محصولات سایت

کتاب چاپی نشر پایان Book Payan Publications

به فروشگاه اینترنتی کتاب چاپی نشر پایان تاریخچه خوش آمدید

کتاب سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی اثر علی فروهی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی اثر علی فروهی

مدلکتاب سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی اثر علی فروهی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب نظام آراستگی اثر اشرف محمدنیا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب نظام آراستگی اثر اشرف محمدنیا

مدلکتاب نظام آراستگی اثر اشرف محمدنیا
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب مهمان می آید اثر بهنوش سقایی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مهمان می آید اثر بهنوش سقایی

مدلکتاب مهمان می آید اثر بهنوش سقایی
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب خود را بی پرده نگاه کنیم اثر اصغر ناظمی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب خود را بی پرده نگاه کنیم اثر اصغر ناظمی

مدلکتاب خود را بی پرده نگاه کنیم اثر اصغر ناظمی
مناسب برایبزرگسالان گروه سنی الف
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب تا 100 اثر مگلی باردوس
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تا 100 اثر مگلی باردوس

مدلکتاب تا 100 اثر مگلی باردوس
مناسب برایگروه سنی الف گروه سنی ب گروه سنی ج
نوع جلدشومیز
قطعخشتی
تماس بگیرید
کتاب دفاع از حقوق شهروندی اثر محمد حسن علی پور
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب دفاع از حقوق شهروندی اثر محمد حسن علی پور

مدلکتاب دفاع از حقوق شهروندی اثر محمد حسن علی پور
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان گروه سنی الف
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب فرهنگ فلسفی و فلسفه سیاسی اثر استیفن مالهال
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب فرهنگ فلسفی و فلسفه سیاسی اثر استیفن مالهال

مدلکتاب فرهنگ فلسفی و فلسفه سیاسی اثر استیفن مالهال
نوع جلدسلفون
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب جهان انسانی انسان جهانی اثر محسن قانع ‌بصیری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب جهان انسانی انسان جهانی اثر محسن قانع ‌بصیری

مدلکتاب جهان انسانی انسان جهانی اثر محسن قانع ‌بصیری
مناسب برایبزرگسالان گروه سنی الف
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب دموکراسی و جامعه باز اثر محمدحسن علیپور
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب دموکراسی و جامعه باز اثر محمدحسن علیپور

مدلکتاب دموکراسی و جامعه باز اثر محمدحسن علیپور
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان گروه سنی الف
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب اتاق سابق من و پانزده داستان کوتاه دیگر اثر بهنوش سقایی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب اتاق سابق من و پانزده داستان کوتاه دیگر اثر بهنوش سقایی

مدلکتاب اتاق سابق من و پانزده داستان کوتاه دیگر اثر بهنوش سقایی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب سنت ترجمه آثار فلسفی در ایران‌ اثر سیاوش جمادی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب سنت ترجمه آثار فلسفی در ایران‌ اثر سیاوش جمادی

مدلکتاب سنت ترجمه آثار فلسفی در ایران‌ اثر سیاوش جمادی
مناسب برایبزرگسالان
قطعپالتویی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب رقص التماس اثر سمیرا امجدیان
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب رقص التماس اثر سمیرا امجدیان

مدلکتاب رقص التماس اثر سمیرا امجدیان
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان گروه سنی الف
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب در غیاب شاعران اثر حمید جعفری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب در غیاب شاعران اثر حمید جعفری

مدلکتاب در غیاب شاعران اثر حمید جعفری
مناسب برایبزرگسالان گروه سنی الف
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب فرودگاه لطفا اثر پیام ابراهیمی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب فرودگاه لطفا اثر پیام ابراهیمی

مدلکتاب فرودگاه لطفا اثر پیام ابراهیمی
قطعجیبی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب عیسای پادشاه اثر رابرت گریوز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب عیسای پادشاه اثر رابرت گریوز

مدلکتاب عیسای پادشاه اثر رابرت گریوز
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب گفت‌ و ‌گو درباره عقلانیت و نوگرایی اثر همایون کاتوزیان
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب گفت‌ و ‌گو درباره عقلانیت و نوگرایی اثر همایون کاتوزیان

مدلکتاب گفت‌ و ‌گو درباره عقلانیت و نوگرایی اثر همایون کاتوزیان
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب از مهدی بازرگان تا حسن روحانی اثر محمود فاضلی بیرجندی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب از مهدی بازرگان تا حسن روحانی اثر محمود فاضلی بیرجندی

مدلکتاب از مهدی بازرگان تا حسن روحانی اثر محمود فاضلی بیرجندی
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب زنان هنرمند در قرن بیستم و بیست و یکم اثر اوتا گروزنیک
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب زنان هنرمند در قرن بیستم و بیست و یکم اثر اوتا گروزنیک

مدلکتاب زنان هنرمند در قرن بیستم و بیست و یکم اثر اوتا گروزنیک
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب محاکمه اسپینوزا اثر دیوید آیوز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب محاکمه اسپینوزا اثر دیوید آیوز

مدلکتاب محاکمه اسپینوزا اثر دیوید آیوز
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
موجود نیست
کتاب هویت و خشونت اثر آمارتیا سن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب هویت و خشونت اثر آمارتیا سن

مدلکتاب هویت و خشونت اثر آمارتیا سن
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
موجود نیست
کتاب فکر فلسفی در گستره هنر اثر محمد ضمیران
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب فکر فلسفی در گستره هنر اثر محمد ضمیران

مدلکتاب فکر فلسفی در گستره هنر اثر محمد ضمیران
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب رهایی از احساسات منفی اثر ثریا اردبیلی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب رهایی از احساسات منفی اثر ثریا اردبیلی

مدلکتاب رهایی از احساسات منفی اثر ثریا اردبیلی
مناسب برایبزرگسالان گروه سنی الف تمامی گروه های سنی
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب روی دست زندگی مانده ‌ام اثر لاله ممنون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب روی دست زندگی مانده ‌ام اثر لاله ممنون

مدلکتاب روی دست زندگی مانده ‌ام اثر لاله ممنون
مناسب برایبزرگسالان گروه سنی الف
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
موجود نیست
کتاب مه در جنگل کاج اثر فریبا رفعت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مه در جنگل کاج اثر فریبا رفعت

مدلکتاب مه در جنگل کاج اثر فریبا رفعت
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن