محصولات سایت

انواع رنگ‌های نقاشی و سایر ملزومات پ ب او Color Of Painting Pebeo

به فروشگاه اینترنتی انواع رنگ‌های نقاشی و سایر ملزومات پ ب او تاریخچه خوش آمدید

رنگ شیشه پ ب او مدل Vitrail کد رنگ 10 حجم 45 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ شیشه پ ب او مدل Vitrail کد رنگ 10 حجم 45 میلی لیتر

Pebeo 10 Vitrail Glass Paint 45ml

مدلرنگ شیشه پ ب او مدل Vitrail کد رنگ 10 حجم 45 میلی لیتر
رنگآبی
حجم45 میلی‌لیتر
قابل استفاده بر رویکریستال شیشه
تماس بگیرید
خمیر طلاکاری پ ب او حجم 75 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خمیر طلاکاری پ ب او حجم 75 میلی لیتر

Pebeo Gilding Paste 75 ML

مدلخمیر طلاکاری پ ب او حجم 75 میلی لیتر
حجم75 میلی‌لیتر
رنگسفید
موجود نیست
موم طلاکاری پ ب او حجم 30 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

موم طلاکاری پ ب او حجم 30 میلی لیتر

Pebeo Gilding Wax 30 ML

مدلموم طلاکاری پ ب او حجم 30 میلی لیتر
رنگطلایی
حجم30 میلی‌لیتر
موجود نیست
رنگ پارچه ابریشم پ ب او مدل Hermes Red حجم 45 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ پارچه ابریشم پ ب او مدل Hermes Red حجم 45 میلی لیتر

Pebeo Setasilk Hermes Red 06 Fabric Paint 45Ml

مدلرنگ پارچه ابریشم پ ب او مدل Hermes Red حجم 45 میلی لیتر
رنگقرمز
قابل استفاده بر رویپارچه
حجم45 میلی‌لیتر
موجود نیست
رنگ پارچه پ ب او مدل Fig 92 حجم 45 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ پارچه پ ب او مدل Fig 92 حجم 45 میلی لیتر

Pebeo Setacolor Fig 92 Fabric Paint 45Ml

مدلرنگ پارچه پ ب او مدل Fig 92 حجم 45 میلی لیتر
رنگبنفش
حجم45 میلی‌لیتر
قابل استفاده بر رویپارچه
موجود نیست
رنگ پارچه پ ب او مدل Fluorescent Orange 32 حجم 45 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ پارچه پ ب او مدل Fluorescent Orange 32 حجم 45 میلی لیتر

Pebeo Setacolor Fluorescent Orange 32 Fabric Paint 45Ml

مدلرنگ پارچه پ ب او مدل Fluorescent Orange 32 حجم 45 میلی لیتر
رنگنارنجی
حجم45 میلی‌لیتر
قابل استفاده بر رویپارچه
موجود نیست
رنگ پارچه پ ب او مدل Aquamarine 201 حجم 45 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ پارچه پ ب او مدل Aquamarine 201 حجم 45 میلی لیتر

Pebeo Setacolor Aquamarine 201 Fabric Paint 45Ml

مدلرنگ پارچه پ ب او مدل Aquamarine 201 حجم 45 میلی لیتر
رنگآبی
حجم45 میلی‌لیتر
قابل استفاده بر رویپارچه
موجود نیست
دورگیر رنگ پارچه خمیری پ ب او کد 470032 حجم 20 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دورگیر رنگ پارچه خمیری پ ب او کد 470032 حجم 20 میلی لیتر

Pebeo Fabric Paint Outliner Code 470032 20ml

مدلدورگیر رنگ پارچه خمیری پ ب او کد 470032 حجم 20 میلی لیتر
قابل استفاده بر رویپارچه
رنگطلایی
حجم20 میلی‌لیتر
موجود نیست
ورقه ی طلا پ ب او 25 برگ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ورقه ی طلا پ ب او 25 برگ

Gold Leaves Pebeo 25 Leave

موجود نیست
اکریلیک پ ب او مدل Gesso حجم 250 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اکریلیک پ ب او مدل Gesso حجم 250 میلی لیتر

Pebeo Gesso Acrylic 250ml

موجود نیست
اکریلیک پ ب او مدل Black Gesso حجم 250 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اکریلیک پ ب او مدل Black Gesso حجم 250 میلی لیتر

Pebeo Black Gesso Acrylic 250ml

موجود نیست
اکریلیک پ ب او مدل Modeling Paste High Density حجم 100 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اکریلیک پ ب او مدل Modeling Paste High Density حجم 100 میلی لیتر

Pebeo Modeling Paste High Density Acrylic 100ml

موجود نیست
اکریلیک پ ب او مدل Phosphorescent Gel حجم 100 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اکریلیک پ ب او مدل Phosphorescent Gel حجم 100 میلی لیتر

Pebeo Phosphorescent Gel Acrylic 100ml

موجود نیست
رنگ اکریلیک پ ب او مدل Studio High Viscosity کد رنگ 40 حجم 100 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ اکریلیک پ ب او مدل Studio High Viscosity کد رنگ 40 حجم 100 میلی لیتر

Pebeo 40 Studio High Viscosity Acrylics 100ml

مدلرنگ اکریلیک پ ب او مدل Studio High Viscosity کد رنگ 40 حجم 100 میلی لیتر
قابل استفاده بر رویمقوا بوم نقاشی پارچه کاغذ چوب
رنگخاکستری
حجم100 میلی‌لیتر
موجود نیست
رنگ شیشه پ ب او مدل Vitrea 160 کد رنگ 35 حجم 45 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ شیشه پ ب او مدل Vitrea 160 کد رنگ 35 حجم 45 میلی لیتر

Pebeo 35 Vitrea 160 Glass Paint 45ml

مدلرنگ شیشه پ ب او مدل Vitrea 160 کد رنگ 35 حجم 45 میلی لیتر
رنگآبی
قابل استفاده بر رویشیشه کریستال
حجم45 میلی‌لیتر
موجود نیست
رنگ شیشه قابل پخت پ ب او مدل Vitrea 160 کد رنگ 35 حجم 45 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ شیشه قابل پخت پ ب او مدل Vitrea 160 کد رنگ 35 حجم 45 میلی لیتر

Pebeo 20 Vitrea 160 Glass Paint 45ml

مدلرنگ شیشه قابل پخت پ ب او مدل Vitrea 160 کد رنگ 35 حجم 45 میلی لیتر
رنگسفید
قابل استفاده بر رویشیشه کریستال
حجم45 میلی‌لیتر
موجود نیست
رنگ شیشه پ ب او مدل Vitrea 160 کد رنگ 04 حجم 45 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ شیشه پ ب او مدل Vitrea 160 کد رنگ 04 حجم 45 میلی لیتر

Pebeo 04 Vitrea 160 Glass Paint 45ml

مدلرنگ شیشه پ ب او مدل Vitrea 160 کد رنگ 04 حجم 45 میلی لیتر
حجم45 میلی‌لیتر
قابل استفاده بر رویشیشه کریستال
رنگقرمز
موجود نیست
مدیوم روشن کننده رنگ ویترای پ ب او مدل Vitrail Lightening حجم 45 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مدیوم روشن کننده رنگ ویترای پ ب او مدل Vitrail Lightening حجم 45 میلی لیتر

Pebeo Vitrail Medium Lightening 45ml

مدلمدیوم روشن کننده رنگ ویترای پ ب او مدل Vitrail Lightening حجم 45 میلی لیتر
حجم45 میلی‌لیتر
قابل استفاده بر رویبوم نقاشی شیشه پلاستیک فلز کاغذ پلکسی گلاس کاشی و سرامیک
موجود نیست
رنگ شیشه پ ب او مدل Vitrea 160 کد رنگ 37 حجم 45 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ شیشه پ ب او مدل Vitrea 160 کد رنگ 37 حجم 45 میلی لیتر

Pebeo 37 Vitrea 160 Glass Paint 45ml

مدلرنگ شیشه پ ب او مدل Vitrea 160 کد رنگ 37 حجم 45 میلی لیتر
قابل استفاده بر رویکریستال شیشه
حجم45 میلی‌لیتر
رنگسبز
موجود نیست
رنگ شیشه پ ب او مدل Vitrea 160 کد رنگ 30 حجم 45 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ شیشه پ ب او مدل Vitrea 160 کد رنگ 30 حجم 45 میلی لیتر

Pebeo 30 Vitrea 160 Glass Paint 45Ml

مدلرنگ شیشه پ ب او مدل Vitrea 160 کد رنگ 30 حجم 45 میلی لیتر
رنگزرد
حجم45 میلی‌لیتر
قابل استفاده بر رویکریستال شیشه
موجود نیست
رنگ شیشه پ ب او مدل Vitrea 160 کد رنگ 33 حجم 45 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ شیشه پ ب او مدل Vitrea 160 کد رنگ 33 حجم 45 میلی لیتر

Pebeo 33 Vitrea 160 Glass Paint 45ml

مدلرنگ شیشه پ ب او مدل Vitrea 160 کد رنگ 33 حجم 45 میلی لیتر
رنگسرخابی
قابل استفاده بر رویکریستال شیشه
حجم45 میلی‌لیتر
موجود نیست
رنگ شیشه پ ب او مدل Vitrea 160 کد رنگ 32 حجم 45 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ شیشه پ ب او مدل Vitrea 160 کد رنگ 32 حجم 45 میلی لیتر

Pebeo 32 Vitrea 160 Glass Paint 45ml

مدلرنگ شیشه پ ب او مدل Vitrea 160 کد رنگ 32 حجم 45 میلی لیتر
قابل استفاده بر رویکریستال شیشه
حجم45 میلی‌لیتر
رنگقرمز
موجود نیست
رنگ شیشه قابل پخت پ ب او مدل Vitrea 160 Azure 36 حجم 45 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ شیشه قابل پخت پ ب او مدل Vitrea 160 Azure 36 حجم 45 میلی لیتر

Pebeo Vitrea 160 Azure 36 Frosted Glass Paint 45Ml

مدلرنگ شیشه قابل پخت پ ب او مدل Vitrea 160 Azure 36 حجم 45 میلی لیتر
قابل استفاده بر رویشیشه کریستال
حجم45 میلی‌لیتر
موجود نیست
رنگ شیشه پ ب او مدل Vitrea 160 کد رنگ 01 حجم 45 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ شیشه پ ب او مدل Vitrea 160 کد رنگ 01 حجم 45 میلی لیتر

Pebeo 01 Vitrea 160 Glass Paint 45Ml

مدلرنگ شیشه پ ب او مدل Vitrea 160 کد رنگ 01 حجم 45 میلی لیتر
قابل استفاده بر رویکریستال شیشه
حجم45 میلی‌لیتر
رنگزرد
موجود نیست
صفحه 1 از 5
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن