محصولات سایت

کتاب چاپی نشر بازاریابی Book Bazaryabi

به فروشگاه اینترنتی کتاب چاپی نشر بازاریابی تاریخچه خوش آمدید

کتاب تغییر و تحول بر اساس آموزهای انیگرام اثر دان ریچارد ریزو
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تغییر و تحول بر اساس آموزهای انیگرام اثر دان ریچارد ریزو

مدلکتاب تغییر و تحول بر اساس آموزهای انیگرام اثر دان ریچارد ریزو
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب گفت و گو با اساتید ایرانی در جهان اثر احمد آخوندی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب گفت و گو با اساتید ایرانی در جهان اثر احمد آخوندی

مدلکتاب گفت و گو با اساتید ایرانی در جهان اثر احمد آخوندی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب نو ولیدرشیپ سهم مغز در رهبری کار و کسب اثر ارژنگ قدیری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب نو ولیدرشیپ سهم مغز در رهبری کار و کسب اثر ارژنگ قدیری

مدلکتاب نو ولیدرشیپ سهم مغز در رهبری کار و کسب اثر ارژنگ قدیری
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب سلام صبح بخیر همراه اثر پرویز درگی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب سلام صبح بخیر همراه اثر پرویز درگی

مدلکتاب سلام صبح بخیر همراه اثر پرویز درگی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعجیبی
تماس بگیرید
کتاب بازاریابی و زندگی با خاطره اثر پرویز درگی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب بازاریابی و زندگی با خاطره اثر پرویز درگی

مدلکتاب بازاریابی و زندگی با خاطره اثر پرویز درگی
نوع جلدسلفون
مناسب برایبزرگسالان
قطعخشتی
تماس بگیرید
کتاب استراتژیهای بازاریابی مشتری مدار اثر هاجر معیری فرد
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب استراتژیهای بازاریابی مشتری مدار اثر هاجر معیری فرد

مدلکتاب استراتژیهای بازاریابی مشتری مدار اثر هاجر معیری فرد
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب دل گفته ها و دل نوشته های معلم بازاریابی اثر پرویز درگی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب دل گفته ها و دل نوشته های معلم بازاریابی اثر پرویز درگی

مدلکتاب دل گفته ها و دل نوشته های معلم بازاریابی اثر پرویز درگی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب راهنمای مدیران در کانال توزیع اثر لیندا گرشلز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب راهنمای مدیران در کانال توزیع اثر لیندا گرشلز

مدلکتاب راهنمای مدیران در کانال توزیع اثر لیندا گرشلز
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب بازاریابی و زندگی با سینما اثر پرویز درگی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب بازاریابی و زندگی با سینما اثر پرویز درگی

مدلکتاب بازاریابی و زندگی با سینما اثر پرویز درگی
نوع جلدسلفون
مناسب برایبزرگسالان
قطعخشتی
تماس بگیرید
کتاب میزگردهای بازاریابی ایران اثر احمد آخوندی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب میزگردهای بازاریابی ایران اثر احمد آخوندی

مدلکتاب میزگردهای بازاریابی ایران اثر احمد آخوندی
نوع جلدشومیز
قطعخشتی
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب جستاری در برندینگ شهری اثر خلیل جعفر پیشه
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب جستاری در برندینگ شهری اثر خلیل جعفر پیشه

مدلکتاب جستاری در برندینگ شهری اثر خلیل جعفر پیشه
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب علل عدم سودآوری استقرار ایزو 9001 در شرکت های کارآفرین ایرانی اثر صفا شریف عسگری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب علل عدم سودآوری استقرار ایزو 9001 در شرکت های کارآفرین ایرانی اثر صفا شریف عسگری

مدلکتاب علل عدم سودآوری استقرار ایزو 9001 در شرکت های کارآفرین ایرانی اثر صفا شریف عسگری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعپالتویی
تماس بگیرید
کتاب میزگردهای مدیریت منابع انسانی اثر پرویز درگی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب میزگردهای مدیریت منابع انسانی اثر پرویز درگی

مدلکتاب میزگردهای مدیریت منابع انسانی اثر پرویز درگی
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب مدیریت تجربه مشتری با رویکرد چشم انداز اثر حجت الله دهقان
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مدیریت تجربه مشتری با رویکرد چشم انداز اثر حجت الله دهقان

مدلکتاب مدیریت تجربه مشتری با رویکرد چشم انداز اثر حجت الله دهقان
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب استراتژی لوکس گرایی اثر ژان نوئل کاپفر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب استراتژی لوکس گرایی اثر ژان نوئل کاپفر

مدلکتاب استراتژی لوکس گرایی اثر ژان نوئل کاپفر
نوع جلدسلفون
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب قضایای موردی واقعی بازاریابی با نگرش بازار ایران اثر پرویز درگی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب قضایای موردی واقعی بازاریابی با نگرش بازار ایران اثر پرویز درگی

مدلکتاب قضایای موردی واقعی بازاریابی با نگرش بازار ایران اثر پرویز درگی
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب بازاریابی یورشی اثر دیوید موری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب بازاریابی یورشی اثر دیوید موری

مدلکتاب بازاریابی یورشی اثر دیوید موری
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب قطب نمای مدیران فروش با نگرش بازار ایران اثر پرویز درگی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب قطب نمای مدیران فروش با نگرش بازار ایران اثر پرویز درگی

مدلکتاب قطب نمای مدیران فروش با نگرش بازار ایران اثر پرویز درگی
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدسلفون
موجود نیست
کتاب مباحث و موضوعات مدیریت بازاریابی با نگرش بازار ایران اثر پرویز درگی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مباحث و موضوعات مدیریت بازاریابی با نگرش بازار ایران اثر پرویز درگی

مدلکتاب مباحث و موضوعات مدیریت بازاریابی با نگرش بازار ایران اثر پرویز درگی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
موجود نیست
کتاب لینکداین از ایجاد تا اعتبار اثر نسیم توکل
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب لینکداین از ایجاد تا اعتبار اثر نسیم توکل

مدلکتاب لینکداین از ایجاد تا اعتبار اثر نسیم توکل
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب سیاره مشتری، هنر مشتری یابی در بیمه های عمر به سبک نانومارکتینگ اثر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب سیاره مشتری، هنر مشتری یابی در بیمه های عمر به سبک نانومارکتینگ اثر

مدلکتاب سیاره مشتری، هنر مشتری یابی در بیمه های عمر به سبک نانومارکتینگ اثر
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب رفتار مصرف کننده اثر مایکل آر. سولومون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب رفتار مصرف کننده اثر مایکل آر. سولومون

مدلکتاب رفتار مصرف کننده اثر مایکل آر. سولومون
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدسلفون
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب شغل من کو؟ اثر اسماعیل سعادت فرد
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب شغل من کو؟ اثر اسماعیل سعادت فرد

مدلکتاب شغل من کو؟ اثر اسماعیل سعادت فرد
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعپالتویی
موجود نیست
کتاب فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟ اثر مایکل تی. بازورث
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟ اثر مایکل تی. بازورث

مدلکتاب فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟ اثر مایکل تی. بازورث
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
موجود نیست
صفحه 1 از 4
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن