محصولات سایت

کتاب چاپی انتشارات دیدار Book Didar Pub

به فروشگاه اینترنتی کتاب چاپی انتشارات دیدار تاریخچه خوش آمدید

کتاب دیوان حافظ منصور اثر شمس الدین محمد حافظ شیرازی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب دیوان حافظ منصور اثر شمس الدین محمد حافظ شیرازی

مدلکتاب دیوان حافظ منصور اثر شمس الدین محمد حافظ شیرازی
قطعبغلی
نوع جلدزرکوب
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب دیوان حافظ منصور اثر شمس الدین محمد حافظ شیرازی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب دیوان حافظ منصور اثر شمس الدین محمد حافظ شیرازی

مدلکتاب دیوان حافظ منصور اثر شمس الدین محمد حافظ شیرازی
قطعجیبی
نوع جلدزرکوب
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب نظریه های آموزشی راهبردهای آموزشی اثربخش اثر کنس دی مور
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب نظریه های آموزشی راهبردهای آموزشی اثربخش اثر کنس دی مور

مدلکتاب نظریه های آموزشی راهبردهای آموزشی اثربخش اثر کنس دی مور
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب مداخلات نابهنگام در اختلالات طیف اتیسم اثر علی صمدی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مداخلات نابهنگام در اختلالات طیف اتیسم اثر علی صمدی

مدلکتاب مداخلات نابهنگام در اختلالات طیف اتیسم اثر علی صمدی
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب آثار گونه گون اثر علی شریعتی2جلدی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب آثار گونه گون اثر علی شریعتی2جلدی

مدلکتاب آثار گونه گون اثر علی شریعتی2جلدی
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب مجموعه قوانین و مقررات جزایی اثر جهانگیر منصور
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مجموعه قوانین و مقررات جزایی اثر جهانگیر منصور

مدلکتاب مجموعه قوانین و مقررات جزایی اثر جهانگیر منصور
قطعوزیری
نوع جلدسلفون
مناسب برایتمامی گروه های سنی
تماس بگیرید
کتاب میعاد با ابراهیم اثر علی شریعتی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب میعاد با ابراهیم اثر علی شریعتی

مدلکتاب میعاد با ابراهیم اثر علی شریعتی
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب گفتگوهای تنهایی اثر علی شریعتی - دو جلدی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب گفتگوهای تنهایی اثر علی شریعتی - دو جلدی

مدلکتاب گفتگوهای تنهایی اثر علی شریعتی - دو جلدی
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
مناسب برایتمامی گروه های سنی
موجود نیست
کتاب منطق صوری اثر محمد خوانساری - جلد اول و دوم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب منطق صوری اثر محمد خوانساری - جلد اول و دوم

مدلکتاب منطق صوری اثر محمد خوانساری - جلد اول و دوم
مناسب برایتمامی گروه های سنی
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
موجود نیست
کتاب قانون مجازات اسلامی اثر جهانگیر منصور
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب قانون مجازات اسلامی اثر جهانگیر منصور

مدلکتاب قانون مجازات اسلامی اثر جهانگیر منصور
نوع جلدشومیز
قطعجیبی
مناسب برایتمامی گروه های سنی
موجود نیست
کتاب قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق اثر جهانگیر منصور
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق اثر جهانگیر منصور

مدلکتاب قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق اثر جهانگیر منصور
نوع جلدشومیز
مناسب برایتمامی گروه های سنی
قطعجیبی
موجود نیست
کتاب قانون تجارت همراه با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات اثر جهانگیر منصور
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب قانون تجارت همراه با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات اثر جهانگیر منصور

مدلکتاب قانون تجارت همراه با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات اثر جهانگیر منصور
مناسب برایتمامی گروه های سنی
نوع جلدشومیز
قطعجیبی
موجود نیست
کتاب قانون مدنی اثر جهانگیر منصور
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب قانون مدنی اثر جهانگیر منصور

مدلکتاب قانون مدنی اثر جهانگیر منصور
نوع جلدشومیز
مناسب برایتمامی گروه های سنی
قطعجیبی
موجود نیست
کتاب قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری اثر جهانگیر منصور
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری اثر جهانگیر منصور

مدلکتاب قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری اثر جهانگیر منصور
قطعجیبی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب قوانین چک، سفته، برات، قانون جدید صدور چک اثر جهانگیر منصور
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب قوانین چک، سفته، برات، قانون جدید صدور چک اثر جهانگیر منصور

مدلکتاب قوانین چک، سفته، برات، قانون جدید صدور چک اثر جهانگیر منصور
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعجیبی
موجود نیست
کتاب قانون روابط موجر و مستاجر اثر جهانگیر منصور
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب قانون روابط موجر و مستاجر اثر جهانگیر منصور

مدلکتاب قانون روابط موجر و مستاجر اثر جهانگیر منصور
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعجیبی
موجود نیست
کتاب قوانین و مقررات مربوط به وصیت و ارث اثر جهانگیر منصور
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب قوانین و مقررات مربوط به وصیت و ارث اثر جهانگیر منصور

مدلکتاب قوانین و مقررات مربوط به وصیت و ارث اثر جهانگیر منصور
نوع جلدشومیز
قطعجیبی
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب قوانین و مقررات ثبتی اثر جهانگیر منصور
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب قوانین و مقررات ثبتی اثر جهانگیر منصور

مدلکتاب قوانین و مقررات ثبتی اثر جهانگیر منصور
مناسب برایتمامی گروه های سنی
قطعجیبی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری اثر جهانگیر منصور
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری اثر جهانگیر منصور

مدلکتاب قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری اثر جهانگیر منصور
مناسب برایبزرگسالان
قطعجیبی
نوع جلدسلفون
موجود نیست
کتاب اصول حسابداری اثر عزیز نبوی - جلد دوم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب اصول حسابداری اثر عزیز نبوی - جلد دوم

مدلکتاب اصول حسابداری اثر عزیز نبوی - جلد دوم
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
مناسب برایتمامی گروه های سنی
موجود نیست
کتاب اصول حسابداری اثر عزیز نبوی - جلد اول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب اصول حسابداری اثر عزیز نبوی - جلد اول

مدلکتاب اصول حسابداری اثر عزیز نبوی - جلد اول
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
مناسب برایتمامی گروه های سنی
موجود نیست
کتاب دیوان حافظ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب دیوان حافظ

مدلکتاب دیوان حافظ
مناسب برایتمامی گروه های سنی
نوع جلدگالینگور
قطعوزیری
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن