محصولات سایت

دفتر انتشارات چیترا Notebook Chitra Publications

به فروشگاه اینترنتی دفتر انتشارات چیترا تاریخچه خوش آمدید

دفتر مشق چیترا مدل 2000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر مشق چیترا مدل 2000

Chitra 2000 Homework Notebook

مدلدفتر مشق چیترا مدل 2000
نوع صحافیسیمی
نوع جلدسخت
جنس جلدطلقی
تعداد برگ100 برگ
موجود نیست
دفتر نقاشی چیترا مجموعه 6 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر نقاشی چیترا مجموعه 6 عددی

Chitra Painting Notebook Set 6 Pcs

مدلدفتر نقاشی چیترا مجموعه 6 عددی
تعداد برگ50 برگ
جنس جلدمقوایی
نوع جلدانعطاف‌پذیر
نوع صحافیچسبی
موجود نیست
دفتر نقاشی چیترا کد 11-0
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر نقاشی چیترا کد 11-0

Chitra 0-11 Painting Notebook

مدلدفتر نقاشی چیترا کد 11-0
جنس جلدمقوایی
نوع صحافیمنگنه‌ای
نوع جلدانعطاف‌پذیر
تعداد برگ20 برگ
موجود نیست
دفتر نقاشی چیترا کد 10-0
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر نقاشی چیترا کد 10-0

Chitra 0-10 Painting Notebook

مدلدفتر نقاشی چیترا کد 10-0
تعداد برگ20 برگ
جنس جلدمقوایی
نوع صحافیمنگنه‌ای
نوع جلدانعطاف‌پذیر
موجود نیست
دفتر نقاشی چیترا کد 9-0
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر نقاشی چیترا کد 9-0

Chitra 0-9 Painting Notebook

مدلدفتر نقاشی چیترا کد 9-0
تعداد برگ20 برگ
نوع صحافیمنگنه‌ای
جنس جلدمقوایی
نوع جلدانعطاف‌پذیر
موجود نیست
دفتر نقاشی چیترا کد 8-0
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر نقاشی چیترا کد 8-0

Chitra 0-8 Painting Notebook

مدلدفتر نقاشی چیترا کد 8-0
جنس جلدمقوایی
نوع جلدانعطاف‌پذیر
تعداد برگ20 برگ
نوع صحافیمنگنه‌ای
موجود نیست
دفتر نقاشی چیترا کد 7-0
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر نقاشی چیترا کد 7-0

Chitra 0-7 Painting Notebook

مدلدفتر نقاشی چیترا کد 7-0
تعداد برگ20 برگ
نوع صحافیمنگنه‌ای
جنس جلدمقوایی
نوع جلدانعطاف‌پذیر
موجود نیست
دفتر یادداشت چیترا کد 7-1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر یادداشت چیترا کد 7-1

Chitra 1-7 Notebook

مدلدفتر یادداشت چیترا کد 7-1
جنس جلدطلقی
نوع صحافیسیمی
تعداد برگ80 برگ
نوع جلدسخت
موجود نیست
دفتر کلاسوری چیترا کد 8
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر کلاسوری چیترا کد 8

Chitra 8 Ring Binder Notebook

مدلدفتر کلاسوری چیترا کد 8
جنس جلدپلاستیکی
تعداد برگ200 برگ
نوع صحافیکلاسوری
نوع جلدسخت
موجود نیست
دفتر یادداشت چیترا کد 9-1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر یادداشت چیترا کد 9-1

Chitra 1-9 Notebook

مدلدفتر یادداشت چیترا کد 9-1
تعداد برگ80 برگ
نوع صحافیسیمی
جنس جلدطلقی
نوع جلدسخت
موجود نیست
دفتر یادداشت چیترا کد 8-1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر یادداشت چیترا کد 8-1

Chitra 1-8 Notebook

مدلدفتر یادداشت چیترا کد 8-1
جنس جلدطلقی
نوع صحافیسیمی
نوع جلدسخت
تعداد برگ80 برگ
موجود نیست
دفتر یادداشت چیترا کد 6-1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر یادداشت چیترا کد 6-1

Chitra 1-6 Notebook

مدلدفتر یادداشت چیترا کد 6-1
نوع جلدسخت
جنس جلدطلقی
تعداد برگ80 برگ
نوع صحافیسیمی
موجود نیست
دفتر یادداشت چیترا کد 5-1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر یادداشت چیترا کد 5-1

Chitra 1-5 Notebook

مدلدفتر یادداشت چیترا کد 5-1
جنس جلدطلقی
نوع جلدسخت
نوع صحافیسیمی
تعداد برگ80 برگ
موجود نیست
دفتر یادداشت چیترا کد4-1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر یادداشت چیترا کد4-1

Chitra 1-4 Notebook

مدلدفتر یادداشت چیترا کد4-1
نوع صحافیسیمی
تعداد برگ80 برگ
نوع جلدسخت
جنس جلدطلقی
موجود نیست
دفتر یادداشت چیترا کد 3-1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر یادداشت چیترا کد 3-1

Chitra 1-3 Notebook

مدلدفتر یادداشت چیترا کد 3-1
نوع صحافیسیمی
تعداد برگ80 برگ
نوع جلدسخت
جنس جلدطلقی
موجود نیست
دفتر یادداشت چیترا کد2-1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر یادداشت چیترا کد2-1

Chitra 1-2 Notebook

مدلدفتر یادداشت چیترا کد2-1
نوع جلدسخت
جنس جلدطلقی
نوع صحافیسیمی
تعداد برگ80 برگ
موجود نیست
دفتر مشق چیترا مجموعه 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر مشق چیترا مجموعه 5 عددی

Chitra Homework Notebook Set 5 Pcs

مدلدفتر مشق چیترا مجموعه 5 عددی
جنس جلدپلاستیکی
نوع صحافیسیمی
تعداد برگ80 برگ
نوع جلدانعطاف‌پذیر
موجود نیست
دفتر مشق چیترا کد 100-075
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر مشق چیترا کد 100-075

Chitra 075-100 Homework Notebook

مدلدفتر مشق چیترا کد 100-075
نوع صحافیسیمی
جنس جلدمقوایی
نوع جلدانعطاف‌پذیر
تعداد برگ80 برگ
موجود نیست
دفتر مشق چیترا کد 103-100
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر مشق چیترا کد 103-100

Chitra 100-103 Homework Notebook

مدلدفتر مشق چیترا کد 103-100
نوع صحافیچسبی
نوع جلدانعطاف‌پذیر
تعداد برگ50 برگ
جنس جلدمقوایی
موجود نیست
دفتر مشق چیترا کد102-100
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر مشق چیترا کد102-100

Chitra 100-102 Homework Notebook

مدلدفتر مشق چیترا کد102-100
جنس جلدمقوایی
نوع جلدانعطاف‌پذیر
نوع صحافیچسبی
تعداد برگ50 برگ
موجود نیست
دفتر مشق چیترا کد 101-100
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر مشق چیترا کد 101-100

Chitra 100-101 Homework Notebook

مدلدفتر مشق چیترا کد 101-100
نوع جلدانعطاف‌پذیر
تعداد برگ50 برگ
نوع صحافیچسبی
جنس جلدمقوایی
موجود نیست
دفتر مشق چیترا کد100-100
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر مشق چیترا کد100-100

Chitra100-100 Homework Notebook

مدلدفتر مشق چیترا کد100-100
نوع صحافیچسبی
نوع جلدانعطاف‌پذیر
تعداد برگ50 برگ
جنس جلدمقوایی
موجود نیست
دفتر مشق چیترا کد 30-064
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر مشق چیترا کد 30-064

Chitra 064-30 Homework Notebook

مدلدفتر مشق چیترا کد 30-064
نوع صحافیسیمی
جنس جلدطلقی
نوع جلدسخت
تعداد برگ80 برگ
موجود نیست
دفتر نقاشی چیترا کد 01-001
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دفتر نقاشی چیترا کد 01-001

Chitra 001-01 Painting Notebook

مدلدفتر نقاشی چیترا کد 01-001
جنس جلدمقوایی
تعداد برگ50 برگ
نوع جلدانعطاف‌پذیر
نوع صحافیچسبی
موجود نیست
صفحه 1 از 6
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن