محصولات سایت

کابل تخصصی صدا کوردیال Pro Audio Cable Cordial

به فروشگاه اینترنتی کابل تخصصی صدا کوردیال تاریخچه خوش آمدید

کابل میکروفن ده متری کوردیال مدل CR-10A کنون-کنون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل میکروفن ده متری کوردیال مدل CR-10A کنون-کنون

Cordial mic connection cable 10 meter XLR male and female model CR-10A

مدلکابل میکروفن ده متری کوردیال مدل CR-10A کنون-کنون
طول کابل10 متر
نوع کابلدو سر کنون (XLR)
نوع جکنری مادگی
کاربریاستریو
تماس بگیرید
کابل میکروفون کوردیال مدل 20 متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل میکروفون کوردیال مدل 20 متری

Cordial CCM 20 FM Connector Cable

مدلکابل میکروفون کوردیال مدل 20 متری
طول کابل20 متر
نوع جکنری مادگی
کاربریمونو بالانس
نوع کابلمیکروفون
موجود نیست
کابل میکروفون کوردیال مدل 10 متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل میکروفون کوردیال مدل 10 متری

Cordial CCM 10 FM Connector Cable

مدلکابل میکروفون کوردیال مدل 10 متری
طول کابل10 متر
نوع کابلمیکروفون
کاربریمونو بالانس
نوع جکنری مادگی
موجود نیست
کابل میکروفون کوردیال مدل 5 متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل میکروفون کوردیال مدل 5 متری

Cordial CCM 5 FM Connector Cable

مدلکابل میکروفون کوردیال مدل 5 متری
کاربریمونو بالانس
نوع جکنری مادگی
طول کابل5 متر
نوع کابلمیکروفون
موجود نیست
کابل میکروفون کوردیال مدل 2.5 متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل میکروفون کوردیال مدل 2.5 متری

Cordial CCM 2.5 FM Connector Cable

مدلکابل میکروفون کوردیال مدل 2.5 متری
طول کابل2.5 متر
نوع جکنری
نوع کابلمیکروفون
کاربریمونو بالانس
موجود نیست
کابل میکروفون کوردیال مدل 1.5 متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل میکروفون کوردیال مدل 1.5 متری

Cordial CCM 1.5 FM Connector Cable

مدلکابل میکروفون کوردیال مدل 1.5 متری
کاربریمونو بالانس
طول کابل1.5 متر
نوع جکنری مادگی
نوع کابلمیکروفون
موجود نیست
کابل کوردیال مدل 3 متری AUX
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل کوردیال مدل 3 متری AUX

Cordial CFS 3 WW Connector Cable

مدلکابل کوردیال مدل 3 متری AUX
کاربریاستریو
نوع جکنری
نوع کابل35. میلی‌متر
طول کابل3 متر
موجود نیست
کابل کوردیال مدل 1.5 متری AUX
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل کوردیال مدل 1.5 متری AUX

Cordial CFS 1.5 WW Connector Cable

مدلکابل کوردیال مدل 1.5 متری AUX
نوع کابل35. میلی‌متر
طول کابل1.5 متر
کاربریاستریو
نوع جکنری
موجود نیست
کابل رابط کوردیال مدل 1.5 متری دوسر RCA به دوسر RCA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل رابط کوردیال مدل 1.5 متری دوسر RCA به دوسر RCA

Cordial CFU 1.5 CC Connector Cable

مدلکابل رابط کوردیال مدل 1.5 متری دوسر RCA به دوسر RCA
کاربریاستریو
طول کابل1.5 متر
نوع جکنری
نوع کابلآر سی آی (RCA)
موجود نیست
کابل رابط کوردیال مدل 3 متری دوسر RCA به دوسر RCA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل رابط کوردیال مدل 3 متری دوسر RCA به دوسر RCA

Cordial CFU 3 CC Connector Cable

مدلکابل رابط کوردیال مدل 3 متری دوسر RCA به دوسر RCA
کاربریاستریو
نوع کابلآر سی آی (RCA)
طول کابل3 متر
نوع جکنری
موجود نیست
کابل رابط کوردیال مدل 3 متری دوسر بنون به دوسر بنون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل رابط کوردیال مدل 3 متری دوسر بنون به دوسر بنون

Cordial CFU 3 PP Connector Cable

مدلکابل رابط کوردیال مدل 3 متری دوسر بنون به دوسر بنون
کاربریاستریو
نوع کابلدو سر بنون (TRS)
نوع جکنری
طول کابل3 متر
موجود نیست
کابل رابط کوردیال مدل 1.5 متری دوسر بنون به دوسر بنون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل رابط کوردیال مدل 1.5 متری دوسر بنون به دوسر بنون

Cordial CFU 1.5 PP Connector Cable

مدلکابل رابط کوردیال مدل 1.5 متری دوسر بنون به دوسر بنون
نوع جکنری
طول کابل1.5 متر
نوع کابلدو سر بنون (TRS)
کاربریاستریو
موجود نیست
کابل رابط کوردیال مدل 3 متری دوسر بنون به دو سر RCA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل رابط کوردیال مدل 3 متری دوسر بنون به دو سر RCA

Cordial CFU 3 PC Connector Cable

مدلکابل رابط کوردیال مدل 3 متری دوسر بنون به دو سر RCA
نوع کابلآر سی ای (RCA) به بنون (TRS)
کاربریاستریو
طول کابل3 متر
نوع جکنری مادگی
موجود نیست
کابل رابط کوردیال مدل 1.5 متری دوسر بنون به دو سر RCA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل رابط کوردیال مدل 1.5 متری دوسر بنون به دو سر RCA

Cordial CFU 1.5 PC Connector Cable

مدلکابل رابط کوردیال مدل 1.5 متری دوسر بنون به دو سر RCA
نوع کابلآر سی ای (RCA) به بنون (TRS)
نوع جکنری
کاربریاستریو
طول کابل1.5 متر
موجود نیست
کابل رابط کوردیال گیتار مدل 3 متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل رابط کوردیال گیتار مدل 3 متری

Cordial CCFI 3 PP Cable Guitar

مدلکابل رابط کوردیال گیتار مدل 3 متری
کاربریمونو غیر بالانس
نوع جکنری
طول کابل3 متر
نوع کابلدو سر بنون (TRS)
موجود نیست
کابل رابط کوردیال میدی مدل 3 متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل رابط کوردیال میدی مدل 3 متری

Cordial CDF 3 AA MIDI Cable

مدلکابل رابط کوردیال میدی مدل 3 متری
طول کابل3 متر
نوع جکنری
نوع کابلمیدی (Midi)
موجود نیست
کابل رابط کوردیال میدی مدل 1.8 متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل رابط کوردیال میدی مدل 1.8 متری

Cordial CDF 1.8 AA MIDI Cable

مدلکابل رابط کوردیال میدی مدل 1.8 متری
نوع جکنری
طول کابل1.8 متر
نوع کابلمیدی (Midi)
موجود نیست
کابل رابط کوردیال مدل 3 متری هدفونی به دوسر کنون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل رابط کوردیال مدل 3 متری هدفونی به دوسر کنون

Cordial CFY 3 WMM Connector Cable

مدلکابل رابط کوردیال مدل 3 متری هدفونی به دوسر کنون
نوع جکنری
طول کابل3 متر
کاربریاستریو
نوع کابلدو سر کنون (XLR)
موجود نیست
کابل رابط کوردیال مدل 1.8 متری هدفونی به دوسر کنون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل رابط کوردیال مدل 1.8 متری هدفونی به دوسر کنون

Cordial CFY 1.8 WMM Connector Cable

مدلکابل رابط کوردیال مدل 1.8 متری هدفونی به دوسر کنون
طول کابل1.8 متر
کاربریاستریو
نوع جکنری
نوع کابل35. میلی‌متر به کنون (XLR)
موجود نیست
کابل رابط کوردیال مدل 3 متری هدفونی به دوسر بنون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل رابط کوردیال مدل 3 متری هدفونی به دوسر بنون

Cordial CFY 3 WPP Sound Cable

مدلکابل رابط کوردیال مدل 3 متری هدفونی به دوسر بنون
کاربریاستریو
نوع کابل35. میلی‌متر به بنون (TRS)
طول کابل3 متر
نوع جکنری
موجود نیست
کابل رابط کوردیال مدل 1.5 متری هدفونی به دوسر بنون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل رابط کوردیال مدل 1.5 متری هدفونی به دوسر بنون

Cordial CFY 1.5 WPP Sound Cable

مدلکابل رابط کوردیال مدل 1.5 متری هدفونی به دوسر بنون
نوع کابل35. میلی‌متر به بنون (TRS)
کاربریاستریو
طول کابل1.5 متر
نوع جکنری
موجود نیست
کابل رابط کوردیال مدل 3 متری هدفونی به دوسر RCA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل رابط کوردیال مدل 3 متری هدفونی به دوسر RCA

Cordial CFY 3 WCC Connector Cable

مدلکابل رابط کوردیال مدل 3 متری هدفونی به دوسر RCA
نوع کابلآر سی ای (RCA) به مینی 3.5 میلی‌متری
طول کابل3 متر
نوع جکنری
کاربریاستریو
موجود نیست
کابل رابط کوردیال مدل 1.5 متری هدفونی به دوسر RCA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل رابط کوردیال مدل 1.5 متری هدفونی به دوسر RCA

Cordial CFY 1.5 WCC Connector Cable

مدلکابل رابط کوردیال مدل 1.5 متری هدفونی به دوسر RCA
کاربریاستریو
نوع کابلآر سی ای (RCA) به مینی 3.5 میلی‌متری
طول کابل1.5 متر
نوع جکنری
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن