محصولات سایت

آمپلی‌فایر فندر Guitaramps Fender

به فروشگاه اینترنتی آمپلی‌فایر فندر تاریخچه خوش آمدید

آمپلی فایر فندر مدل ACOUSTIC 200
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر فندر مدل ACOUSTIC 200

Fender ACOUSTIC 200 Amplifier

مدلآمپلی فایر فندر مدل ACOUSTIC 200
مناسب برایگیتار آکوستیک
ورودیXLR 1/4 اینچ
نوعکابینت
خروجیXLR
تماس بگیرید
آمپلی فایر فندر مدل MUSTANG GT 100
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر فندر مدل MUSTANG GT 100

Fender MUSTANG GT 100 Amplifier

مدلآمپلی فایر فندر مدل MUSTANG GT 100
مناسب برایگیتار الکتریک
ورودی1/4 اینچ
خروجیXLR
سیستمدیجیتال
نوعکابینت
تماس بگیرید
آمپلی فایر فندر مدل MUSTANG GT 40
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر فندر مدل MUSTANG GT 40

Fender MUSTANG GT 40 Amplifier

مدلآمپلی فایر فندر مدل MUSTANG GT 40
سیستمدیجیتال
مناسب برایگیتار الکتریک
ورودی1/4 اینچ
نوعکابینت
خروجیخروجی صدا - 3.5 میلی‌متری هدفون
تماس بگیرید
آمپلی فایر گیتار فندر مدل Blues Junior III Blk
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر گیتار فندر مدل Blues Junior III Blk

Fender Blues Junior III Blk Guitar Amplifier

مدلآمپلی فایر گیتار فندر مدل Blues Junior III Blk
مناسب برایگیتار الکتریک
خروجی1/4 اینچ
سیستملامپ خلاء
نوعکابینت
ورودی1/4 اینچ
تماس بگیرید
آمپلی فایر گیتار فندر مدل Bassbreaker 007 Combo
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر گیتار فندر مدل Bassbreaker 007 Combo

Fender Bassbreaker 007 Combo Guitar Amplifier

مدلآمپلی فایر گیتار فندر مدل Bassbreaker 007 Combo
ورودی1/4 اینچ
خروجیخروجی صدا - 3.5 میلی‌متری 1/4 اینچ
سیستملامپ خلاء
نوعترکیبی
تماس بگیرید
آمپلی‌فایر فندر مدل RUMBLE 25 V3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر فندر مدل RUMBLE 25 V3

Fender RUMBLE 25 V3 Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر فندر مدل RUMBLE 25 V3
سیستمنیمه جامد
نوعهد و کابینت
خروجی1/4 اینچ
مناسب برایگیتار باس
ورودیAUX 1/4 اینچ
تماس بگیرید
آمپلی‌فایر فندر مدل RUMBLE 15 V3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر فندر مدل RUMBLE 15 V3

Fender RUMBLE 15 V3 Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر فندر مدل RUMBLE 15 V3
خروجیهدفون
سیستمنیمه جامد
مناسب برایگیتار باس
نوعترکیبی
ورودیAUX 1/4 اینچ
تماس بگیرید
آمپلی‌فایر فندر مدل Champion 40
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر فندر مدل Champion 40

Fender Champion 40 Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر فندر مدل Champion 40
سیستمنیمه جامد
ورودی1/4 اینچ ورودی رفت برگشت افکت
خروجیهدفون
مناسب برایگیتار الکتریک
نوعترکیبی
تماس بگیرید
آمپلی‌فایر فندر مدل Mustange I V2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر فندر مدل Mustange I V2

Fender Mustange I (V2) Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر فندر مدل Mustange I V2
ورودیAUX 1/4 اینچ
نوعترکیبی
خروجیهدفون
سیستمنیمه جامد
مناسب برایگیتار الکتریک
تماس بگیرید
آمپلی فایر فندر مدل ACOUSTIC 100
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر فندر مدل ACOUSTIC 100

Fender ACOUSTIC 100 Amplifier

مدلآمپلی فایر فندر مدل ACOUSTIC 100
ورودیXLR 1/4 اینچ
خروجیXLR
مناسب برایگیتار آکوستیک
نوعکابینت
موجود نیست
آمپلی فایر فندر مدل MUSTANG GT 200
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر فندر مدل MUSTANG GT 200

Fender MUSTANG GT 200 Amplifier

مدلآمپلی فایر فندر مدل MUSTANG GT 200
خروجیXLR
ورودی1/4 اینچ
نوعکابینت
مناسب برایگیتار الکتریک
سیستمدیجیتال
موجود نیست
کابل برق پدال گیتار الکتریک فندر مدل Power 8 - Daisy Chain
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل برق پدال گیتار الکتریک فندر مدل Power 8 - Daisy Chain

Fender Power 8 - Daisy Chain Effects Pedal Power Cable

موجود نیست
آمپلی فایر گیتار فندر مدل Bassbreaker 15W Combo Valve
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر گیتار فندر مدل Bassbreaker 15W Combo Valve

Fender Bassbreaker 15W Combo Valve Guitar Amplifier

مدلآمپلی فایر گیتار فندر مدل Bassbreaker 15W Combo Valve
ورودی1/4 اینچ
نوعکابینت
سیستملامپ خلاء
مناسب برایگیتار الکتریک
خروجی1/4 اینچ XLR
موجود نیست
اسپیکر کابینت گیتار فندر مدل Bassbreaker BB-112 Enclosure
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر کابینت گیتار فندر مدل Bassbreaker BB-112 Enclosure

Fender Bassbreaker BB-112 Enclosure Guitar Speaker Cabinet

مدلاسپیکر کابینت گیتار فندر مدل Bassbreaker BB-112 Enclosure
ورودی1/4 اینچ
مناسب برایگیتار الکتریک
نوعکابینت
سیستماسپیکر کابینت
موجود نیست
آمپلی فایر گیتار فندر مدل Bassbreaker 18/30
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر گیتار فندر مدل Bassbreaker 18/30

Fender Bassbreaker 18/30 Guitar Amplifier

مدلآمپلی فایر گیتار فندر مدل Bassbreaker 18/30
مناسب برایگیتار باس
خروجی1/4 اینچ خروجی صدا - 3.5 میلی‌متری
ورودی1/4 اینچ جک FootSwitch
سیستملامپ خلاء
نوعترکیبی
موجود نیست
آمپلی‌فایر هد گیتار فندر مدل Bassbreaker 15 HD
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر هد گیتار فندر مدل Bassbreaker 15 HD

Fender Bassbreaker 15 HD Guitar Head Amplifier

مدلآمپلی‌فایر هد گیتار فندر مدل Bassbreaker 15 HD
مناسب برایگیتار الکتریک
سیستملامپ خلاء
ورودی1/4 اینچ
نوعترکیبی
خروجی1/4 اینچ خروجی صدا - 3.5 میلی‌متری
موجود نیست
پاور اسپیکر فندر مدل Bassbreaker BB-112 Enclosure
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پاور اسپیکر فندر مدل Bassbreaker BB-112 Enclosure

Fender Fortis F-15BT 15 Powered Speaker

مدلپاور اسپیکر فندر مدل Bassbreaker BB-112 Enclosure
سیستماسپیکر کابینت
ورودی1/4 اینچ
نوعکابینت
مناسب برایگیتار الکتریک
موجود نیست
آمپلی‌فایر فندر مدل Mustang V 412
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر فندر مدل Mustang V 412

Fender Mustang V 412 Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر فندر مدل Mustang V 412
نوعکابینت
سیستمنیمه جامد
ورودی1/4 اینچ
مناسب برایگیتار الکتریک
موجود نیست
آمپلی‌فایر فندر مدل RUMBLE 100 V3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر فندر مدل RUMBLE 100 V3

Fender RUMBLE 100 V3 Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر فندر مدل RUMBLE 100 V3
ورودیAUX 1/4 اینچ XLR جک FootSwitch ورودی رفت برگشت افکت
خروجیهدفون 1/4 اینچ خروجی اسپیکر
نوعترکیبی
سیستمنیمه جامد
مناسب برایگیتار باس
موجود نیست
آمپلی‌فایر فندر مدل RUMBLE 40 V3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر فندر مدل RUMBLE 40 V3

Fender RUMBLE 40 V3 Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر فندر مدل RUMBLE 40 V3
نوعترکیبی
مناسب برایگیتار باس
ورودی1/4 اینچ جک FootSwitch
خروجیهدفون خروجی اسپیکر XLR
سیستمنیمه جامد
موجود نیست
آمپلی فایر هد فندر مدل Mustang V Head V.2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر هد فندر مدل Mustang V Head V.2

Fender Mustang V Head V.2 Guitar Amplifier

مدلآمپلی فایر هد فندر مدل Mustang V Head V.2
ورودی1/4 اینچ جک FootSwitch ورودی رفت برگشت افکت
نوعهد
خروجیهدفون 1/4 اینچ XLR خروجی اسپیکر
سیستمنیمه جامد
مناسب برایگیتار الکتریک
موجود نیست
آمپلی فایر آکوستیک فندر مدل Acoustic SFX 230V
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر آکوستیک فندر مدل Acoustic SFX 230V

Fender Acoustic SFX 230V Acoustic Guitar Amplifier

مدلآمپلی فایر آکوستیک فندر مدل Acoustic SFX 230V
ورودیAUX 1/4 اینچ XLR جک FootSwitch
خروجیهدفون 1/4 اینچ
مناسب برایگیتار آکوستیک
نوعهد و کابینت
سیستمدیجیتال
موجود نیست
پدال افکت اکولایزر فندر مدل Micro EQ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پدال افکت اکولایزر فندر مدل Micro EQ

Fender Micro EQ

مدلپدال افکت اکولایزر فندر مدل Micro EQ
ورودی1/4 اینچ
مناسب برایگیتار الکتریک گیتار باس گیتار آکوستیک
خروجی1/4 اینچ
موجود نیست
پدال افکت دی ای فندر مدل Cabinet Simulator
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پدال افکت دی ای فندر مدل Cabinet Simulator

Fender Micro Di

مدلپدال افکت دی ای فندر مدل Cabinet Simulator
ورودی1/4 اینچ
مناسب برایگیتار الکتریک گیتار باس گیتار آکوستیک
خروجی1/4 اینچ XLR
موجود نیست
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن