 برگ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر یادداشت کلیپس طرح گوزن - 100 برگ

Clips Deer Design Notebook - 100 Sheets

مدلدفتر یادداشت کلیپس طرح گوزن - 100 برگ
جنس جلدمقوایی
نوع صحافیفنر دوبل
نوع جلدسخت
تعداد برگ100 برگ
تماس بگیرید
دفتر یادداشت کلیپس طرح اسلیمی 1 - 100 برگ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر یادداشت کلیپس طرح اسلیمی 1 - 100 برگ

Clips Slimi Design 1 Notebook - 100 Sheets

مدلدفتر یادداشت کلیپس طرح اسلیمی 1 - 100 برگ
نوع جلدسخت
تعداد برگ100 برگ
نوع صحافیفنر دوبل
جنس جلدمقوایی
تماس بگیرید
دفتر یادداشت کلیپس طرح عروسک چوبی - 100 برگ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر یادداشت کلیپس طرح عروسک چوبی - 100 برگ

Clips Wooden Doll Design Notebook - 100 Sheets

مدلدفتر یادداشت کلیپس طرح عروسک چوبی - 100 برگ
نوع صحافیفنر دوبل
جنس جلدمقوایی
تعداد برگ100 برگ
نوع جلدسخت
تماس بگیرید
دفتر یادداشت کلیپس طرح گل و مرغ - 100 برگ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر یادداشت کلیپس طرح گل و مرغ - 100 برگ

Clips Flower and Bird Design Notebook - 100 Sheets

مدلدفتر یادداشت کلیپس طرح گل و مرغ - 100 برگ
جنس جلدمقوایی
نوع صحافیفنر دوبل
نوع جلدسخت
تعداد برگ100 برگ
تماس بگیرید
دفتر یادداشت کلیپس طرح ماهی - 100 برگ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر یادداشت کلیپس طرح ماهی - 100 برگ

Clips Fish Design Notebook - 100 Sheets

مدلدفتر یادداشت کلیپس طرح ماهی - 100 برگ
نوع صحافیفنر دوبل
تعداد برگ100 برگ
نوع جلدسخت
جنس جلدمقوایی
تماس بگیرید
دفتر کلاسوری کلیپس طرح دزدان دریایی کوچک
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کلاسوری کلیپس طرح دزدان دریایی کوچک

Clips Little Pirates Ring Binder Notebook

مدلدفتر کلاسوری کلیپس طرح دزدان دریایی کوچک
جنس جلدمقوایی
نوع جلدسخت
نوع صحافیکلاسوری
تماس بگیرید
دفتر یادداشت کلیپس طرح گل زمینه کرم 100 برگ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر یادداشت کلیپس طرح گل زمینه کرم 100 برگ

Clips Cream Background Flower Design 100 Sheets Notebook

مدلدفتر یادداشت کلیپس طرح گل زمینه کرم 100 برگ
تعداد برگ100 برگ
نوع صحافیسیمی
نوع جلدسخت
جنس جلدمقوایی
تماس بگیرید
دفتر یادداشت طرح نوار کاست 7 - بسته 3 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر یادداشت طرح نوار کاست 7 - بسته 3 عددی

Cassette Design 7 Notebook - Pack of 3

مدلدفتر یادداشت طرح نوار کاست 7 - بسته 3 عددی
جنس جلدمقوایی
نوع جلدسخت
نوع صحافیچسبی
تماس بگیرید
دفتر یادداشت کلیپس طرح نوار کاست بسته 3 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر یادداشت کلیپس طرح نوار کاست بسته 3 عددی

مدلدفتر یادداشت کلیپس طرح نوار کاست بسته 3 عددی
تعداد برگ100 برگ
جنس جلدمقوایی
نوع جلدسخت
نوع صحافیچسبی
موجود نیست
دفتر یادداشت کلیپس مدل 247 طرح 11
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر یادداشت کلیپس مدل 247 طرح 11

Clips 11 247 Notebook

مدلدفتر یادداشت کلیپس مدل 247 طرح 11
نوع صحافیفنر دوبل
نوع جلدسخت
جنس جلدمقوایی
تعداد برگ100 برگ
موجود نیست
صفحه 1 از 43
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن