محصولات سایت

هدفون حرفه‌ای بیرداینامیک Monitor Headphones Beyerdynamic

به فروشگاه اینترنتی هدفون حرفه‌ای بیرداینامیک تاریخچه خوش آمدید

هدفون حرفه ای بیرداینامیک مدل T51I
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هدفون حرفه ای بیرداینامیک مدل T51I

Beyerdynamic T51I Headphones

مدلهدفون حرفه ای بیرداینامیک مدل T51I
طول کابل1.2 متر
نوع رابطجک 3.5 میلی‌متری صدا
نوع هدفونداینامیک
تماس بگیرید
هدفون استودیویی 32 اهمی بیرداینامیک مدل DT 231 PRO
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هدفون استودیویی 32 اهمی بیرداینامیک مدل DT 231 PRO

Beyerdynamic DT 231 PRO Studio Headphone 32 ohm

مدلهدفون استودیویی 32 اهمی بیرداینامیک مدل DT 231 PRO
نوع رابطجک 3.5 میلی‌متری صدا
قطر درایور30 میلی‌متر
نوع هدفونداینامیک
تماس بگیرید
هدفون 250 اهمی بیرداینامیک مدل DT 880
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هدفون 250 اهمی بیرداینامیک مدل DT 880

Beyerdynamic DT 880 250 Ohm Headphones

مدلهدفون 250 اهمی بیرداینامیک مدل DT 880
طول کابل3 متر
نوع رابطجک 3.5 میلی‌متری صدا
نوع هدفونداینامیک
موجود نیست
هدفون حرفه ای بیرداینامیک مدل T1 2nd Generation
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هدفون حرفه ای بیرداینامیک مدل T1 2nd Generation

Beyerdynamic T1 Headphones

مدلهدفون حرفه ای بیرداینامیک مدل T1 2nd Generation
نوع رابطجک 3.5 میلی‌متری صدا
نوع هدفونداینامیک
طول کابل3 متر
موجود نیست
هدفون حرفه ای بیرداینامیک مدل T5P 2nd Generation
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هدفون حرفه ای بیرداینامیک مدل T5P 2nd Generation

Beyerdynamic T5P 2nd Generation Headphones

مدلهدفون حرفه ای بیرداینامیک مدل T5P 2nd Generation
طول کابل1.2 متر
نوع هدفونداینامیک
نوع رابطجک 3.5 میلی‌متری صدا
موجود نیست
هدفون حرفه ای بیرداینامیک مدل T51P
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هدفون حرفه ای بیرداینامیک مدل T51P

Beyerdynamic T51P Headphones

مدلهدفون حرفه ای بیرداینامیک مدل T51P
نوع هدفونداینامیک
نوع رابطجک 3.5 میلی‌متری صدا
موجود نیست
هدفون استودیویی 32 اهمی بیرداینامیک مدل DT 234 PRO
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هدفون استودیویی 32 اهمی بیرداینامیک مدل DT 234 PRO

Beyerdynamic DT 234 PRO Studio Headphone 32 ohm

مدلهدفون استودیویی 32 اهمی بیرداینامیک مدل DT 234 PRO
نوع هدفونداینامیک
قطر درایور30 میلی‌متر
نوع رابطجک 3.5 میلی‌متری صدا
موجود نیست
هدفون استودیویی 80 اهمی بیرداینامیک مدل DT 297 PV MK II
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هدفون استودیویی 80 اهمی بیرداینامیک مدل DT 297 PV MK II

Beyerdynamic DT 297 PV MK II Studio Headphone 80 ohm

مدلهدفون استودیویی 80 اهمی بیرداینامیک مدل DT 297 PV MK II
نوع رابطجک 3.5 میلی‌متری صدا
قطر درایور40 میلی متر
نوع هدفونداینامیک
نوع آهن‌ربانئودیمیوم
موجود نیست
هدفون استودیویی 50 اهمی بیرداینامیک مدل DT 109
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هدفون استودیویی 50 اهمی بیرداینامیک مدل DT 109

Beyerdynamic DT 109 Studio Headphone 50 ohm

مدلهدفون استودیویی 50 اهمی بیرداینامیک مدل DT 109
نوع هدفونداینامیک
نوع آهن‌ربانئودیمیوم
نوع رابطجک 3.5 میلی‌متری صدا
موجود نیست
هدفون استودیویی 80 اهمی بیرداینامیک مدل DT 1350 CC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هدفون استودیویی 80 اهمی بیرداینامیک مدل DT 1350 CC

Beyerdynamic DT 1350 CC Studio Headphone 80 ohm

مدلهدفون استودیویی 80 اهمی بیرداینامیک مدل DT 1350 CC
نوع آهن‌ربانئودیمیوم
نوع هدفونداینامیک
نوع رابطجک 3.5 میلی‌متری صدا
موجود نیست
هدفون استودیویی 80 اهمی بیرداینامیک مدل DT 1350
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هدفون استودیویی 80 اهمی بیرداینامیک مدل DT 1350

Beyerdynamic DT 1350 Studio Headphone 80 ohm

مدلهدفون استودیویی 80 اهمی بیرداینامیک مدل DT 1350
نوع هدفونداینامیک
نوع رابطجک 3.5 میلی‌متری صدا
نوع آهن‌ربانئودیمیوم
موجود نیست
هدفون استودیویی 250 اهمی بیرداینامیک مدل DT 990 Pro
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هدفون استودیویی 250 اهمی بیرداینامیک مدل DT 990 Pro

Beyerdynamic DT 990 Pro Studio Headphone 250 ohm

مدلهدفون استودیویی 250 اهمی بیرداینامیک مدل DT 990 Pro
قطر درایور45 میلی متر
نوع هدفونداینامیک
نوع رابطجک 3.5 میلی‌متری صدا
طول کابل3 متر
نوع آهن‌ربانئودیمیوم
موجود نیست
هدفون استودیویی 250 اهمی بیرداینامیک مدل DT 880 Pro
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هدفون استودیویی 250 اهمی بیرداینامیک مدل DT 880 Pro

Beyerdynamic DT 880 Pro Studio Headphone 250 ohm

مدلهدفون استودیویی 250 اهمی بیرداینامیک مدل DT 880 Pro
طول کابل3 متر
قطر درایور45 میلی متر
نوع رابطجک 3.5 میلی‌متری صدا
نوع آهن‌ربانئودیمیوم
نوع هدفونداینامیک
موجود نیست
هدفون استودیویی 32 اهمی بیرداینامیک مدل DT 770 Pro
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هدفون استودیویی 32 اهمی بیرداینامیک مدل DT 770 Pro

Beyerdynamic DT 770 Pro Studio Headphone 32 ohm

مدلهدفون استودیویی 32 اهمی بیرداینامیک مدل DT 770 Pro
نوع رابطجک 3.5 میلی‌متری صدا
نوع آهن‌ربانئودیمیوم
نوع هدفونداینامیک
قطر درایور45 میلی متر
موجود نیست
هدفون استودیویی 250 اهمی بیرداینامیک مدل DT 770 Pro
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هدفون استودیویی 250 اهمی بیرداینامیک مدل DT 770 Pro

Beyerdynamic DT 770 Pro Studio Headphone 250 ohm

مدلهدفون استودیویی 250 اهمی بیرداینامیک مدل DT 770 Pro
نوع آهن‌ربانئودیمیوم
نوع هدفونداینامیک
طول کابل2.5 متر
قطر درایور45 میلی متر
نوع رابطجک 3.5 میلی‌متری صدا
موجود نیست
هدفون استودیویی 80 اهمی بیرداینامیک مدل DT 770 Pro
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هدفون استودیویی 80 اهمی بیرداینامیک مدل DT 770 Pro

Beyerdynamic DT 770 Pro Studio Headphone 80 ohm

مدلهدفون استودیویی 80 اهمی بیرداینامیک مدل DT 770 Pro
نوع رابطجک 3.5 میلی‌متری صدا
قطر درایور45 میلی متر
نوع هدفونداینامیک
نوع آهن‌ربانئودیمیوم
طول کابل3 متر
موجود نیست
هدفون استودیویی 80 اهمی بیرداینامیک مدل DT 770 M
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هدفون استودیویی 80 اهمی بیرداینامیک مدل DT 770 M

Beyerdynamic DT 770 M Studio Headphone 80 ohm

مدلهدفون استودیویی 80 اهمی بیرداینامیک مدل DT 770 M
نوع آهن‌ربانئودیمیوم
نوع هدفونداینامیک
نوع رابطجک 3.5 میلی‌متری صدا
قطر درایور45 میلی متر
طول کابل3 متر
موجود نیست
هدفون استودیویی 250 اهمی بیرداینامیک مدل DT 1770 PRO
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هدفون استودیویی 250 اهمی بیرداینامیک مدل DT 1770 PRO

Beyerdynamic DT 1770 PRO Studio Headphones 250 ohm

مدلهدفون استودیویی 250 اهمی بیرداینامیک مدل DT 1770 PRO
نوع آهن‌ربانئودیمیوم
نوع رابطجک 3.5 میلی‌متری صدا
نوع هدفونداینامیک
قطر درایور45 میلی متر
طول کابل3 متر
موجود نیست
هدفون استودیویی 80 اهمی بیرداینامیک مدل CUSTOM STUDIO
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هدفون استودیویی 80 اهمی بیرداینامیک مدل CUSTOM STUDIO

Beyerdynamic CUSTOM STUDIO Studio Headphone 80 ohm

مدلهدفون استودیویی 80 اهمی بیرداینامیک مدل CUSTOM STUDIO
نوع هدفونداینامیک
قطر درایور45 میلی متر
نوع آهن‌ربانئودیمیوم
نوع رابطجک 3.5 میلی‌متری صدا
موجود نیست
هدفون استودیویی 80 اهمی بیرداینامیک مدل DT 250
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هدفون استودیویی 80 اهمی بیرداینامیک مدل DT 250

Beyerdynamic DT 250 Studio Headphone 80 ohm

مدلهدفون استودیویی 80 اهمی بیرداینامیک مدل DT 250
قطر درایور45 میلی متر
نوع آهن‌ربانئودیمیوم
نوع رابطجک 3.5 میلی‌متری صدا
نوع هدفونداینامیک
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن