محصولات سایت

سالنامه کلیپس Calendar Clips

به فروشگاه اینترنتی سالنامه کلیپس تاریخچه خوش آمدید

تقویم 1397 کلیپس کد 5-97
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تقویم 1397 کلیپس کد 5-97

Clips 97-5 1397 Calendar

مدلتقویم 1397 کلیپس کد 5-97
نوع سالنامه/تقویمجیبی
نوع صحافیچسب سرد
جنس جلداشبالت
موجود نیست
سررسید 1397 کلیپس کد 4-97
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سررسید 1397 کلیپس کد 4-97

Clips 97-4 1397 Calendar

مدلسررسید 1397 کلیپس کد 4-97
نوع صحافیته دوخت
نوع سالنامه/تقویموزیری
موجود نیست
سررسید 1397 کلیپس کد 3-97
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سررسید 1397 کلیپس کد 3-97

Clips 97-3 1397 Calendar

مدلسررسید 1397 کلیپس کد 3-97
نوع صحافیته دوخت
نوع سالنامه/تقویماروپایی
موجود نیست
سررسید 1397 کلیپس کد 2-97
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سررسید 1397 کلیپس کد 2-97

Clips 97-2 1397 Calendar

مدلسررسید 1397 کلیپس کد 2-97
جنس جلدچرم طبیعی
نوع صحافیته دوخت
نوع سالنامه/تقویموزیری
موجود نیست
سررسید 1397 کلیپس کد 1-97
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سررسید 1397 کلیپس کد 1-97

Clips 97-1 1397 Calendar

مدلسررسید 1397 کلیپس کد 1-97
نوع صحافیته دوخت
نوع سالنامه/تقویماروپایی
جنس جلدچرم طبیعی
موجود نیست
سالنامه وزیری 1396 کلیپس طرح 1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سالنامه وزیری 1396 کلیپس طرح 1

Clips Design 1 Octavo 1396 Calendar One Day in A Page

مدلسالنامه وزیری 1396 کلیپس طرح 1
نوع سالنامه/تقویموزیری
جنس جلدچرم مصنوعی
نوع صحافیکلاسوری
موجود نیست
سالنامه پالتویی 1396 کلیپس طرح ساعت 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سالنامه پالتویی 1396 کلیپس طرح ساعت 2

Clock Design 2 Pocket Calendar

مدلسالنامه پالتویی 1396 کلیپس طرح ساعت 2
نوع صحافیته دوخت
جنس جلدسلفون
نوع سالنامه/تقویمجیبی
موجود نیست
سالنامه پالتویی 1396 کلیپس طرح ساعت 1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سالنامه پالتویی 1396 کلیپس طرح ساعت 1

Clock Design 1 Pocket Calendar

مدلسالنامه پالتویی 1396 کلیپس طرح ساعت 1
نوع سالنامه/تقویمجیبی
جنس جلدسلفون
نوع صحافیته دوخت
موجود نیست
سالنامه پالتویی 1396 کلیپس طرح برج های فلکی 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سالنامه پالتویی 1396 کلیپس طرح برج های فلکی 2

Clips Astrological Sign Design 2 Pocket Calendar

مدلسالنامه پالتویی 1396 کلیپس طرح برج های فلکی 2
نوع سالنامه/تقویمجیبی
نوع صحافیته دوخت
جنس جلدسلفون
موجود نیست
سالنامه پالتویی 1396 کلیپس طرح برج های فلکی 1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سالنامه پالتویی 1396 کلیپس طرح برج های فلکی 1

Clips Astrological Sign Design 1 Pocket Calendar

مدلسالنامه پالتویی 1396 کلیپس طرح برج های فلکی 1
نوع سالنامه/تقویمجیبی
نوع صحافیته دوخت
جنس جلدسلفون
موجود نیست
سالنامه رقعی 1396 کلیپس طرح 1 دو روز شمار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سالنامه رقعی 1396 کلیپس طرح 1 دو روز شمار

Clips Design 1 Octavo 1396 Calendar Two Days in a Page

مدلسالنامه رقعی 1396 کلیپس طرح 1 دو روز شمار
نوع سالنامه/تقویمرقعی
جنس جلدچرم مصنوعی
نوع صحافیته دوخت
موجود نیست
سالنامه رقعی 1396 کلیپس طرح 1 روز شمار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سالنامه رقعی 1396 کلیپس طرح 1 روز شمار

Clips Design 1 Octavo 1396 Calendar One Day in A Page

مدلسالنامه رقعی 1396 کلیپس طرح 1 روز شمار
جنس جلدچرم مصنوعی
نوع سالنامه/تقویمرقعی
نوع صحافیته دوخت
موجود نیست
تقویم رومیزی 1396 کلیپس مدل اداری طرح برج فلکی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تقویم رومیزی 1396 کلیپس مدل اداری طرح برج فلکی

Clips Office Astrological Sign Design Desktop 1396 Calendar

موجود نیست
تقویم رومیزی 1396 کلیپس مدل اداری طرح ساعت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تقویم رومیزی 1396 کلیپس مدل اداری طرح ساعت

Clips Office Clock Design Desktop 1396 Calendar

موجود نیست
سالنامه ویزری 1396 کلیپس مدل پاتریس طرح 4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سالنامه ویزری 1396 کلیپس مدل پاتریس طرح 4

Clips Patris Design 4 Octavo 1396 Calendar

مدلسالنامه ویزری 1396 کلیپس مدل پاتریس طرح 4
جنس جلدچرم مصنوعی
نوع صحافیته دوخت
نوع سالنامه/تقویمرقعی
موجود نیست
سالنامه جیبی 1396 کلیپس طرح 3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سالنامه جیبی 1396 کلیپس طرح 3

Clips Design 3 Pocket 1396 Calendar

مدلسالنامه جیبی 1396 کلیپس طرح 3
جنس جلدجیر
نوع سالنامه/تقویمجیبی
نوع صحافیچسب سرد
موجود نیست
سالنامه پالتویی 1396 کلیپس طرح 1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سالنامه پالتویی 1396 کلیپس طرح 1

Clips Design 1 Pocket 1396 Calendar

مدلسالنامه پالتویی 1396 کلیپس طرح 1
نوع سالنامه/تقویمپالتویی
جنس جلدچرم مصنوعی
نوع صحافیته دوخت
موجود نیست
سالنامه وزیری 1396 کلیپس طرح 1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سالنامه وزیری 1396 کلیپس طرح 1

Clips Design 1 Octavo 1396 Calendar

مدلسالنامه وزیری 1396 کلیپس طرح 1
جنس جلدچرم مصنوعی
نوع سالنامه/تقویموزیری
نوع صحافیته دوخت
موجود نیست
سالنامه وزیری 1396 کلیپس طرح 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سالنامه وزیری 1396 کلیپس طرح 2

Clips Design 2 Octavo 1396 Calendar

مدلسالنامه وزیری 1396 کلیپس طرح 2
نوع صحافیته دوخت
جنس جلدچرم مصنوعی
نوع سالنامه/تقویموزیری
موجود نیست
سالنامه وزیری 1396 کلیپس مدل ترمه
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سالنامه وزیری 1396 کلیپس مدل ترمه

Clips Termeh Octavo 1396 Calendar

مدلسالنامه وزیری 1396 کلیپس مدل ترمه
نوع سالنامه/تقویموزیری
نوع صحافیفنر دوبل فانتزی
جنس جلدچرم مصنوعی
موجود نیست
سالنامه وزیری 1396 کلیپس مدل سایه
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سالنامه وزیری 1396 کلیپس مدل سایه

Clips Sayeh Octavo 1396 Calendar

مدلسالنامه وزیری 1396 کلیپس مدل سایه
نوع صحافیفنر دوبل فانتزی
نوع سالنامه/تقویموزیری
جنس جلدگالینگور
موجود نیست
سالنامه وزیری 1396 کلیپس مدل آرامیس
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سالنامه وزیری 1396 کلیپس مدل آرامیس

Clips Aramis Octavo 1396 Calendar

مدلسالنامه وزیری 1396 کلیپس مدل آرامیس
جنس جلدچرم مصنوعی
نوع صحافیته دوخت
نوع سالنامه/تقویموزیری
موجود نیست
سالنامه رقعی 1396 کلیپس مدل پارمیس طرح 3 روزشمار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سالنامه رقعی 1396 کلیپس مدل پارمیس طرح 3 روزشمار

Clips Parmis Design 3 Octavo 1396 Calendar Daily

مدلسالنامه رقعی 1396 کلیپس مدل پارمیس طرح 3 روزشمار
نوع صحافیته دوخت
جنس جلدچرم مصنوعی
نوع سالنامه/تقویمرقعی
موجود نیست
سالنامه رقعی 1396 کلیپس مدل پارمیس طرح 3 چهار روز شمار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سالنامه رقعی 1396 کلیپس مدل پارمیس طرح 3 چهار روز شمار

Clips Parmis Design 3 Octavo 1396 Calendar 4 Days

مدلسالنامه رقعی 1396 کلیپس مدل پارمیس طرح 3 چهار روز شمار
جنس جلدچرم مصنوعی
نوع صحافیته دوخت
نوع سالنامه/تقویمرقعی
موجود نیست
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن