محصولات سایت

کتاب چاپی انتشارات شباهنگ Book Shabahang Pub

به فروشگاه اینترنتی کتاب چاپی انتشارات شباهنگ تاریخچه خوش آمدید

کتاب با کاروان هنرمندان اثر حبیب الله نصیری فر - دو جلدی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب با کاروان هنرمندان اثر حبیب الله نصیری فر - دو جلدی

مدلکتاب با کاروان هنرمندان اثر حبیب الله نصیری فر - دو جلدی
قطعوزیری
نوع جلدزرکوب
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب خانواده درمانی اثر سوزان اس.هندریک
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب خانواده درمانی اثر سوزان اس.هندریک

مدلکتاب خانواده درمانی اثر سوزان اس.هندریک
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب خمیر بازی اثر نوربرت پائوتنر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب خمیر بازی اثر نوربرت پائوتنر

مدلکتاب خمیر بازی اثر نوربرت پائوتنر
مناسب برایگروه سنی الف گروه سنی ب
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب استراتژی شطرنج در عمل اثر جان واتسون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب استراتژی شطرنج در عمل اثر جان واتسون

مدلکتاب استراتژی شطرنج در عمل اثر جان واتسون
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب موسیقی درمانی در روانپزشکی اثر مایکل کاسیتی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب موسیقی درمانی در روانپزشکی اثر مایکل کاسیتی

مدلکتاب موسیقی درمانی در روانپزشکی اثر مایکل کاسیتی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب انگلیسی در کسب و کار B1 اثر مارتین برادبیر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب انگلیسی در کسب و کار B1 اثر مارتین برادبیر

مدلکتاب انگلیسی در کسب و کار B1 اثر مارتین برادبیر
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب آشنایی با ساختارهای پیاده ای اثر موریسیو فلورس ریوز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب آشنایی با ساختارهای پیاده ای اثر موریسیو فلورس ریوز

مدلکتاب آشنایی با ساختارهای پیاده ای اثر موریسیو فلورس ریوز
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب تکنیک های بازی پوزیسیونی اثر والری برونزنیک
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تکنیک های بازی پوزیسیونی اثر والری برونزنیک

مدلکتاب تکنیک های بازی پوزیسیونی اثر والری برونزنیک
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب مقدمه ای بر تئوری مجموعه ها و توپولوژی 1 اثر کازیمیرز کوراتوفسکی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مقدمه ای بر تئوری مجموعه ها و توپولوژی 1 اثر کازیمیرز کوراتوفسکی

مدلکتاب مقدمه ای بر تئوری مجموعه ها و توپولوژی 1 اثر کازیمیرز کوراتوفسکی
مناسب برایگروه سنی ب گروه سنی ج
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب ژن های برتر اثر دیپاک چوپرا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب ژن های برتر اثر دیپاک چوپرا

مدلکتاب ژن های برتر اثر دیپاک چوپرا
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب واژگان خیلی ضروری آزمون تافل بر اساس ESSENTIAL WORDS FOR THE TOEFL اثر استیون ج.ماتیسن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب واژگان خیلی ضروری آزمون تافل بر اساس ESSENTIAL WORDS FOR THE TOEFL اثر استیون ج.ماتیسن

مدلکتاب واژگان خیلی ضروری آزمون تافل بر اساس ESSENTIAL WORDS FOR THE TOEFL اثر استیون ج.ماتیسن
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب نگاهی به تاریخ هنر ایران و جهان اثر عربعلی شروه
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب نگاهی به تاریخ هنر ایران و جهان اثر عربعلی شروه

مدلکتاب نگاهی به تاریخ هنر ایران و جهان اثر عربعلی شروه
نوع جلدشومیز
قطعخشتی
تماس بگیرید
کتاب مجموعه مستند آزمون های استخدامی حقوق اثر مهیار نعمتی پور
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مجموعه مستند آزمون های استخدامی حقوق اثر مهیار نعمتی پور

مدلکتاب مجموعه مستند آزمون های استخدامی حقوق اثر مهیار نعمتی پور
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب پیام ها اثر مارتا دیویس و دیگران
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب پیام ها اثر مارتا دیویس و دیگران

مدلکتاب پیام ها اثر مارتا دیویس و دیگران
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب درسهای شطرنج برای نوجوانان 3 اثر کاظم مرتضوی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب درسهای شطرنج برای نوجوانان 3 اثر کاظم مرتضوی

مدلکتاب درسهای شطرنج برای نوجوانان 3 اثر کاظم مرتضوی
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب رموز شهود شطرنجی اثر الکساندر بلیافسکی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب رموز شهود شطرنجی اثر الکساندر بلیافسکی

Secrets Of Chess Intuition

مدلکتاب رموز شهود شطرنجی اثر الکساندر بلیافسکی
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب بازی با رنگ اثر نوربرت پائوتنر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب بازی با رنگ اثر نوربرت پائوتنر

مدلکتاب بازی با رنگ اثر نوربرت پائوتنر
مناسب برایگروه سنی ب گروه سنی ج
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
تماس بگیرید
کتاب چاپ دستی اثر عادل قلی زاده
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب چاپ دستی اثر عادل قلی زاده

مدلکتاب چاپ دستی اثر عادل قلی زاده
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب 50 اقدام فوری برای کاستن از استرس اثر وندی گرین
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب 50 اقدام فوری برای کاستن از استرس اثر وندی گرین

مدلکتاب 50 اقدام فوری برای کاستن از استرس اثر وندی گرین
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب 50 اقدام فوری برای مهار اضطراب اثر وندی گرین
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب 50 اقدام فوری برای مهار اضطراب اثر وندی گرین

Fifty Things You Can Do Today To Manage Anxiety

مدلکتاب 50 اقدام فوری برای مهار اضطراب اثر وندی گرین
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب تقویت هوش و استعداد تحصیلی کودکان و نوجوانان اثر مسرور نعمت اللهی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تقویت هوش و استعداد تحصیلی کودکان و نوجوانان اثر مسرور نعمت اللهی

مدلکتاب تقویت هوش و استعداد تحصیلی کودکان و نوجوانان اثر مسرور نعمت اللهی
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب آزمون های سنجش و تقویت هوش اثر خسرو خبیری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب آزمون های سنجش و تقویت هوش اثر خسرو خبیری

مدلکتاب آزمون های سنجش و تقویت هوش اثر خسرو خبیری
مناسب برایتمامی گروه های سنی
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب شاپرک اثر نجف علیزاده
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب شاپرک اثر نجف علیزاده

مدلکتاب شاپرک اثر نجف علیزاده
قطعرحلی
مناسب برایگروه سنی الف گروه سنی ب
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب نمونه سوالات آزمونهای استخدامی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب نمونه سوالات آزمونهای استخدامی

مدلکتاب نمونه سوالات آزمونهای استخدامی
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
صفحه 1 از 4
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن