محصولات سایت

میکروفون استودیویی بیرداینامیک Studio Microphone Beyerdynamic

به فروشگاه اینترنتی میکروفون استودیویی بیرداینامیک تاریخچه خوش آمدید

میکروفون داینامیک بیرداینامیک مدل M 59
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفون داینامیک بیرداینامیک مدل M 59

Beyerdynamic M 59 Dynamic Microphone

مدلمیکروفون داینامیک بیرداینامیک مدل M 59
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
نوع کاربریسخنرانی
رابطXLR
فیلتر نرم کنندگی صدا
تماس بگیرید
میکروفون داینامیک بیرداینامیک مدل TG V71D
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفون داینامیک بیرداینامیک مدل TG V71D

Beyerdynamic TG V71D Vocal Dynamic Microphone

مدلمیکروفون داینامیک بیرداینامیک مدل TG V71D
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
نوع کاربریوکال سخنرانی
فیلتر نرم کنندگی صدا
رابطXLR
تماس بگیرید
میکروفون داینامیک بیرداینامیک مدل TG V70D S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفون داینامیک بیرداینامیک مدل TG V70D S

Beyerdynamic TG V70D S Vocal Dynamic Microphone

مدلمیکروفون داینامیک بیرداینامیک مدل TG V70D S
فیلتر نرم کنندگی صدا
نوع کاربریوکال سخنرانی
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
رابطXLR
تماس بگیرید
میکروفون داینامیک بیرداینامیک مدل TG V50D S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفون داینامیک بیرداینامیک مدل TG V50D S

Beyerdynamic TG V50D S Vocal Dynamic Microphone

مدلمیکروفون داینامیک بیرداینامیک مدل TG V50D S
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
رابطXLR
فیلتر نرم کنندگی صدا
نوع کاربریوکال سخنرانی
تماس بگیرید
میکروفون داینامیک بیرداینامیک مدل TG V35D S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفون داینامیک بیرداینامیک مدل TG V35D S

Beyerdynamic TG V35D S Vocal Dynamic Microphone

مدلمیکروفون داینامیک بیرداینامیک مدل TG V35D S
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
فیلتر نرم کنندگی صدا
نوع کاربریوکال سخنرانی
رابطXLR
تماس بگیرید
میکروفون داینامیک بیرداینامیک مدل TG V30D S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفون داینامیک بیرداینامیک مدل TG V30D S

Beyerdynamic TG V30D S Vocal Dynamic Microphone

مدلمیکروفون داینامیک بیرداینامیک مدل TG V30D S
فیلتر نرم کنندگی صدا
نوع کاربریوکال سخنرانی
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
رابطXLR
تماس بگیرید
میکروفن کندانسر بیرداینامیک مدل M99
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن کندانسر بیرداینامیک مدل M99

Beyerdynamic M99 Condensern Microphone

مدلمیکروفن کندانسر بیرداینامیک مدل M99
فیلتر نرم کنندگی صدا
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
نوع کاربریساز آکوستیک آمپ گیتار الکتریک وکال اور هد درام
رابطXLR
منبع تغذیهفانتوم پاور با ولتاژ پایین
موجود نیست
میکروفن گیره‌ای کندانسر ادوات موسیقی بیرداینامیک مدل TG-I57C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن گیره‌ای کندانسر ادوات موسیقی بیرداینامیک مدل TG-I57C

Beyerdynamic TG-I57C Clip-On Condenser Instruments Microphone

مدلمیکروفن گیره‌ای کندانسر ادوات موسیقی بیرداینامیک مدل TG-I57C
منبع تغذیهفانتوم پاور با ولتاژ پایین
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
نوع کاربریساز آکوستیک
فیلتر نرم کنندگی صدا
موجود نیست
میکروفن کندانسر ادوات موسیقی بیرداینامیک مدل TG I56c
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفن کندانسر ادوات موسیقی بیرداینامیک مدل TG I56c

Beyerdynamic TG I56c Condenser Instruments Microphone

مدلمیکروفن کندانسر ادوات موسیقی بیرداینامیک مدل TG I56c
فیلتر نرم کنندگی صدا
منبع تغذیهفانتوم پاور با ولتاژ پایین
نوع کاربریساز آکوستیک
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
موجود نیست
میکروفون کندانسر ویولن بیرداینامیک مدل TG I55 Helix
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفون کندانسر ویولن بیرداینامیک مدل TG I55 Helix

Beyerdynamic TG I55c helix Condenser Microphone

مدلمیکروفون کندانسر ویولن بیرداینامیک مدل TG I55 Helix
فیلتر نرم کنندگی صدا
نوع کاربریساز آکوستیک
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
موجود نیست
ست استریو میکروفون کندانسر بیرداینامیک مدل TG I53c
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ست استریو میکروفون کندانسر بیرداینامیک مدل TG I53c

Beyerdynamic TG I53c Condenser Microphone Stereo Set

مدلست استریو میکروفون کندانسر بیرداینامیک مدل TG I53c
فیلتر نرم کنندگی صدا
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
نوع کاربریساز آکوستیک آمپ گیتار الکتریک وکال اور هد درام پیانو
رابطXLR
منبع تغذیهفانتوم پاور 48 + ولت
موجود نیست
هدست کندانسر بیرداینامیک مدل TG H74C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هدست کندانسر بیرداینامیک مدل TG H74C

BeyerDynamic TG H74C Conderser Headset Microphone

مدلهدست کندانسر بیرداینامیک مدل TG H74C
نوع کاربریوکال سخنرانی
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
فیلتر نرم کنندگی صدا
منبع تغذیهفانتوم پاور با ولتاژ پایین
موجود نیست
هدست کندانسر بیرداینامیک مدل TG H56C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هدست کندانسر بیرداینامیک مدل TG H56C

BeyerDynamic TG H56C Conderser Headset Microphone

مدلهدست کندانسر بیرداینامیک مدل TG H56C
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
نوع کاربریوکال سخنرانی
منبع تغذیهفانتوم پاور با ولتاژ پایین
فیلتر نرم کنندگی صدا
موجود نیست
هدست کندانسر بیرداینامیک مدل TG H54C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هدست کندانسر بیرداینامیک مدل TG H54C

BeyerDynamic TG H54C Conderser Headset Microphone

مدلهدست کندانسر بیرداینامیک مدل TG H54C
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
فیلتر نرم کنندگی صدا
منبع تغذیهفانتوم پاور با ولتاژ پایین
نوع کاربریوکال سخنرانی
موجود نیست
هدست کندانسر بیرداینامیک مدل TG H34c
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هدست کندانسر بیرداینامیک مدل TG H34c

BeyerDynamic TG H34c Conderser Headset Microphone

مدلهدست کندانسر بیرداینامیک مدل TG H34c
فیلتر نرم کنندگی صدا
رابطXLR
نوع کاربریوکال سخنرانی
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
منبع تغذیهفانتوم پاور با ولتاژ پایین
موجود نیست
میکروفون بیسیم بیرداینامیک مدل Opus 681
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفون بیسیم بیرداینامیک مدل Opus 681

Beyerdynamic Opus 681 Wireless Microphone

مدلمیکروفون بیسیم بیرداینامیک مدل Opus 681
نوع کاربریوکال سخنرانی
منبع تغذیهمستقل
موجود نیست
میکروفون بیسیم بیرداینامیک مدل Opus 669
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفون بیسیم بیرداینامیک مدل Opus 669

Beyerdynamic Opus 669 Wireless Microphone

مدلمیکروفون بیسیم بیرداینامیک مدل Opus 669
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
منبع تغذیهمستقل
نوع کاربریوکال سخنرانی
فیلتر نرم کنندگی صدا
موجود نیست
هدست بیسیم بیرداینامیک مدل Opus 654
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هدست بیسیم بیرداینامیک مدل Opus 654

Beyerdynamic Opus 654 Wireless Headset

مدلهدست بیسیم بیرداینامیک مدل Opus 654
نوع کاربریوکال سخنرانی
منبع تغذیهفانتوم پاور با ولتاژ پایین
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
فیلتر نرم کنندگی صدا
موجود نیست
میکروفون یقه‌ای بیرداینامیک مدل Opus 650
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفون یقه‌ای بیرداینامیک مدل Opus 650

Beyerdynamic Opus 650 Lavalier Microphone

مدلمیکروفون یقه‌ای بیرداینامیک مدل Opus 650
نوع کاربریوکال سخنرانی
منبع تغذیهمستقل
موجود نیست
میکروفون بیسیم بیرداینامیک مدل TG 100 H
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفون بیسیم بیرداینامیک مدل TG 100 H

Beyerdynamic TG 100 H Wireless Microphone

مدلمیکروفون بیسیم بیرداینامیک مدل TG 100 H
نوع کاربریوکال سخنرانی
فیلتر نرم کنندگی صدا
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
موجود نیست
هدست بیسیم بیرداینامیک مدل TG 100 B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هدست بیسیم بیرداینامیک مدل TG 100 B

Beyerdynamic TG 100 B Wireless Headset

موجود نیست
مبدل فانتوم پاور بیرداینامیک مدل CV 18
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مبدل فانتوم پاور بیرداینامیک مدل CV 18

Beyerdynamic CV 18 Phantom Power Adaptor

موجود نیست
میکروفون داینامیک بیرداینامیک مدل M201 TG
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفون داینامیک بیرداینامیک مدل M201 TG

Beyerdynamic M201 TG Dynamic Microphone

مدلمیکروفون داینامیک بیرداینامیک مدل M201 TG
نوع کاربریوکال سخنرانی
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
رابطXLR
فیلتر نرم کنندگی صدا
موجود نیست
میکروفون داینامیک بیرداینامیک مدل M88 TG
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

میکروفون داینامیک بیرداینامیک مدل M88 TG

Beyerdynamic M88 TG Dynamic Microphone

مدلمیکروفون داینامیک بیرداینامیک مدل M88 TG
نوع کاربریوکال سخنرانی
رابطXLR
فیلتر برش فرکانس‌های پایین
فیلتر نرم کنندگی صدا
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن