محصولات سایت

آموزش موسیقی Music Training

به فروشگاه اینترنتی آموزش موسیقی تاریخچه خوش آمدید

مجموعه آموزشی تئوری عمومی و تئوری پیشرفته موسیقی نشر باساز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه آموزشی تئوری عمومی و تئوری پیشرفته موسیقی نشر باساز

مدلمجموعه آموزشی تئوری عمومی و تئوری پیشرفته موسیقی نشر باساز
تعداد دیسک2
نوع دیسکDVD
سبککلاسیک
بازه ی سنیکودک و نوجوان بزرگسال
زبانفارسی
تماس بگیرید
آموزش تصویری گیتار نشر موسیقی باساز مجموعه اول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری گیتار نشر موسیقی باساز مجموعه اول

مدلآموزش تصویری گیتار نشر موسیقی باساز مجموعه اول
زبانفارسی
سبککلاسیک
نوع دیسکDVD
تعداد دیسک1
بازه ی سنیخردسال کودک و نوجوان بزرگسال
تماس بگیرید
آموزش تصویری تئوری موسیقی پیشرفته نشر موسیقی باساز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری تئوری موسیقی پیشرفته نشر موسیقی باساز

مدلآموزش تصویری تئوری موسیقی پیشرفته نشر موسیقی باساز
تعداد دیسک1
نوع دیسکCD
زبانفارسی
بازه ی سنیخردسال کودک و نوجوان بزرگسال
سبککلاسیک
تماس بگیرید
آموزش تصویری تئوری موسیقی با ساز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری تئوری موسیقی با ساز

مدلآموزش تصویری تئوری موسیقی با ساز
سبککلاسیک
زبانفارسی
تعداد دیسک1
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
آموزش تصویری ساز کیبورد سطح پیشرفته نشر دنیای نرم افزار سینا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری ساز کیبورد سطح پیشرفته نشر دنیای نرم افزار سینا

Donyaye Narmafzar Sina Keyboard Advanced Multimedia Training

مدلآموزش تصویری ساز کیبورد سطح پیشرفته نشر دنیای نرم افزار سینا
نوع دیسکDVD
تعداد دیسک2
بازه ی سنیبزرگسال
زبانفارسی
تماس بگیرید
آموزش تصویری گیتار آکوستیک سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری گیتار آکوستیک سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا

Donyaye Narmafzar Sina Acoustic Guitar for Beginners Multimedia Trainin

مدلآموزش تصویری گیتار آکوستیک سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
زبانفارسی
نوع دیسکDVD
بازه ی سنیبزرگسال
تعداد دیسک2
تماس بگیرید
آموزش تصویری ساز کمانچه سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری ساز کمانچه سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا

مدلآموزش تصویری ساز کمانچه سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
تعداد دیسک2
زبانفارسی
سبکسنتی
بازه ی سنیبزرگسال
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
آموزش تصویری ساز دف سطح پیشرفته نشر دنیای نرم افزار سینا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری ساز دف سطح پیشرفته نشر دنیای نرم افزار سینا

Donyaye Narmafzar Sina Daf Video Tutoral Advance Level Multimedia Training

مدلآموزش تصویری ساز دف سطح پیشرفته نشر دنیای نرم افزار سینا
سبکسنتی
بازه ی سنیبزرگسال
زبانفارسی
تعداد دیسک2
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
آموزش تصویری ریتم نوازی در گیتار نشر دنیای نرم افزار سینا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری ریتم نوازی در گیتار نشر دنیای نرم افزار سینا

Donyaye Narmafzar Sina Playing Rhythm Guitar Video Tutoral Multimedia Training

مدلآموزش تصویری ریتم نوازی در گیتار نشر دنیای نرم افزار سینا
نوع دیسکDVD
زبانفارسی
بازه ی سنیبزرگسال
تعداد دیسک2
تماس بگیرید
آموزش تصویری ساز ساکسیفون نشر دنیای نرم افزار سینا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری ساز ساکسیفون نشر دنیای نرم افزار سینا

Donyaye Narmafzar Sina Saxsophone Video Tutoral Multimedia Training

مدلآموزش تصویری ساز ساکسیفون نشر دنیای نرم افزار سینا
نوع دیسکDVD
بازه ی سنیبزرگسال
تعداد دیسک2
زبانفارسی
تماس بگیرید
آموزش تصویری ساز گیتار بیس سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری ساز گیتار بیس سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا

Donyaye Narmafzar Sina Guitar Bass Video Tutoral for Beginners Multimedia Training

مدلآموزش تصویری ساز گیتار بیس سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
بازه ی سنیبزرگسال
نوع دیسکDVD
تعداد دیسک2
زبانفارسی
تماس بگیرید
آموزش تصویری ساز تومبا نشر دنیای نرم افزار سینا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری ساز تومبا نشر دنیای نرم افزار سینا

Donyaye Narmafzar Sina Tumba Video Tutoral Multimedia Training

مدلآموزش تصویری ساز تومبا نشر دنیای نرم افزار سینا
زبانفارسی
بازه ی سنیبزرگسال
تعداد دیسک2
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
آموزش تصویری سلفژ نشر دنیای نرم افزار سینا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری سلفژ نشر دنیای نرم افزار سینا

Donyaye Narmafzar Sina Solfeg Video Tutoral Multimedia Training

مدلآموزش تصویری سلفژ نشر دنیای نرم افزار سینا
تعداد دیسک2
زبانفارسی
بازه ی سنیبزرگسال
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
آموزش ساز ویولن سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش ساز ویولن سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا

Donyaye Narmafzar Sina Violin Video Tutoral for Beginners Multimedia Training

مدلآموزش ساز ویولن سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
زبانفارسی
تعداد دیسک2
بازه ی سنیبزرگسال
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
آموزش تصویری ساز سه تار سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری ساز سه تار سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا

Donyaye Narmafzar Sina Setar Video Tutoral for Beginners Multimedia Training

مدلآموزش تصویری ساز سه تار سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
نوع دیسکDVD
زبانفارسی
تعداد دیسک2
بازه ی سنیبزرگسال
تماس بگیرید
آموزش تصویری ساز گیتار کلاسیک سطح پیشرفته نشر دنیای نرم افزار سینا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری ساز گیتار کلاسیک سطح پیشرفته نشر دنیای نرم افزار سینا

Donyaye Narmafzar Sina Classic Guitar Video Tutoral Advanced Level Multimedia Trainin

مدلآموزش تصویری ساز گیتار کلاسیک سطح پیشرفته نشر دنیای نرم افزار سینا
نوع دیسکDVD
تعداد دیسک2
زبانفارسی
بازه ی سنیبزرگسال
تماس بگیرید
آموزش تصویری ساز پیانو سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری ساز پیانو سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا

Donyaye Narmafzar Sina Piano Video Tutoral for Beginners Multimedia Training

مدلآموزش تصویری ساز پیانو سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
زبانفارسی
تعداد دیسک2
نوع دیسکDVD
بازه ی سنیبزرگسال
تماس بگیرید
آموزش تصویری ساز کیبورد سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری ساز کیبورد سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا

Donyaye Narmafzar Sina Keyboard Video Tutoral for Beginners Multimedia Training

مدلآموزش تصویری ساز کیبورد سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
بازه ی سنیبزرگسال
نوع دیسکDVD
تعداد دیسک2
زبانفارسی
تماس بگیرید
آموزش تصویری ساز ویولن سل سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری ساز ویولن سل سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا

Donyaye Narmafzar Sina Violin Sell Video Tutoral for Beginners Multimedia Training

مدلآموزش تصویری ساز ویولن سل سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
بازه ی سنیبزرگسال
نوع دیسکDVD
زبانفارسی
تعداد دیسک1
تماس بگیرید
آموزش تصویری ساز گیتار کلاسیک سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری ساز گیتار کلاسیک سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا

Donyaye Narmafzar Sina Classic Guitar Video Tutorial for Beginners Multimedia Trainin

مدلآموزش تصویری ساز گیتار کلاسیک سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
زبانفارسی
تعداد دیسک2
نوع دیسکDVD
بازه ی سنیبزرگسال
تماس بگیرید
آموزش تصویری ساز گیتار الکتریک نشر دنیای نرم افزار سینا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری ساز گیتار الکتریک نشر دنیای نرم افزار سینا

Donyaye Narmafzar Sina Guitar Electric Video Tutoral Multimedia Training

مدلآموزش تصویری ساز گیتار الکتریک نشر دنیای نرم افزار سینا
نوع دیسکDVD
تعداد دیسک2
بازه ی سنیبزرگسال
زبانفارسی
تماس بگیرید
آموزش تصویری ساز سه تار سطح پیشرفته نشر دنیای نرم افزار سینا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری ساز سه تار سطح پیشرفته نشر دنیای نرم افزار سینا

Donyaye Narmafzar Sina Setar Video Tutoral Advanced Level Multimedia Training

مدلآموزش تصویری ساز سه تار سطح پیشرفته نشر دنیای نرم افزار سینا
تعداد دیسک2
نوع دیسکDVD
بازه ی سنیبزرگسال
زبانفارسی
تماس بگیرید
آموزش تصویری سازدهنی کروماتیک سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری سازدهنی کروماتیک سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا

Donyaye Narmafzar Sina harmonica Video Tutoral for Beginners Multimedia Training

مدلآموزش تصویری سازدهنی کروماتیک سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
تعداد دیسک2
زبانفارسی
بازه ی سنیبزرگسال
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
آموزش تصویری ساز ویولن سطح پیشرفته نشر دنیای نرم افزار سینا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری ساز ویولن سطح پیشرفته نشر دنیای نرم افزار سینا

Donyaye Narmafzar Sina Violin Video Tutoral Advanced Multimedia Training

مدلآموزش تصویری ساز ویولن سطح پیشرفته نشر دنیای نرم افزار سینا
بازه ی سنیبزرگسال
تعداد دیسک2
نوع دیسکDVD
زبانفارسی
تماس بگیرید
صفحه 1 از 4
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن