محصولات سایت

میکروفون حرفه‌ای Promic

به فروشگاه اینترنتی میکروفون حرفه‌ای تاریخچه خوش آمدید

میکروفن داینامیک بی سیم شور مدل GLXD24/SM58
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن داینامیک بی سیم شور مدل GLXD24/SM58

مدلمیکروفن داینامیک بی سیم شور مدل GLXD24/SM58
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
فیلتر نرم کنندگی صدا
منبع تغذیهباتری
درگاه ارتباطیUSB
تماس بگیرید
میکروفن داینامیک بی سیم شور مدل BLX24/B58
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن داینامیک بی سیم شور مدل BLX24/B58

مدلمیکروفن داینامیک بی سیم شور مدل BLX24/B58
فیلتر نرم کنندگی صدا
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
درگاه ارتباطیUSB
منبع تغذیهباتری
تماس بگیرید
میکروفن داینامیک بی سیم شور مدل BLX24/SM58
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن داینامیک بی سیم شور مدل BLX24/SM58

مدلمیکروفن داینامیک بی سیم شور مدل BLX24/SM58
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
فیلتر نرم کنندگی صدا
منبع تغذیهباتری
درگاه ارتباطیUSB
تماس بگیرید
میکروفن اکو چنگ مدل بتا ECM-737
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن اکو چنگ مدل بتا ECM-737

Echo Chang microphone model ECM-737

مدلمیکروفن اکو چنگ مدل بتا ECM-737
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
درگاه ارتباطیUSB جک 6.5 میلی‌متری
منبع تغذیهجک 3.5میلی‌متری
فیلتر نرم کنندگی صدا
تماس بگیرید
میکروفن اکو چنگ مدل بتا 5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن اکو چنگ مدل بتا 5

Echo Chang microphone model beta5

مدلمیکروفن اکو چنگ مدل بتا 5
درگاه ارتباطیUSB جک 6.5 میلی‌متری
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
منبع تغذیهجک 3.5میلی‌متری
فیلتر نرم کنندگی صدا
تماس بگیرید
میکروفن جی.تی.آر مدل 846
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن جی.تی.آر مدل 846

J.T.R DXL-846 Dynamic Microphone

مدلمیکروفن جی.تی.آر مدل 846
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
منبع تغذیهجک 3.5میلی‌متری
فیلتر نرم کنندگی صدا
درگاه ارتباطیUSB جک 6.5 میلی‌متری
تماس بگیرید
میکروفن اکو چنگ مدل ECM-777
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن اکو چنگ مدل ECM-777

Echo Chang microphone model ECM-777

مدلمیکروفن اکو چنگ مدل ECM-777
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
درگاه ارتباطیUSB جک 6.5 میلی‌متری
فیلتر نرم کنندگی صدا
منبع تغذیهجک 3.5میلی‌متری
تماس بگیرید
میکروفن اکو چنگ مدل beta58
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن اکو چنگ مدل beta58

Echo Chang microphone model beta58

مدلمیکروفن اکو چنگ مدل beta58
فیلتر نرم کنندگی صدا
درگاه ارتباطیUSB جک 6.5 میلی‌متری
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
منبع تغذیهجک 3.5میلی‌متری
تماس بگیرید
میکروفون یقه ای بویا مدل BY-M1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفون یقه ای بویا مدل BY-M1

مدلمیکروفون یقه ای بویا مدل BY-M1
درگاه ارتباطیجک 3.5 میلی‌متری جک 6.5 میلی‌متری
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
منبع تغذیهباتری
فیلتر نرم کنندگی صدا
تماس بگیرید
میکروفن بی سیم لکسینگ مدل JV221
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن بی سیم لکسینگ مدل JV221

LAXING wireless microphone model JV221

مدلمیکروفن بی سیم لکسینگ مدل JV221
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
فیلتر نرم کنندگی صدا
درگاه ارتباطیجک 6.5 میلی‌متری
منبع تغذیهباتری
تماس بگیرید
میکروفن بی سیم لکسینگ مدل JV222
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن بی سیم لکسینگ مدل JV222

LAXING wireless microphone model JV222

مدلمیکروفن بی سیم لکسینگ مدل JV222
درگاه ارتباطیجک 6.5 میلی‌متری
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
فیلتر نرم کنندگی صدا
منبع تغذیهباتری
تماس بگیرید
میکروفن بی سیم جی.تی.آر مدل UJM-761
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن بی سیم جی.تی.آر مدل UJM-761

J.T.R UJM-761 Wireless Microphone

مدلمیکروفن بی سیم جی.تی.آر مدل UJM-761
منبع تغذیهباتری جک 3.5میلی‌متری
فیلتر نرم کنندگی صدا
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
درگاه ارتباطیجک 6.5 میلی‌متری
تماس بگیرید
میکروفن بی سیم پی وی مدل PRU-611
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن بی سیم پی وی مدل PRU-611

PV PRU-611 Wireless Microphone

مدلمیکروفن بی سیم پی وی مدل PRU-611
فیلتر نرم کنندگی صدا
درگاه ارتباطیجک 6.5 میلی‌متری
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
منبع تغذیهباتری جک 3.5میلی‌متری
تماس بگیرید
میکروفن پی وی مدل AJM969
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن پی وی مدل AJM969

PV AJM969 Dynamic Microphone

مدلمیکروفن پی وی مدل AJM969
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
منبع تغذیهجک 3.5میلی‌متری
درگاه ارتباطیUSB جک 6.5 میلی‌متری
فیلتر نرم کنندگی صدا
تماس بگیرید
میکروفن باسیم جی.تی.آر مدل DXL-848
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن باسیم جی.تی.آر مدل DXL-848

J.T.R DXL-848 Dynamic Microphone

مدلمیکروفن باسیم جی.تی.آر مدل DXL-848
فیلتر نرم کنندگی صدا
منبع تغذیهجک 3.5میلی‌متری
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
درگاه ارتباطیUSB جک 6.5 میلی‌متری
تماس بگیرید
میکروفن جی.تی.آر مدل DXL-843
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن جی.تی.آر مدل DXL-843

J.T.R DXL-843 Dynamic Microphone

مدلمیکروفن جی.تی.آر مدل DXL-843
فیلتر نرم کنندگی صدا
منبع تغذیهجک 3.5میلی‌متری
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
درگاه ارتباطیUSB جک 6.5 میلی‌متری
تماس بگیرید
میکروفن جی.تی.آر مدل DXL-846
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن جی.تی.آر مدل DXL-846

J.T.R DXL-846 Dynamic Microphone

تماس بگیرید
میکروفون جی.تی.آر مدل DXL-845
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفون جی.تی.آر مدل DXL-845

J.T.R DXL-845 Dynamic Microphone

تماس بگیرید
میکروفن پی وی مدل AJM-300
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن پی وی مدل AJM-300

PV AJM-300 Dynamic Microphone

تماس بگیرید
میکروفن پی وی مدل AJM-770
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن پی وی مدل AJM-770

PV AJM-770 Dynamic Microphone

تماس بگیرید
میکروفن پی وی مدل AJM-380
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن پی وی مدل AJM-380

PV AJM-380 Dynamic Microphone

تماس بگیرید
میکروفون بی سیم بویا مدل BY-WM8 Dual Channel UHF
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفون بی سیم بویا مدل BY-WM8 Dual Channel UHF

مدلمیکروفون بی سیم بویا مدل BY-WM8 Dual Channel UHF
درگاه ارتباطیجک 3.5 میلی‌متری
فیلتر نرم کنندگی صدا
منبع تغذیهباتری
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
تماس بگیرید
میکروفون بی سیم بویا مدل BY-WM6
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفون بی سیم بویا مدل BY-WM6

مدلمیکروفون بی سیم بویا مدل BY-WM6
فیلتر نرم کنندگی صدا
منبع تغذیهباتری
درگاه ارتباطیجک 3.5 میلی‌متری
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
تماس بگیرید
میکروفن آهوجا مدل 143
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن آهوجا مدل 143

Ahuja dynamic microphone model 143

تماس بگیرید
صفحه 1 از 8
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن