محصولات سایت

کتاب چاپی انتشارات ترجمان Book Tarjoman Publications

به فروشگاه اینترنتی کتاب چاپی انتشارات ترجمان تاریخچه خوش آمدید

کتاب فلسفه علم شناختی اثر مارک جی.کین
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب فلسفه علم شناختی اثر مارک جی.کین

مدلکتاب فلسفه علم شناختی اثر مارک جی.کین
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب پایان جهان آن گونه که آن را می شناسیم اثر امانوئل والرشتاین
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب پایان جهان آن گونه که آن را می شناسیم اثر امانوئل والرشتاین

مدلکتاب پایان جهان آن گونه که آن را می شناسیم اثر امانوئل والرشتاین
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب زبان پدری مجموعه مقالات اثر شانتال موف
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب زبان پدری مجموعه مقالات اثر شانتال موف

مدلکتاب زبان پدری مجموعه مقالات اثر شانتال موف
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب دلقک ها و آدمکش ها اثر تریشا جنکینز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب دلقک ها و آدمکش ها اثر تریشا جنکینز

مدلکتاب دلقک ها و آدمکش ها اثر تریشا جنکینز
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب جستارهایی درباره عقلانیت اثر جورجیو تونلی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب جستارهایی درباره عقلانیت اثر جورجیو تونلی

مدلکتاب جستارهایی درباره عقلانیت اثر جورجیو تونلی
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب جامعه شناسی در محکمه جامعه شناسان اثر موریس استین
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب جامعه شناسی در محکمه جامعه شناسان اثر موریس استین

مدلکتاب جامعه شناسی در محکمه جامعه شناسان اثر موریس استین
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب آشوب جهانی عشق اثر جودیت تریس
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب آشوب جهانی عشق اثر جودیت تریس

مدلکتاب آشوب جهانی عشق اثر جودیت تریس
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب کنش دینی و نوسازی عقل اثر طاها عبدالرحمان
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب کنش دینی و نوسازی عقل اثر طاها عبدالرحمان

مدلکتاب کنش دینی و نوسازی عقل اثر طاها عبدالرحمان
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب علم ناممکن اثر استیون پی ترنر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب علم ناممکن اثر استیون پی ترنر

مدلکتاب علم ناممکن اثر استیون پی ترنر
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب چگونه مرور کتاب بنویسیم اثر برد هوپر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب چگونه مرور کتاب بنویسیم اثر برد هوپر

مدلکتاب چگونه مرور کتاب بنویسیم اثر برد هوپر
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب هوش کسب‌وکار 1 پاداش اثر دن آریلی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب هوش کسب‌وکار 1 پاداش اثر دن آریلی

مدلکتاب هوش کسب‌وکار 1 پاداش اثر دن آریلی
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب اعترافات یک کتاب خوان معمولی اثر آنه فدیمن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب اعترافات یک کتاب خوان معمولی اثر آنه فدیمن

مدلکتاب اعترافات یک کتاب خوان معمولی اثر آنه فدیمن
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
موجود نیست
کتاب چگونه درباره کتاب هایی که نخوانده ایم حرف بزنیم اثر پی یر بایار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب چگونه درباره کتاب هایی که نخوانده ایم حرف بزنیم اثر پی یر بایار

مدلکتاب چگونه درباره کتاب هایی که نخوانده ایم حرف بزنیم اثر پی یر بایار
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
موجود نیست
کتاب راه ناهموار تمدن اثر برت باودن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب راه ناهموار تمدن اثر برت باودن

مدلکتاب راه ناهموار تمدن اثر برت باودن
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب در جست وجوی روش اثر جان لو
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب در جست وجوی روش اثر جان لو

مدلکتاب در جست وجوی روش اثر جان لو
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب جامعه شناسی از چه معضلی رنج می برد اثر استیون کول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب جامعه شناسی از چه معضلی رنج می برد اثر استیون کول

مدلکتاب جامعه شناسی از چه معضلی رنج می برد اثر استیون کول
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
موجود نیست
کتاب تصور عصر پسا توسعه اثر گورنار میردال
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تصور عصر پسا توسعه اثر گورنار میردال

مدلکتاب تصور عصر پسا توسعه اثر گورنار میردال
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
موجود نیست
کتاب بحران در جامعه شناسی نیاز به داروین اثر جوزف لوپریاتو
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب بحران در جامعه شناسی نیاز به داروین اثر جوزف لوپریاتو

مدلکتاب بحران در جامعه شناسی نیاز به داروین اثر جوزف لوپریاتو
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
موجود نیست
کتاب الهیات و نظریه اجتماعی اثر جان میلبنک
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب الهیات و نظریه اجتماعی اثر جان میلبنک

مدلکتاب الهیات و نظریه اجتماعی اثر جان میلبنک
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدسلفون
قطعرقعی
موجود نیست
کتاب استعمار زدایی از روش اثر لیندا توهیوای اسمیت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب استعمار زدایی از روش اثر لیندا توهیوای اسمیت

مدلکتاب استعمار زدایی از روش اثر لیندا توهیوای اسمیت
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
موجود نیست
کتاب مکاتب معاصر فلسفه حقوق اثر دنیس پترسن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مکاتب معاصر فلسفه حقوق اثر دنیس پترسن

مدلکتاب مکاتب معاصر فلسفه حقوق اثر دنیس پترسن
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب لیبرالیسم و مساله عدالت اثر رابرت نوزیک
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب لیبرالیسم و مساله عدالت اثر رابرت نوزیک

مدلکتاب لیبرالیسم و مساله عدالت اثر رابرت نوزیک
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
موجود نیست
کتاب فلسفه در سرزمین نبوت اثر سیدحسین نصر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب فلسفه در سرزمین نبوت اثر سیدحسین نصر

مدلکتاب فلسفه در سرزمین نبوت اثر سیدحسین نصر
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب فلسفه به ‌وقت سه صبح اثر تیموتی ویلیامسن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب فلسفه به ‌وقت سه صبح اثر تیموتی ویلیامسن

مدلکتاب فلسفه به ‌وقت سه صبح اثر تیموتی ویلیامسن
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن