محصولات سایت

میدی کیبورد و کنترلر Midi Keyboard And Controller

به فروشگاه اینترنتی میدی کیبورد و کنترلر تاریخچه خوش آمدید

کیبورد و میدی کنترلر آرتوریا مدل MiniLab MKII Black Edition
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کیبورد و میدی کنترلر آرتوریا مدل MiniLab MKII Black Edition

Arturia MiniLab MKII Black Edition Midi Keyboard and Controller

مدلکیبورد و میدی کنترلر آرتوریا مدل MiniLab MKII Black Edition
تعداد اکتاو2 عدد
رابطپورت USB
منبع تغذیهپورت USB
تعداد کلاویه25 عدد
تماس بگیرید
میدی کنترلر آرتوریا مدل Beat Step Pro
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میدی کنترلر آرتوریا مدل Beat Step Pro

Arturia Beat Step Pro Midi Controller

مدلمیدی کنترلر آرتوریا مدل Beat Step Pro
منبع تغذیهپورت USB
رابطپورت USB
تماس بگیرید
کیبورد میدی کرگ مدل MicroKey2 Air 37
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کیبورد میدی کرگ مدل MicroKey2 Air 37

Korg MicroKey2 Air 37 Midi Keyboard

مدلکیبورد میدی کرگ مدل MicroKey2 Air 37
تعداد اکتاو3 عدد
تعداد کلاویه37 عدد
منبع تغذیهپورت USB
رابطپورت USB
تماس بگیرید
کیبورد میدی کرگ مدل MicroKey2 37
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کیبورد میدی کرگ مدل MicroKey2 37

Korg MicroKey2 37 Midi Keyboard

مدلکیبورد میدی کرگ مدل MicroKey2 37
تعداد اکتاو3 عدد
تعداد کلاویه37 عدد
رابطپورت USB
منبع تغذیهپورت USB
تماس بگیرید
کیبورد میدی کرگ مدل MicroKey2 Air 25
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کیبورد میدی کرگ مدل MicroKey2 Air 25

Korg MicroKey2 Air 25 Midi Keyboard

مدلکیبورد میدی کرگ مدل MicroKey2 Air 25
منبع تغذیهپورت USB
تعداد کلاویه25 عدد
رابطپورت USB
تعداد اکتاو2 عدد
تماس بگیرید
کیبورد میدی کرگ مدل Nano Key Studio
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کیبورد میدی کرگ مدل Nano Key Studio

Korg Nano Key Studio Midi Keyboard

مدلکیبورد میدی کرگ مدل Nano Key Studio
رابطپورت USB
تعداد کلاویه25 عدد
منبع تغذیهپورت USB
تعداد اکتاو2 عدد
تماس بگیرید
کنترلر میدی کرگ مدل- Nano Kontrol Studio
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کنترلر میدی کرگ مدل- Nano Kontrol Studio

Korg Nano Kontrol Studio Midi Controller

تماس بگیرید
کنترلر میدی کرگ مدل Pad Kontrol
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کنترلر میدی کرگ مدل Pad Kontrol

Korg Pad Kontrol Midi Controller

مدلکنترلر میدی کرگ مدل Pad Kontrol
رابطپورت USB
منبع تغذیهپورت USB
تماس بگیرید
کیبورد میدی کرگ مدل Triton Taktile 25
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کیبورد میدی کرگ مدل Triton Taktile 25

Korg Triton Taktile 25 Midi Keyboard

مدلکیبورد میدی کرگ مدل Triton Taktile 25
منبع تغذیهپورت USB
رابطپورت USB
تعداد کلاویه25 عدد
تعداد اکتاو2 عدد
تماس بگیرید
کیبورد میدی کنترلر کرگ مدل microKEY2 61 Air
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کیبورد میدی کنترلر کرگ مدل microKEY2 61 Air

Korg microKEY2 61 Air Midi Controller Keyboard

مدلکیبورد میدی کنترلر کرگ مدل microKEY2 61 Air
تعداد کلاویه61 عدد
تعداد اکتاو5 عدد
رابطپورت USB
وزنه کلاویهفنری
منبع تغذیهپورت USB
تماس بگیرید
کیبورد میدی کنترلر کرگ مدل microKEY2 49 Air
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کیبورد میدی کنترلر کرگ مدل microKEY2 49 Air

Korg microKEY2 49 Air Midi Controller Keyboard

مدلکیبورد میدی کنترلر کرگ مدل microKEY2 49 Air
رابطپورت USB
تعداد اکتاو4 عدد
تعداد کلاویه49 عدد
منبع تغذیهپورت USB
تماس بگیرید
کیبورد میدی کنترلر کرگ مدل microKEY2 49
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کیبورد میدی کنترلر کرگ مدل microKEY2 49

Korg microKEY2 49 Midi Controller Keyboard

مدلکیبورد میدی کنترلر کرگ مدل microKEY2 49
منبع تغذیهپورت USB
رابطپورت USB
تعداد اکتاو4 عدد
تعداد کلاویه49 عدد
تماس بگیرید
کیبورد و میدی کنترلر ام آدیو مدل CTRL 49
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کیبورد و میدی کنترلر ام آدیو مدل CTRL 49

M-Audio CTRL 49 Keyboard and MIDI Controller

مدلکیبورد و میدی کنترلر ام آدیو مدل CTRL 49
تعداد اکتاو4 عدد
رابطپورت USB
تعداد کلاویه49 عدد
منبع تغذیهآداپتور
تماس بگیرید
میدی کنترلر آرتوریا مدل Keylab Essential 61
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میدی کنترلر آرتوریا مدل Keylab Essential 61

Arturia Keylab Essential 61 MIDI Contoller

مدلمیدی کنترلر آرتوریا مدل Keylab Essential 61
تعداد کلاویه61 عدد
تعداد اکتاو5 عدد
منبع تغذیهپورت USB
رابطپورت USB
تماس بگیرید
ماشین درام آرتوریا مدل SparkLE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین درام آرتوریا مدل SparkLE

Arturia SparkLE Drum Machine

مدلماشین درام آرتوریا مدل SparkLE
رابطپورت USB
منبع تغذیهپورت USB
تماس بگیرید
کیبورد میدی کنترلر آرتوریا مدل BeatStep
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کیبورد میدی کنترلر آرتوریا مدل BeatStep

Arturia BeatStep Midi Controller Keyboard

مدلکیبورد میدی کنترلر آرتوریا مدل BeatStep
رابطپورت USB
منبع تغذیهپورت USB
تماس بگیرید
کیبورد میدی کنترلر آرتوریا مدل KeyStep
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کیبورد میدی کنترلر آرتوریا مدل KeyStep

Arturia KeyStep Midi Controller Keyboard

مدلکیبورد میدی کنترلر آرتوریا مدل KeyStep
تعداد کلاویه32 عدد
رابطپورت USB
منبع تغذیهپورت USB
تعداد اکتاو3 عدد
تماس بگیرید
کیبورد میدی کنترلر ام-آدیو مدل KeyStation 88 II
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کیبورد میدی کنترلر ام-آدیو مدل KeyStation 88 II

M-Audio KeyStation 88 II Midi Controller Keyboard

مدلکیبورد میدی کنترلر ام-آدیو مدل KeyStation 88 II
تعداد کلاویه88 عدد
وزنه کلاویهپلاستیکی
رابطپورت USB
منبع تغذیهپورت USB
تعداد اکتاو7 عدد
تماس بگیرید
کیبورد میدی کنترلر ام-آدیو مدل KEYSTATION 49 II
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کیبورد میدی کنترلر ام-آدیو مدل KEYSTATION 49 II

M-Audio KEYSTATION 49 II Midi Controller Keyboard

مدلکیبورد میدی کنترلر ام-آدیو مدل KEYSTATION 49 II
وزنه کلاویهپلاستیکی
تعداد اکتاو4 عدد
منبع تغذیهپورت USB
رابطپورت USB
تعداد کلاویه49 عدد
تماس بگیرید
کیبورد میدی کنترلر ام-آدیو مدل Keystation Mini 32
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کیبورد میدی کنترلر ام-آدیو مدل Keystation Mini 32

M-Audio Keystation Mini 32 Midi Controller Keyboard

مدلکیبورد میدی کنترلر ام-آدیو مدل Keystation Mini 32
تعداد کلاویه32 عدد
وزنه کلاویهفنری
منبع تغذیهپورت USB
رابطپورت USB
تعداد اکتاو3 عدد
تماس بگیرید
کیبورد میدی کنترلر ام-آدیو مدل Oxygen 88
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کیبورد میدی کنترلر ام-آدیو مدل Oxygen 88

M-Audio Oxygen 88 Midi Controller Keyboard

مدلکیبورد میدی کنترلر ام-آدیو مدل Oxygen 88
منبع تغذیهپورت USB
رابطپورت USB
وزنه کلاویهسربی
تعداد اکتاو7 عدد
تعداد کلاویه88 عدد
تماس بگیرید
کیبورد میدی کنترلر ام-آدیو مدل Oxygen 61 IV
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کیبورد میدی کنترلر ام-آدیو مدل Oxygen 61 IV

M-Audio Oxygen 61 IV Midi Controller Keyboard

مدلکیبورد میدی کنترلر ام-آدیو مدل Oxygen 61 IV
وزنه کلاویهپلاستیکی
تعداد کلاویه61 عدد
تعداد اکتاو5 عدد
منبع تغذیهپورت USB
رابطپورت USB
تماس بگیرید
کیبورد میدی کنترلر ام-آدیو مدل Oxygen 49 IV
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کیبورد میدی کنترلر ام-آدیو مدل Oxygen 49 IV

M-Audio Oxygen 49 IV Midi Controller Keyboard

مدلکیبورد میدی کنترلر ام-آدیو مدل Oxygen 49 IV
تعداد کلاویه49 عدد
رابطپورت USB
تعداد اکتاو4 عدد
وزنه کلاویهپلاستیکی
منبع تغذیهپورت USB
تماس بگیرید
کیبورد میدی کنترلر ام-آدیو مدل Code 49
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کیبورد میدی کنترلر ام-آدیو مدل Code 49

M-Audio Code 49 Midi Controller Keyboard

مدلکیبورد میدی کنترلر ام-آدیو مدل Code 49
تعداد کلاویه49 عدد
رابطپورت USB
وزنه کلاویهپلاستیکی
منبع تغذیهپورت USB
تعداد اکتاو4 عدد
تماس بگیرید
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن