محصولات سایت

افکت گیتار ان یو ایکس Guitar Effect Nux

به فروشگاه اینترنتی افکت گیتار ان یو ایکس تاریخچه خوش آمدید

افکت گیتار ان یو ایکس مدل Cerberus
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

افکت گیتار ان یو ایکس مدل Cerberus

Nux Cerberus Guitar Effect

مدلافکت گیتار ان یو ایکس مدل Cerberus
نوع افکتChorous Delay Distortion OverDrive Phaser Reverb Tremolo
ورودی استریو
نوع پردازندهدیجیتال
خروجی استریو
تماس بگیرید
افکت گیتار ان یو ایکس مدل Loop Core Deluxe
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

افکت گیتار ان یو ایکس مدل Loop Core Deluxe

NUX Loop Core Deluxe Guitar Effect

مدلافکت گیتار ان یو ایکس مدل Loop Core Deluxe
ورودی استریو
خروجی استریو
نوع پردازندهدیجیتال
شکل مدارBuffered Bypass
نوع افکتLooper
منبع تغذیهبرق شهری باتری
تماس بگیرید
افکت گیتار ان یو ایکس مدل Boost Core Deluxe
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

افکت گیتار ان یو ایکس مدل Boost Core Deluxe

NUX Boost Core Deluxe Guitar Effect

مدلافکت گیتار ان یو ایکس مدل Boost Core Deluxe
نوع پردازندهآنالوگ
ورودی استریو
نوع افکتBoost
منبع تغذیهبرق شهری باتری
شکل مدارTrue Bypass
خروجی استریو
تماس بگیرید
افکت گیتار آکوستیک ان یو ایکس مدل PA-2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

افکت گیتار آکوستیک ان یو ایکس مدل PA-2

NUX PA-2 Acoustic Guitar Effect

مدلافکت گیتار آکوستیک ان یو ایکس مدل PA-2
نوع پردازندهدیجیتال
نوع افکتAmp Emulation Chorous Delay Reverb
ورودی استریو
منبع تغذیهباتری
خروجی استریو
تماس بگیرید
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل MG-20
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل MG-20

NUX Effect MG-20 Pedal For Guitar

مدلپدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل MG-20
نوع افکتAmp Emulation Chorous Compression Delay Distortion EQ Flanger OverDrive Phaser Reverb Tremolo
نوع پردازندهدیجیتال
خروجی استریو
ورودی استریو
تماس بگیرید
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل MFX-10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل MFX-10

NUX MFX-10 Effect Pedal For Guitar

مدلپدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل MFX-10
نوع پردازندهدیجیتال
ورودی استریو
نوع افکتAmp Emulation Chorous Compression Delay Distortion EQ Flanger Loop Switchers OverDrive Phaser Pitch Shifter Reverb Tremolo Vibrato Volume Control Wah-Wah
خروجی استریو
منبع تغذیهآداپتور
تماس بگیرید
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل MG-100
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل MG-100

NUX Effect MG-100 Pedal For Guitar

مدلپدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل MG-100
خروجی استریو
نوع افکتAmp Emulation Boost Chorous Compression Delay Distortion EQ Flanger OverDrive Phaser Pitch Shifter Reverb Tremolo Vibrato Wah-Wah
منبع تغذیهباتری آداپتور
نوع پردازندهدیجیتال
ورودی استریو
تماس بگیرید
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل PG-2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل PG-2

NUX PG-2 Effect Pedal For Guitar

مدلپدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل PG-2
ورودی استریو
نوع افکتAmp Emulation Chorous Delay EQ Flanger Reverb Tremolo
خروجی استریو
شکل مدارTrue Bypass
منبع تغذیهباتری
نوع پردازندهدیجیتال
تماس بگیرید
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Drive Force
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Drive Force

NUX Drive Force Effect Pedal For Guitar

مدلپدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Drive Force
منبع تغذیهباتری آداپتور
نوع افکتBoost Distortion OverDrive
خروجی استریو
ورودی استریو
نوع پردازندهدیجیتال
تماس بگیرید
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Mod Force
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Mod Force

NUX Mod Force Pedal For Guitar

مدلپدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Mod Force
منبع تغذیهباتری آداپتور
ورودی استریو
نوع پردازندهدیجیتال
خروجی استریو
نوع افکتChorous Flanger Phaser Tremolo Vibrato
تماس بگیرید
دایرکت باکس گیتار ان یو ایکس مدل PDI-1G
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دایرکت باکس گیتار ان یو ایکس مدل PDI-1G

NUX PDI-1G Guitar Direct Box

مدلدایرکت باکس گیتار ان یو ایکس مدل PDI-1G
شکل مدارTrue Bypass
ورودی استریو
نوع پردازندهدیجیتال
خروجی استریو
نوع افکتLoop Switchers
منبع تغذیهآداپتور
تماس بگیرید
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Time Force
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Time Force

NUX Time Force Pedal For Guitar

مدلپدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Time Force
خروجی استریو
منبع تغذیهباتری آداپتور
نوع پردازندهدیجیتال
ورودی استریو
نوع افکتDelay
تماس بگیرید
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Metal Core Deluxe
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Metal Core Deluxe

NUX Metal Core Deluxe Pedal For Guitar

مدلپدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Metal Core Deluxe
نوع افکتDistortion
خروجی استریو
ورودی استریو
نوع پردازندهآنالوگ
منبع تغذیهبرق شهری باتری
تماس بگیرید
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Drive Core Deluxe
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Drive Core Deluxe

NUX Drive Core Deluxe Pedal For Guitar

مدلپدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Drive Core Deluxe
ورودی استریو
نوع افکتOverDrive
نوع پردازندهآنالوگ
خروجی استریو
منبع تغذیهبرق شهری باتری
شکل مدارTrue Bypass
تماس بگیرید
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Mod Core Deluxe
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Mod Core Deluxe

NUX Mod Core Deluxe Pedal For Guitar

مدلپدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Mod Core Deluxe
خروجی استریو
منبع تغذیهبرق شهری باتری
ورودی استریو
شکل مدارTrue Bypass
نوع افکتChorous Flanger Phaser Tremolo Vibrato
نوع پردازندهدیجیتال
تماس بگیرید
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Time Core Deluxe
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Time Core Deluxe

NUX Time Core Deluxe Pedal For Guitar

مدلپدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Time Core Deluxe
ورودی استریو
منبع تغذیهبرق شهری باتری
خروجی استریو
نوع افکتDelay Looper
نوع پردازندهدیجیتال
شکل مدارTrue Bypass
تماس بگیرید
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Tape Core Deluxe
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Tape Core Deluxe

Tape Core Deluxe Pedal For Guitar

مدلپدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Tape Core Deluxe
نوع افکتDelay
نوع پردازندهدیجیتال
ورودی استریو
منبع تغذیهبرق شهری باتری
خروجی استریو
شکل مدارTrue Bypass
تماس بگیرید
پدال تیونر گیتار ان یو ایکس مدل PT-6
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پدال تیونر گیتار ان یو ایکس مدل PT-6

NUX PT-6 Pedal Tuner For Guitar

مدلپدال تیونر گیتار ان یو ایکس مدل PT-6
خروجی استریو
منبع تغذیهبرق شهری باتری
شکل مدارTrue Bypass
ورودی استریو
تماس بگیرید
پدال پایی گیتار الکتریک ان یو ایکس مدل MP-1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پدال پایی گیتار الکتریک ان یو ایکس مدل MP-1

NUX MP-1 Electric Guitar FootSwitch Pedal

تماس بگیرید
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل NCH-2 Rivulet
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل NCH-2 Rivulet

NUX NCH-2 Rivulet Pedal For Guitar

مدلپدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل NCH-2 Rivulet
نوع پردازندهآنالوگ
منبع تغذیهآداپتور
ورودی استریو
خروجی استریو
شکل مدارTrue Bypass
نوع افکتChorous
تماس بگیرید
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل NRV-2 Oceanic
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل NRV-2 Oceanic

NUX NRV-2 Oceanic Pedal For Guitar

مدلپدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل NRV-2 Oceanic
نوع پردازندهآنالوگ
شکل مدارTrue Bypass
منبع تغذیهآداپتور
نوع افکتReverb
ورودی استریو
خروجی استریو
تماس بگیرید
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل NCH-1 Monterey
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل NCH-1 Monterey

NUX NCH-1 Monterey Pedal For Guitar

مدلپدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل NCH-1 Monterey
ورودی استریو
شکل مدارTrue Bypass
نوع پردازندهدیجیتال
منبع تغذیهآداپتور
نوع افکتChorous Phaser
خروجی استریو
تماس بگیرید
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل NDD-2 Konsequent
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل NDD-2 Konsequent

NUX NDD-2 Konsequent Pedal For Guitar

مدلپدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل NDD-2 Konsequent
شکل مدارTrue Bypass
نوع افکتDelay
منبع تغذیهآداپتور
نوع پردازندهدیجیتال
ورودی استریو
خروجی استریو
تماس بگیرید
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل HG-6
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل HG-6

NUX HG-6 Pedal For Guitar

مدلپدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل HG-6
شکل مدارTrue Bypass
ورودی استریو
منبع تغذیهآداپتور
خروجی استریو
نوع افکتDistortion
نوع پردازندهدیجیتال
تماس بگیرید
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن