محصولات سایت

کتاب چاپی انتشارات سیته Book Citeh Publications

به فروشگاه اینترنتی کتاب چاپی انتشارات سیته تاریخچه خوش آمدید

کتاب دویست و سی سال تلبیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان 4 اثر محسن میرزایی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب دویست و سی سال تلبیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان 4 اثر محسن میرزایی

مدلکتاب دویست و سی سال تلبیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان 4 اثر محسن میرزایی
مناسب برایبزرگسالان
قطعرحلی
نوع جلدزرکوب
تماس بگیرید
کتاب سرخ و سیاه اثر شاهین ترکمن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب سرخ و سیاه اثر شاهین ترکمن

مدلکتاب سرخ و سیاه اثر شاهین ترکمن
قطعخشتی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدسلفون
تماس بگیرید
کتاب 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات جلد چهارم اثر محسن میرزایی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات جلد چهارم اثر محسن میرزایی

مدلکتاب 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات جلد چهارم اثر محسن میرزایی
مناسب برایبزرگسالان
قطعرحلی
نوع جلدسلفون
تماس بگیرید
کتاب بازاریابی مد اثر تیم جکسون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب بازاریابی مد اثر تیم جکسون

مدلکتاب بازاریابی مد اثر تیم جکسون
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب فروشندگان خاموش اثر مایک کارسون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب فروشندگان خاموش اثر مایک کارسون

مدلکتاب فروشندگان خاموش اثر مایک کارسون
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب مدیریت برندهای صنعتی اثر فیلیپ کاتلر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مدیریت برندهای صنعتی اثر فیلیپ کاتلر

مدلکتاب مدیریت برندهای صنعتی اثر فیلیپ کاتلر
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب لغزش برند اثر مارتی نیومایر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب لغزش برند اثر مارتی نیومایر

مدلکتاب لغزش برند اثر مارتی نیومایر
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان گروه سنی الف تمامی گروه های سنی
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب شکست ‌های نام‌ های تجاری اثر مت هیگ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب شکست ‌های نام‌ های تجاری اثر مت هیگ

مدلکتاب شکست ‌های نام‌ های تجاری اثر مت هیگ
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب ادبیات تبلیغ اثر رابرت دابلیو بلای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب ادبیات تبلیغ اثر رابرت دابلیو بلای

مدلکتاب ادبیات تبلیغ اثر رابرت دابلیو بلای
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب بازی بازاریابی سیاسی اثر جنیفرلیز،مارشمنت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب بازی بازاریابی سیاسی اثر جنیفرلیز،مارشمنت

مدلکتاب بازی بازاریابی سیاسی اثر جنیفرلیز،مارشمنت
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب برنامه ی بازاریابی در یک روز اثر رومن جی.هیبینگ جی آر،اسکات دبلیو.کوپر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب برنامه ی بازاریابی در یک روز اثر رومن جی.هیبینگ جی آر،اسکات دبلیو.کوپر

مدلکتاب برنامه ی بازاریابی در یک روز اثر رومن جی.هیبینگ جی آر،اسکات دبلیو.کوپر
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب راه کارهای تبلیغات و بازاریابی65 اثر سایمون هادسن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب راه کارهای تبلیغات و بازاریابی65 اثر سایمون هادسن

مدلکتاب راه کارهای تبلیغات و بازاریابی65 اثر سایمون هادسن
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب سلطان خیابان مدیسون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب سلطان خیابان مدیسون

مدلکتاب سلطان خیابان مدیسون
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب از رویا تا واقعیت اثر لیو بی. هلزل
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب از رویا تا واقعیت اثر لیو بی. هلزل

مدلکتاب از رویا تا واقعیت اثر لیو بی. هلزل
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعجیبی
موجود نیست
کتاب برندینگ دیجیتال توسعه ی برند اثر آلن پی. ادمسون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب برندینگ دیجیتال توسعه ی برند اثر آلن پی. ادمسون

مدلکتاب برندینگ دیجیتال توسعه ی برند اثر آلن پی. ادمسون
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب از چرتکه تا استراتژی اثر امیرابوالفضل ذکریایی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب از چرتکه تا استراتژی اثر امیرابوالفضل ذکریایی

مدلکتاب از چرتکه تا استراتژی اثر امیرابوالفضل ذکریایی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب مدیریت برندهای صنعتی اثر فیلیپ کاتلر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مدیریت برندهای صنعتی اثر فیلیپ کاتلر

مدلکتاب مدیریت برندهای صنعتی اثر فیلیپ کاتلر
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب یی چینگ طریقت اثر بهمن ستوحی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب یی چینگ طریقت اثر بهمن ستوحی

مدلکتاب یی چینگ طریقت اثر بهمن ستوحی
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب چرا تبلیغات محیطی اثر انجمن تبلیغات آمریکا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب چرا تبلیغات محیطی اثر انجمن تبلیغات آمریکا

مدلکتاب چرا تبلیغات محیطی اثر انجمن تبلیغات آمریکا
مناسب برایبزرگسالان
قطعجیبی
نوع جلدسلفون
موجود نیست
کتاب جنگ بازاریابی اثر ال ریس جک تروت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب جنگ بازاریابی اثر ال ریس جک تروت

مدلکتاب جنگ بازاریابی اثر ال ریس جک تروت
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب جعبه ابزار بازاریابی اثر پاتریک بارویز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب جعبه ابزار بازاریابی اثر پاتریک بارویز

مدلکتاب جعبه ابزار بازاریابی اثر پاتریک بارویز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب جسور باش ارائه کن اثر آستین کلئون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب جسور باش ارائه کن اثر آستین کلئون

مدلکتاب جسور باش ارائه کن اثر آستین کلئون
مناسب برایبزرگسالان
قطعجیبی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب یی چینگ طریقت اثر بهمن ستوحی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب یی چینگ طریقت اثر بهمن ستوحی

مدلکتاب یی چینگ طریقت اثر بهمن ستوحی
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب هیجان و منطق در رفتار مصرف‌ کننده اثر پروفسور ارجان چادهوری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب هیجان و منطق در رفتار مصرف‌ کننده اثر پروفسور ارجان چادهوری

مدلکتاب هیجان و منطق در رفتار مصرف‌ کننده اثر پروفسور ارجان چادهوری
مناسب برایبزرگسالان گروه سنی الف تمامی گروه های سنی
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
موجود نیست
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن