محصولات سایت

کتاب چاپی انتشارات علوم ورزشی Book Oloum Varzeshi Publications

به فروشگاه اینترنتی کتاب چاپی انتشارات علوم ورزشی تاریخچه خوش آمدید

کتاب سرمایه گذاری برای مدیران ورزشی اثر جان ال کرامپتون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب سرمایه گذاری برای مدیران ورزشی اثر جان ال کرامپتون

مدلکتاب سرمایه گذاری برای مدیران ورزشی اثر جان ال کرامپتون
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب استراتژی بازاریابی ورزشی اثر دیوید شلبری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب استراتژی بازاریابی ورزشی اثر دیوید شلبری

مدلکتاب استراتژی بازاریابی ورزشی اثر دیوید شلبری
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب فعالیت ورزشی و بیماری ها اثر کامبیز مرادی ده باغی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب فعالیت ورزشی و بیماری ها اثر کامبیز مرادی ده باغی

مدلکتاب فعالیت ورزشی و بیماری ها اثر کامبیز مرادی ده باغی
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب یک چرخ رانی اثر اندراس ویلکینز و ماجر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب یک چرخ رانی اثر اندراس ویلکینز و ماجر

مدلکتاب یک چرخ رانی اثر اندراس ویلکینز و ماجر
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب راهنمای جامع رباط صلیبی قدامی اثر مارتا ام موری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب راهنمای جامع رباط صلیبی قدامی اثر مارتا ام موری

مدلکتاب راهنمای جامع رباط صلیبی قدامی اثر مارتا ام موری
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب ورزش یک دو و سه اثر علیرضا بهرامی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب ورزش یک دو و سه اثر علیرضا بهرامی

مدلکتاب ورزش یک دو و سه اثر علیرضا بهرامی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب فعالیت هایی برای رشد مهارت های حرکتی ظریف اثر جودن لین اسمیت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب فعالیت هایی برای رشد مهارت های حرکتی ظریف اثر جودن لین اسمیت

مدلکتاب فعالیت هایی برای رشد مهارت های حرکتی ظریف اثر جودن لین اسمیت
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب تربیت بدنی عمومی 1 و 2 اثر مهران قهرمانی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تربیت بدنی عمومی 1 و 2 اثر مهران قهرمانی

مدلکتاب تربیت بدنی عمومی 1 و 2 اثر مهران قهرمانی
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب سرپرستی و مدیریت در ورزش اثر علی فهیمی نژاد
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب سرپرستی و مدیریت در ورزش اثر علی فهیمی نژاد

مدلکتاب سرپرستی و مدیریت در ورزش اثر علی فهیمی نژاد
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب توانبخشی قلبی اثر جمعی از نویسندگان
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب توانبخشی قلبی اثر جمعی از نویسندگان

مدلکتاب توانبخشی قلبی اثر جمعی از نویسندگان
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب اندوکرینولوژی فعالیت بدنی و ورزش اثر ناما کنستانینی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب اندوکرینولوژی فعالیت بدنی و ورزش اثر ناما کنستانینی

مدلکتاب اندوکرینولوژی فعالیت بدنی و ورزش اثر ناما کنستانینی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب راهنمای سلامت جسمانی برای کارمندان اثر سیاوش رجبی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب راهنمای سلامت جسمانی برای کارمندان اثر سیاوش رجبی

مدلکتاب راهنمای سلامت جسمانی برای کارمندان اثر سیاوش رجبی
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب مکمل های غذایی با رویکرد عملکرد ورزشی و تندرستی 1 اثر مهدی روستایی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مکمل های غذایی با رویکرد عملکرد ورزشی و تندرستی 1 اثر مهدی روستایی

مدلکتاب مکمل های غذایی با رویکرد عملکرد ورزشی و تندرستی 1 اثر مهدی روستایی
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب آناتومی ماساژ اثر ابی السورت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب آناتومی ماساژ اثر ابی السورت

مدلکتاب آناتومی ماساژ اثر ابی السورت
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
موجود نیست
کتاب استفاده و سوء استفاده از هورمون توسط ورزشکاران اثر ایزیو گیگو
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب استفاده و سوء استفاده از هورمون توسط ورزشکاران اثر ایزیو گیگو

مدلکتاب استفاده و سوء استفاده از هورمون توسط ورزشکاران اثر ایزیو گیگو
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
موجود نیست
کتاب مینی والیبال اثر علی پور عروجی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مینی والیبال اثر علی پور عروجی

مدلکتاب مینی والیبال اثر علی پور عروجی
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب راهنمای جامع تمرینات با وزنه ویژه شناگران اثر راب پرایس
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب راهنمای جامع تمرینات با وزنه ویژه شناگران اثر راب پرایس

مدلکتاب راهنمای جامع تمرینات با وزنه ویژه شناگران اثر راب پرایس
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب آناتومی دویدن اثر جو پائلو
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب آناتومی دویدن اثر جو پائلو

مدلکتاب آناتومی دویدن اثر جو پائلو
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب آموزش آمادگی جسمانی برای کودکان اثر استفان جی.ویرگیلیو
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب آموزش آمادگی جسمانی برای کودکان اثر استفان جی.ویرگیلیو

مدلکتاب آموزش آمادگی جسمانی برای کودکان اثر استفان جی.ویرگیلیو
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
موجود نیست
کتاب اصول فیزیولوژیک طراحی تمرین وزنه در بانوان اثر مهرداد فتحی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب اصول فیزیولوژیک طراحی تمرین وزنه در بانوان اثر مهرداد فتحی

مدلکتاب اصول فیزیولوژیک طراحی تمرین وزنه در بانوان اثر مهرداد فتحی
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب آموزش هندبال با روشی متفاوت اثر مصطفی انتظاری زارچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب آموزش هندبال با روشی متفاوت اثر مصطفی انتظاری زارچ

مدلکتاب آموزش هندبال با روشی متفاوت اثر مصطفی انتظاری زارچ
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب تمرینات نردبانی سرعت و چابکی اثر حمید گودرزی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تمرینات نردبانی سرعت و چابکی اثر حمید گودرزی

مدلکتاب تمرینات نردبانی سرعت و چابکی اثر حمید گودرزی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
موجود نیست
کتاب تغذیه و متابولیسم فعالیت ورزشی اثر احسان دیناروند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تغذیه و متابولیسم فعالیت ورزشی اثر احسان دیناروند

مدلکتاب تغذیه و متابولیسم فعالیت ورزشی اثر احسان دیناروند
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب هر روز 15 دقیقه پیلاتس اثر آلیسا اونگارو
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب هر روز 15 دقیقه پیلاتس اثر آلیسا اونگارو

مدلکتاب هر روز 15 دقیقه پیلاتس اثر آلیسا اونگارو
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن