محصولات سایت

حقوق و مدیریت Management

به فروشگاه اینترنتی حقوق و مدیریت تاریخچه خوش آمدید

بسته فیلم آموزشی سی روز تا پیروزی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته فیلم آموزشی سی روز تا پیروزی

تماس بگیرید
فیلم آموزشی اهداف زندگی خود را محقق کنید اثر برایان تریسی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزشی اهداف زندگی خود را محقق کنید اثر برایان تریسی

مدلفیلم آموزشی اهداف زندگی خود را محقق کنید اثر برایان تریسی
زیرنویسفارسی
دیسکBlu-ray
تماس بگیرید
فیلم آموزشی برای هر مشکلی راه حل معنوی وجود دارد اثر وین دایر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزشی برای هر مشکلی راه حل معنوی وجود دارد اثر وین دایر

مدلفیلم آموزشی برای هر مشکلی راه حل معنوی وجود دارد اثر وین دایر
دیسکBlu-ray
زیرنویسفارسی
تماس بگیرید
فیلم آموزشی روش‌های کاربردی افزایش فروش با تکنیک‌های مذاکره تلفنی اثر جرج والتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزشی روش‌های کاربردی افزایش فروش با تکنیک‌های مذاکره تلفنی اثر جرج والتر

مدلفیلم آموزشی روش‌های کاربردی افزایش فروش با تکنیک‌های مذاکره تلفنی اثر جرج والتر
زیرنویسفارسی
دیسکDVD Blu-ray
تماس بگیرید
فیلم آموزشی چگونه فروش خود را چند برابر کنید اثر برایان تریسی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزشی چگونه فروش خود را چند برابر کنید اثر برایان تریسی

تماس بگیرید
فیلم آموزشی چگونه قانون جذب را در کار و زندگی خود فعال کنیم؟ اثر جک کنفیلد
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزشی چگونه قانون جذب را در کار و زندگی خود فعال کنیم؟ اثر جک کنفیلد

مدلفیلم آموزشی چگونه قانون جذب را در کار و زندگی خود فعال کنیم؟ اثر جک کنفیلد
زیرنویسفارسی
دیسکBlu-ray
تماس بگیرید
فیلم آموزشی علم بدست آوردن ثروت اثر باب پراکتور
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزشی علم بدست آوردن ثروت اثر باب پراکتور

تماس بگیرید
فیلم آموزشی هفت عادت مردمان موثر اثر استفان کاوی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزشی هفت عادت مردمان موثر اثر استفان کاوی

مدلفیلم آموزشی هفت عادت مردمان موثر اثر استفان کاوی
دیسکBlu-ray
زیرنویسفارسی
تماس بگیرید
فیلم آموزشی مذاکره چریکی و تکنیک های کاربردی چانه زنی اثر اورول ویلسون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزشی مذاکره چریکی و تکنیک های کاربردی چانه زنی اثر اورول ویلسون

مدلفیلم آموزشی مذاکره چریکی و تکنیک های کاربردی چانه زنی اثر اورول ویلسون
زیرنویسفارسی
دیسکBlu-ray
تماس بگیرید
فیلم آموزشی برنامه ریزی با کارت متوازن امتیازی BSC-سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزشی برنامه ریزی با کارت متوازن امتیازی BSC-سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری

Balance Score Card

تماس بگیرید
فیلم آموزشی تحلیل SWOT و طراحی استراتژی در زندگی و کسب و کار --سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزشی تحلیل SWOT و طراحی استراتژی در زندگی و کسب و کار --سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری

SWOT Analysis And Desiginig Strategies

تماس بگیرید
فیلم آموزشی روش ها و تکنیک های هدف گذاری --سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزشی روش ها و تکنیک های هدف گذاری --سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری

Goal Setting Methods

تماس بگیرید
فیلم آموزشی ارزش ها و قوانین موفقیت-سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزشی ارزش ها و قوانین موفقیت-سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری

best performance

تماس بگیرید
فیلم آموزشی تصویرسازی و چشم انداز زمانی بلندمدت -سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزشی تصویرسازی و چشم انداز زمانی بلندمدت -سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری

vision

تماس بگیرید
فیلم آموزشی تعیین ماموریت ها در زندگی و کسب و کار--سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزشی تعیین ماموریت ها در زندگی و کسب و کار--سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری

mission

تماس بگیرید
فیلم آموزشی نگرش و احساس توانایی بر مدار آرزوها و رویاها --سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزشی نگرش و احساس توانایی بر مدار آرزوها و رویاها --سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری

attitude ana choice based on big wishes

تماس بگیرید
فیلم آموزش کامل مراحل و چگونگی مدیریت استراتژیک در زندگی و کسب و کار -به روش کاربردی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزش کامل مراحل و چگونگی مدیریت استراتژیک در زندگی و کسب و کار -به روش کاربردی

Applied long term planning and Strategic Management

تماس بگیرید
فیلم آموزشی چگونه در یک مصاحبه شغلی بدرخشید نشر موسسه فرهنگی هنری دیده بان ایما تدبیر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزشی چگونه در یک مصاحبه شغلی بدرخشید نشر موسسه فرهنگی هنری دیده بان ایما تدبیر

مدلفیلم آموزشی چگونه در یک مصاحبه شغلی بدرخشید نشر موسسه فرهنگی هنری دیده بان ایما تدبیر
نوع دیسکDVD
زیرنویسفارسی
تماس بگیرید
فیلم آموزشی مهندسی اجتماعی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزشی مهندسی اجتماعی

مدلفیلم آموزشی مهندسی اجتماعی
نوع دیسکDVD
زیرنویسفارسی
تماس بگیرید
فیلم آموزشی مجموعه 6 تایی ایده های ناب برای مدیران
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزشی مجموعه 6 تایی ایده های ناب برای مدیران

مدلفیلم آموزشی مجموعه 6 تایی ایده های ناب برای مدیران
نوع دیسکDVD
زیرنویسفارسی
تماس بگیرید
فیلم آموزشی زبان بدن برای مدیران
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزشی زبان بدن برای مدیران

مدلفیلم آموزشی زبان بدن برای مدیران
زیرنویسفارسی
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
فیلم آموزشی رازهای مدیریت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزشی رازهای مدیریت

مدلفیلم آموزشی رازهای مدیریت
زیرنویسفارسی
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
فیلم آموزشی مدیریت و کارآفرینی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزشی مدیریت و کارآفرینی

مدلفیلم آموزشی مدیریت و کارآفرینی
زیرنویسفارسی
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
فیلم آموزش مدیریت و رهبری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزش مدیریت و رهبری

مدلفیلم آموزش مدیریت و رهبری
نوع دیسکDVD
زیرنویسفارسی
تماس بگیرید
صفحه 1 از 7
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن