محصولات سایت

کتاب چاپی انتشارات کویر Book Kavir Publications

به فروشگاه اینترنتی کتاب چاپی انتشارات کویر تاریخچه خوش آمدید

کتاب فلسفه و فرهنگ اثر کریم مجتهدی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب فلسفه و فرهنگ اثر کریم مجتهدی

مدلکتاب فلسفه و فرهنگ اثر کریم مجتهدی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب فراز و فرود نفس اثر آیت‌ الله حسینعلی منتظری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب فراز و فرود نفس اثر آیت‌ الله حسینعلی منتظری

مدلکتاب فراز و فرود نفس اثر آیت‌ الله حسینعلی منتظری
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب صندلی سحرآمیز اثر انید بلایتون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب صندلی سحرآمیز اثر انید بلایتون

مدلکتاب صندلی سحرآمیز اثر انید بلایتون
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
مناسب برایگروه سنی ج
تماس بگیرید
کتاب شیراز در دوران نهضت ملی شدن نفت اثر محمد مهدی مرادی خلج
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب شیراز در دوران نهضت ملی شدن نفت اثر محمد مهدی مرادی خلج

مدلکتاب شیراز در دوران نهضت ملی شدن نفت اثر محمد مهدی مرادی خلج
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب شهروندی اثر کیث فالکس
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب شهروندی اثر کیث فالکس

مدلکتاب شهروندی اثر کیث فالکس
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب سیاه ‌پوشی در فقه و فرهنگ اسلامی اثر حسن رهبری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب سیاه ‌پوشی در فقه و فرهنگ اسلامی اثر حسن رهبری

مدلکتاب سیاه ‌پوشی در فقه و فرهنگ اسلامی اثر حسن رهبری
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب سفیر بدون سفارت وکیل بدون موکل اثر پرویز افشاری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب سفیر بدون سفارت وکیل بدون موکل اثر پرویز افشاری

مدلکتاب سفیر بدون سفارت وکیل بدون موکل اثر پرویز افشاری
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب سازمان‌ های بین‌ المللی اثر ساموئل جی بارکین
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب سازمان‌ های بین‌ المللی اثر ساموئل جی بارکین

مدلکتاب سازمان‌ های بین‌ المللی اثر ساموئل جی بارکین
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب راز محبت و آشنایی در غزلیات حافظ اثر ناصر مهدوی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب راز محبت و آشنایی در غزلیات حافظ اثر ناصر مهدوی

مدلکتاب راز محبت و آشنایی در غزلیات حافظ اثر ناصر مهدوی
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب دیوان مظفر شیرازی اثر علی‌ نقی بهروزی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب دیوان مظفر شیرازی اثر علی‌ نقی بهروزی

مدلکتاب دیوان مظفر شیرازی اثر علی‌ نقی بهروزی
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب دین و ساختار اجتماعی اثر کنت تامسون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب دین و ساختار اجتماعی اثر کنت تامسون

مدلکتاب دین و ساختار اجتماعی اثر کنت تامسون
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب خواب و رویا فراسوی مرزها
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب خواب و رویا فراسوی مرزها

مدلکتاب خواب و رویا فراسوی مرزها
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب حقوق بین الملل اسلامی اثر عبدالمجید سودمندی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب حقوق بین الملل اسلامی اثر عبدالمجید سودمندی

مدلکتاب حقوق بین الملل اسلامی اثر عبدالمجید سودمندی
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب حدیث ‌های خیالی اثر صالحی نجف آبادی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب حدیث ‌های خیالی اثر صالحی نجف آبادی

مدلکتاب حدیث ‌های خیالی اثر صالحی نجف آبادی
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب جهانی شدن و تنوع فرهنگی اثر پیپا نوریس
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب جهانی شدن و تنوع فرهنگی اثر پیپا نوریس

مدلکتاب جهانی شدن و تنوع فرهنگی اثر پیپا نوریس
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب جنگ و صلح در اسلام اثر عبدالمجید سودمندی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب جنگ و صلح در اسلام اثر عبدالمجید سودمندی

مدلکتاب جنگ و صلح در اسلام اثر عبدالمجید سودمندی
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب جعبه ابزار آزادی بیان اثر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب جعبه ابزار آزادی بیان اثر

مدلکتاب جعبه ابزار آزادی بیان اثر
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب جستاری فلسفی در ماهیت اینترنت اثر گوردن گرام
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب جستاری فلسفی در ماهیت اینترنت اثر گوردن گرام

مدلکتاب جستاری فلسفی در ماهیت اینترنت اثر گوردن گرام
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب پاسخ به پرسش‌ های فلسفی دوران کودکی‌ ام اثر طاهره فرهادی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب پاسخ به پرسش‌ های فلسفی دوران کودکی‌ ام اثر طاهره فرهادی

مدلکتاب پاسخ به پرسش‌ های فلسفی دوران کودکی‌ ام اثر طاهره فرهادی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی اثر رونالد اینگلهارت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی اثر رونالد اینگلهارت

مدلکتاب تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی اثر رونالد اینگلهارت
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب تاریخ نگاری و جامعه ‌شناسی تاریخی اثر گری جی.همیلتون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تاریخ نگاری و جامعه ‌شناسی تاریخی اثر گری جی.همیلتون

مدلکتاب تاریخ نگاری و جامعه ‌شناسی تاریخی اثر گری جی.همیلتون
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب تاثیر مدارس ‌دخترانه ‌در توسعه‌ اجتماعی ‌زنان‌ در ایران اثر منیر السادات میرهادی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تاثیر مدارس ‌دخترانه ‌در توسعه‌ اجتماعی ‌زنان‌ در ایران اثر منیر السادات میرهادی

مدلکتاب تاثیر مدارس ‌دخترانه ‌در توسعه‌ اجتماعی ‌زنان‌ در ایران اثر منیر السادات میرهادی
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب تئوری‌ ها و مسائل اقتصاد خرد اثر سعید شیرکوند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تئوری‌ ها و مسائل اقتصاد خرد اثر سعید شیرکوند

مدلکتاب تئوری‌ ها و مسائل اقتصاد خرد اثر سعید شیرکوند
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب یادنامه آیت الله سید رضا فیروز آبادی اثر محمد ترکمان
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب یادنامه آیت الله سید رضا فیروز آبادی اثر محمد ترکمان

مدلکتاب یادنامه آیت الله سید رضا فیروز آبادی اثر محمد ترکمان
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدسلفون
قطعرقعی
تماس بگیرید
صفحه 1 از 7
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن