محصولات سایت

آموزش زبان های خارجه متفرقه Language Learning Other

به فروشگاه اینترنتی آموزش زبان های خارجه متفرقه تاریخچه خوش آمدید

کتاب پاسخهای گفتاری آیلتس اثر دکتر مسعود راعی شریف
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب پاسخهای گفتاری آیلتس اثر دکتر مسعود راعی شریف

مدلکتاب پاسخهای گفتاری آیلتس اثر دکتر مسعود راعی شریف
تعداد دیسک1
نوع دیسکCD
زبانانگلیسی
بازه ی سنیخردسال کودک و نوجوان بزرگسال تمامی سنین
تماس بگیرید
کتاب صوتی آموزش انگلیسی در خودرو نسخه 3 سی دی انتشارات زبانزد
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب صوتی آموزش انگلیسی در خودرو نسخه 3 سی دی انتشارات زبانزد

مدلکتاب صوتی آموزش انگلیسی در خودرو نسخه 3 سی دی انتشارات زبانزد
تعداد دیسک3
زیرنویسانگلیسی
بازه ی سنیخردسال کودک و نوجوان بزرگسال تمامی سنین
نوع دیسکCD
نوعآموزش صوتی
زبانانگلیسی
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان چینی رزتا استون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان چینی رزتا استون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند

Rosetta Stone Ver 5 Chinese Language Learning Afrand Software

مدلنرم افزار آموزش زبان چینی رزتا استون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند
نوعنرم افزار
تعداد دیسک1
بازه ی سنیبزرگسال
نوع دیسکDVD
زبانچینی
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان روسی رزتااستون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان روسی رزتااستون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند

Rosetta Stone Ver 5 Russian Language Learning Afrand Software

مدلنرم افزار آموزش زبان روسی رزتااستون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند
نوع دیسکDVD
نوعنرم افزار
بازه ی سنیبزرگسال
زبانروسی
تعداد دیسک1
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان فارسی رزتا استون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان فارسی رزتا استون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند

Rosetta Stone Ver 5 Persian Language Learning Afrand Software

مدلنرم افزار آموزش زبان فارسی رزتا استون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند
زبانفارسی
تعداد دیسک1
نوع دیسکDVD
بازه ی سنیبزرگسال
نوعنرم افزار
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان ترکی استانبولی رزتااستون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان ترکی استانبولی رزتااستون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند

Rosetta Stone Ver 5 Turkish Language Learning Afrand Software

مدلنرم افزار آموزش زبان ترکی استانبولی رزتااستون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند
نوع دیسکDVD
زبانترکی
تعداد دیسک1
بازه ی سنیبزرگسال
نوعنرم افزار
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان ایتالیایی رزتا استون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان ایتالیایی رزتا استون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند

Rosetta Stone Ver 5 Italian Language Learning Afrand Software

مدلنرم افزار آموزش زبان ایتالیایی رزتا استون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند
نوع دیسکDVD
بازه ی سنیبزرگسال
تعداد دیسک1
نوعنرم افزار
زبانایتالیایی
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان اسپانیایی رزتااستون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان اسپانیایی رزتااستون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند

Rosetta Stone Ver 5 Spanish Language Learning Afrand Software

مدلنرم افزار آموزش زبان اسپانیایی رزتااستون نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند
بازه ی سنیبزرگسال
نوعنرم افزار
نوع دیسکDVD
زباناسپانیایی
تعداد دیسک1
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان انگلیسی رزتااستون لهجه انگلیسی نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی رزتااستون لهجه انگلیسی نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند

Rosetta Stone Ver 5 British English Language Learning Afrand Software

مدلنرم افزار آموزش زبان انگلیسی رزتااستون لهجه انگلیسی نسخه 5 انتشارات نرم افزاری افرند
تعداد دیسک1
نوعنرم افزار
بازه ی سنیبزرگسال
زبانانگلیسی
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
نرم افزار صوتی آموزش زبان سوئدی پیمزلر انتشارات نرم افزاری افرند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار صوتی آموزش زبان سوئدی پیمزلر انتشارات نرم افزاری افرند

Pimsleur Swedish Language Learning Afrand Software

مدلنرم افزار صوتی آموزش زبان سوئدی پیمزلر انتشارات نرم افزاری افرند
نوعدوره آموزشی آموزش صوتی
زبانسوئدی
تعداد دیسک1
نوع دیسکDVD
بازه ی سنیبزرگسال
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش الفبای انگیسی واعداد نشر زیباپرداز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش الفبای انگیسی واعداد نشر زیباپرداز

مدلنرم افزار آموزش الفبای انگیسی واعداد نشر زیباپرداز
نوعفیلم نرم افزار انیمیشن
بازه ی سنیخردسال کودک و نوجوان
نوع دیسکBlu-ray
زبانانگلیسی
تعداد دیسک1
تماس بگیرید
نرم افزار آموزشی الفبا و اعداد فارسی نشر زیبا پرداز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزشی الفبا و اعداد فارسی نشر زیبا پرداز

مدلنرم افزار آموزشی الفبا و اعداد فارسی نشر زیبا پرداز
نوع دیسکBlu-ray
تعداد دیسک1
نوعفیلم نرم افزار انیمیشن دوره آموزشی
بازه ی سنیخردسال کودک و نوجوان
زبانفارسی
تماس بگیرید
نرم افزار آموزشی کودک شما میتواند انگلیسی بخواند نشر زیباپرداز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزشی کودک شما میتواند انگلیسی بخواند نشر زیباپرداز

مدلنرم افزار آموزشی کودک شما میتواند انگلیسی بخواند نشر زیباپرداز
بازه ی سنیخردسال کودک و نوجوان
تعداد دیسک1
نوعفیلم
زبانانگلیسی
نوع دیسکBlu-ray
تماس بگیرید
فلش کارت های زبان انگلیسی نشر دومینو مجموعه پانزده عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلش کارت های زبان انگلیسی نشر دومینو مجموعه پانزده عددی

مدلفلش کارت های زبان انگلیسی نشر دومینو مجموعه پانزده عددی
بازه ی سنیخردسال کودک و نوجوان بزرگسال تمامی سنین
زبانانگلیسی
تماس بگیرید
بسته یادگیری زبان انگلیسی Essential 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته یادگیری زبان انگلیسی Essential 2

مدلبسته یادگیری زبان انگلیسی Essential 2
بازه ی سنیتمامی سنین
نوعفیلم
نوع دیسکDVD
تعداد دیسک6
زبانانگلیسی
زیرنویسانگلیسی
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان رزتااستون فرانسوی نشر نوین پندار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان رزتااستون فرانسوی نشر نوین پندار

Novinpendar Rosetta Stone French Software

مدلنرم افزار آموزش زبان رزتااستون فرانسوی نشر نوین پندار
بازه ی سنیتمامی سنین
زبانفرانسه
تعداد دیسک1
نوعنرم افزار دوره آموزشی
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان رزتااستون روسی نشر نوین پندار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان رزتااستون روسی نشر نوین پندار

Novinpendar Rosetta Stone Russian Software

مدلنرم افزار آموزش زبان رزتااستون روسی نشر نوین پندار
زبانروسی
تعداد دیسک1
نوعنرم افزار دوره آموزشی
زیرنویسانگلیسی
بازه ی سنیتمامی سنین
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان رزتااستون ترکی نشر ماهان سافت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان رزتااستون ترکی نشر ماهان سافت

Mahansoft Rosetta Stone Turkish Software

مدلنرم افزار آموزش زبان رزتااستون ترکی نشر ماهان سافت
تعداد دیسک1
نوع دیسکDVD
نوعنرم افزار دوره آموزشی
بازه ی سنیتمامی سنین
زبانترکی
تماس بگیرید
بسته آموزش زبان انگلیسی Essential 1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته آموزش زبان انگلیسی Essential 1

مدلبسته آموزش زبان انگلیسی Essential 1
زبانانگلیسی
نوعفیلم دوره آموزشی
نوع دیسکCD DVD
تعداد دیسک7
بازه ی سنیکودک و نوجوان بزرگسال تمامی سنین
زیرنویسانگلیسی
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان ترکی استانبولی رزتا استون نشر نوین پندار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان ترکی استانبولی رزتا استون نشر نوین پندار

مدلنرم افزار آموزش زبان ترکی استانبولی رزتا استون نشر نوین پندار
تعداد دیسک1
زبانترکی
نوعنرم افزار
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان عربی رزتا استون نشر نوین پندار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان عربی رزتا استون نشر نوین پندار

مدلنرم افزار آموزش زبان عربی رزتا استون نشر نوین پندار
زبانعربی
تعداد دیسک1
نوعنرم افزار
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
آموزش صوتی زبان ژاپنی موسسه نصرت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش صوتی زبان ژاپنی موسسه نصرت

Nosrat Japanese Audio Training

مدلآموزش صوتی زبان ژاپنی موسسه نصرت
تعداد دیسک2
نوعآموزش صوتی
زبانژاپنی
بازه ی سنیبزرگسال
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
آموزش تصویری گرامر زبان انگیسی موسسه نصرت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری گرامر زبان انگیسی موسسه نصرت

Nosrat English Grammar Multimedia Training

مدلآموزش تصویری گرامر زبان انگیسی موسسه نصرت
زبانانگلیسی
نوعفیلم
بازه ی سنیبزرگسال
تماس بگیرید
آموزش تصویری زبان فرانسوی موسسه نصرت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش تصویری زبان فرانسوی موسسه نصرت

Nosrat French Language Multimedia Training

مدلآموزش تصویری زبان فرانسوی موسسه نصرت
نوعفیلم
بازه ی سنیبزرگسال
زبانفرانسه
تماس بگیرید
صفحه 1 از 4
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن