محصولات سایت

کتاب چاپی انتشارات حتمی Book Hatmi Publications

به فروشگاه اینترنتی کتاب چاپی انتشارات حتمی تاریخچه خوش آمدید

کتاب مفاهیم کلیدی در رشته مدیریت ورزشی اثر تری بایرز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مفاهیم کلیدی در رشته مدیریت ورزشی اثر تری بایرز

مدلکتاب مفاهیم کلیدی در رشته مدیریت ورزشی اثر تری بایرز
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب کشش درمانی اثر کریستین برگ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب کشش درمانی اثر کریستین برگ

مدلکتاب کشش درمانی اثر کریستین برگ
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب روانشناسی داوری اثر روبرت اس وینبرگ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب روانشناسی داوری اثر روبرت اس وینبرگ

مدلکتاب روانشناسی داوری اثر روبرت اس وینبرگ
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب بازی های بومی و محلی شمال غرب ایران اثر محمد رسول خدادادی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب بازی های بومی و محلی شمال غرب ایران اثر محمد رسول خدادادی

مدلکتاب بازی های بومی و محلی شمال غرب ایران اثر محمد رسول خدادادی
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
مناسب برایگروه سنی د گروه سنی ج
تماس بگیرید
کتاب 10 دقیقه سرسختی ذهنی اثر جیسون سلک
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب 10 دقیقه سرسختی ذهنی اثر جیسون سلک

مدلکتاب 10 دقیقه سرسختی ذهنی اثر جیسون سلک
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب فعالیت ورزشی و سرطان اثر جان ساکستون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب فعالیت ورزشی و سرطان اثر جان ساکستون

مدلکتاب فعالیت ورزشی و سرطان اثر جان ساکستون
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب فهرست واژگان دانشگاهی اثر مهدی خداپرست تهامی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب فهرست واژگان دانشگاهی اثر مهدی خداپرست تهامی

مدلکتاب فهرست واژگان دانشگاهی اثر مهدی خداپرست تهامی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
تماس بگیرید
کتاب کاربرد لیزرل در عمل اثر آرماندو لوئیس ویرا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب کاربرد لیزرل در عمل اثر آرماندو لوئیس ویرا

مدلکتاب کاربرد لیزرل در عمل اثر آرماندو لوئیس ویرا
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب مدیریت در سازمان های ورزشی اثر محمد احسانی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مدیریت در سازمان های ورزشی اثر محمد احسانی

مدلکتاب مدیریت در سازمان های ورزشی اثر محمد احسانی
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب عضله اسکلتی از مولکول تا فعالیت اثر دیوید جونز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب عضله اسکلتی از مولکول تا فعالیت اثر دیوید جونز

مدلکتاب عضله اسکلتی از مولکول تا فعالیت اثر دیوید جونز
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب ورزش و شخصیت اثر کری ادوارد کلیفورد
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب ورزش و شخصیت اثر کری ادوارد کلیفورد

مدلکتاب ورزش و شخصیت اثر کری ادوارد کلیفورد
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب مدیریت برگزاری رویدادهای ورزش دانشگاهی اثر حمید قاسمی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مدیریت برگزاری رویدادهای ورزش دانشگاهی اثر حمید قاسمی

مدلکتاب مدیریت برگزاری رویدادهای ورزش دانشگاهی اثر حمید قاسمی
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب مبانی قلب و عروق اثر عبدالحمید ذکایی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مبانی قلب و عروق اثر عبدالحمید ذکایی

مدلکتاب مبانی قلب و عروق اثر عبدالحمید ذکایی
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب مبانی روانی اجتماعی در تربیت بدنی اثر عهدیه یداله زاده
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مبانی روانی اجتماعی در تربیت بدنی اثر عهدیه یداله زاده

مدلکتاب مبانی روانی اجتماعی در تربیت بدنی اثر عهدیه یداله زاده
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب کلیات فنون و روش های تدریس در ورزش اثر فرشاد تجاری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب کلیات فنون و روش های تدریس در ورزش اثر فرشاد تجاری

مدلکتاب کلیات فنون و روش های تدریس در ورزش اثر فرشاد تجاری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب مجموعه سوال های چهار گزینه ای فیزیولوژی انسان اثر محمد فشی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مجموعه سوال های چهار گزینه ای فیزیولوژی انسان اثر محمد فشی

مدلکتاب مجموعه سوال های چهار گزینه ای فیزیولوژی انسان اثر محمد فشی
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب پویایی های گروهی اثر مارک آر. بیکمپ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب پویایی های گروهی اثر مارک آر. بیکمپ

مدلکتاب پویایی های گروهی اثر مارک آر. بیکمپ
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب بانک آزمون تربیت بدنی عمومی 1 و 2 اثر ابوالفضل فراهانی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب بانک آزمون تربیت بدنی عمومی 1 و 2 اثر ابوالفضل فراهانی

مدلکتاب بانک آزمون تربیت بدنی عمومی 1 و 2 اثر ابوالفضل فراهانی
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب قوانین و استانداردهای اماکن ورزشی معلولین اثر مهدی رستگاری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب قوانین و استانداردهای اماکن ورزشی معلولین اثر مهدی رستگاری

مدلکتاب قوانین و استانداردهای اماکن ورزشی معلولین اثر مهدی رستگاری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب متون تخصصی کاربردی در تربیت بدنی و علوم وزشی اثر محمدرضا اسد
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب متون تخصصی کاربردی در تربیت بدنی و علوم وزشی اثر محمدرضا اسد

مدلکتاب متون تخصصی کاربردی در تربیت بدنی و علوم وزشی اثر محمدرضا اسد
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب قدرت و توان در ورزشکاران جوان اثر آوری فایگن بوم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب قدرت و توان در ورزشکاران جوان اثر آوری فایگن بوم

مدلکتاب قدرت و توان در ورزشکاران جوان اثر آوری فایگن بوم
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب راهنمای کاربردی تدریس مدیریت ورزشی اثر دینا جنتایل
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب راهنمای کاربردی تدریس مدیریت ورزشی اثر دینا جنتایل

مدلکتاب راهنمای کاربردی تدریس مدیریت ورزشی اثر دینا جنتایل
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب دیابت نوع 2 اثر پولا کوتس
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب دیابت نوع 2 اثر پولا کوتس

مدلکتاب دیابت نوع 2 اثر پولا کوتس
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب توانبخشی ورزشی پس از جراحی های ارتوپدیک زانو اثر روبرت مانسک
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب توانبخشی ورزشی پس از جراحی های ارتوپدیک زانو اثر روبرت مانسک

مدلکتاب توانبخشی ورزشی پس از جراحی های ارتوپدیک زانو اثر روبرت مانسک
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
صفحه 1 از 14
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن