محصولات سایت

انواع رنگ‌های نقاشی و سایر ملزومات پارس آرتیست Color Of Painting Pars Artist

به فروشگاه اینترنتی انواع رنگ‌های نقاشی و سایر ملزومات پارس آرتیست تاریخچه خوش آمدید

رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 13 Chrome Yellow Hue
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 13 Chrome Yellow Hue

Pars Artist Acrylic Code Chrome Yellow Hue13

مدلرنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 13 Chrome Yellow Hue
حجم75 میلی‌لیتر
رنگزرد
قابل استفاده بر رویبوم نقاشی شیشه چوب پلاستیک چرم فلز کاغذ پلکسی گلاس کاشی و سرامیک کریستال پوست مقوا پارچه
تماس بگیرید
رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 53 Silver متالیک
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 53 Silver متالیک

Pars Artist Acrylic Code 53 Silver

مدلرنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 53 Silver متالیک
حجم75 میلی‌لیتر
قابل استفاده بر رویبوم نقاشی شیشه چوب پلاستیک چرم فلز کاغذ پلکسی گلاس کاشی و سرامیک کریستال پوست مقوا پارچه
تماس بگیرید
رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 52 Gold متالیک
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 52 Gold متالیک

Pars Artist Acrylic Code 52 Gold

مدلرنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 52 Gold متالیک
حجم75 میلی‌لیتر
قابل استفاده بر رویبوم نقاشی شیشه چوب پلاستیک چرم فلز کاغذ پلکسی گلاس کاشی و سرامیک کریستال پوست مقوا پارچه
تماس بگیرید
رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 43 Viridian Hue
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 43 Viridian Hue

Pars Artist Acrylic Code 43 Viridian Hue

مدلرنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 43 Viridian Hue
حجم75 میلی‌لیتر
قابل استفاده بر رویبوم نقاشی شیشه چوب پلاستیک چرم فلز کاغذ پلکسی گلاس کاشی و سرامیک کریستال پوست مقوا پارچه
تماس بگیرید
رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد21 ّUltramarine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد21 ّUltramarine

Pars Artist Acrylic Code 21 Ultramarine

مدلرنگ اکریلیک پارس آرتیست کد21 ّUltramarine
قابل استفاده بر رویبوم نقاشی شیشه چوب پلاستیک چرم فلز کاغذ پلکسی گلاس کاشی و سرامیک کریستال پوست مقوا پارچه
حجم75 میلی‌لیتر
تماس بگیرید
رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد08 Cadmium Yellow Pale Hue
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد08 Cadmium Yellow Pale Hue

Pars Artist Acrylic Code 08 Cadmium Yellow Pale Hue

مدلرنگ اکریلیک پارس آرتیست کد08 Cadmium Yellow Pale Hue
قابل استفاده بر رویبوم نقاشی شیشه چوب پلاستیک چرم فلز کاغذ پلکسی گلاس کاشی و سرامیک کریستال پوست مقوا پارچه
حجم75 میلی‌لیتر
تماس بگیرید
رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد06 Cadmium Red Deep Hue
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد06 Cadmium Red Deep Hue

Pars Artist Acrylic Code 06 Cadmium Red Deep Hue

مدلرنگ اکریلیک پارس آرتیست کد06 Cadmium Red Deep Hue
حجم75 میلی‌لیتر
قابل استفاده بر رویبوم نقاشی شیشه چوب پلاستیک چرم فلز کاغذ پلکسی گلاس کاشی و سرامیک کریستال پوست مقوا پارچه
تماس بگیرید
رنگ روغن پارس آرتیست کد 24-40-43
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ روغن پارس آرتیست کد 24-40-43

Pars Artist Oil Color 37 ml

مدلرنگ روغن پارس آرتیست کد 24-40-43
حجم37 میلی‌لیتر
قابل استفاده بر رویبوم نقاشی شیشه چوب چرم فلز کاغذ کاشی و سرامیک پوست مقوا پارچه
تماس بگیرید
رنگ روغن پارس آرتیست کد 6-8-21
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ روغن پارس آرتیست کد 6-8-21

Pars Artist Oil Color 37 ml

مدلرنگ روغن پارس آرتیست کد 6-8-21
حجم37 میلی‌لیتر
قابل استفاده بر رویبوم نقاشی چوب چرم فلز کاغذ کاشی و سرامیک پوست مقوا پارچه
تماس بگیرید
رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 6-8-21
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 6-8-21

Pars Artist Acrylic Color 75 ml

مدلرنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 6-8-21
قابل استفاده بر رویبوم نقاشی چوب کاغذ مقوا پارچه
حجم75 میلی‌لیتر
تماس بگیرید
رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 52-53-54 متالیک
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 52-53-54 متالیک

Pars Artist Acrylic Color 75 ml

مدلرنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 52-53-54 متالیک
قابل استفاده بر رویبوم نقاشی چوب کاغذ مقوا پارچه
حجم75 میلی‌لیتر
رنگسفید نقره‌ای طلایی
تماس بگیرید
رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 44 Yellow Ochre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 44 Yellow Ochre

Pars Artist Acrylic Code 44 Yellow Ochre

مدلرنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 44 Yellow Ochre
رنگزرد
قابل استفاده بر رویشیشه چوب پلاستیک چرم فلز کاغذ پلکسی گلاس کاشی و سرامیک کریستال پوست مقوا پارچه
حجم75 میلی‌لیتر
موجود نیست
رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 63 Primary Cyan
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 63 Primary Cyan

Pars Artist Acrylic Code 63 Primary Cyan

مدلرنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 63 Primary Cyan
حجم75 میلی‌لیتر
قابل استفاده بر رویبوم نقاشی شیشه چوب پلاستیک چرم فلز کاغذ پلکسی گلاس کاشی و سرامیک کریستال پوست مقوا پارچه
موجود نیست
رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 55 Copper متالیک
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 55 Copper متالیک

Pars Artist Acrylic Code 55 Copper

مدلرنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 55 Copper متالیک
قابل استفاده بر رویبوم نقاشی شیشه چوب پلاستیک چرم فلز کاغذ پلکسی گلاس کاشی و سرامیک کریستال پوست مقوا پارچه
حجم75 میلی‌لیتر
موجود نیست
رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 54 Iridescent White متالیک
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 54 Iridescent White متالیک

Pars Artist Acrylic Code 54 Iridescent White

مدلرنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 54 Iridescent White متالیک
حجم75 میلی‌لیتر
قابل استفاده بر رویبوم نقاشی شیشه چوب پلاستیک چرم فلز کاغذ پلکسی گلاس کاشی و سرامیک کریستال پوست مقوا پارچه
موجود نیست
رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 50 Turquqise Blue
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 50 Turquqise Blue

Pars Artist Acrylic Code 50 Turquqise Blue

مدلرنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 50 Turquqise Blue
قابل استفاده بر رویبوم نقاشی شیشه چوب پلاستیک چرم فلز کاغذ پلکسی گلاس کاشی و سرامیک کریستال پوست مقوا پارچه
حجم75 میلی‌لیتر
موجود نیست
رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 47 Dioxazine Purple
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 47 Dioxazine Purple

Pars Artist Acrylic Code 47 Dioxazine Purple

مدلرنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 47 Dioxazine Purple
حجم75 میلی‌لیتر
قابل استفاده بر رویبوم نقاشی شیشه چوب پلاستیک چرم فلز کاغذ پلکسی گلاس کاشی و سرامیک کریستال پوست مقوا پارچه
موجود نیست
رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 40 Titanium White
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 40 Titanium White

Pars Artist Acrylic Code 40 Titanium White

مدلرنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 40 Titanium White
رنگسفید
قابل استفاده بر رویبوم نقاشی شیشه چوب پلاستیک چرم فلز کاغذ پلکسی گلاس کاشی و سرامیک کریستال پوست مقوا پارچه
حجم75 میلی‌لیتر
موجود نیست
رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 37 Sap Green
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 37 Sap Green

Pars Artist Acrylic Code 37 Sap Green

مدلرنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 37 Sap Green
قابل استفاده بر رویبوم نقاشی شیشه چوب پلاستیک چرم فلز کاغذ پلکسی گلاس کاشی و سرامیک کریستال پوست مقوا پارچه
حجم75 میلی‌لیتر
موجود نیست
رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد30 Phthalo Blue
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد30 Phthalo Blue

Pars Artist Acrylic Code 30 Phthalo Blue

مدلرنگ اکریلیک پارس آرتیست کد30 Phthalo Blue
قابل استفاده بر رویبوم نقاشی شیشه چوب پلاستیک چرم فلز کاغذ پلکسی گلاس کاشی و سرامیک کریستال پوست مقوا پارچه
حجم75 میلی‌لیتر
موجود نیست
رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 29 Naples Yellow Hue
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 29 Naples Yellow Hue

Pars Artist Acrylic Code 29 Naples Yellow Hue

مدلرنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 29 Naples Yellow Hue
حجم75 میلی‌لیتر
قابل استفاده بر رویبوم نقاشی شیشه چوب پلاستیک چرم فلز کاغذ پلکسی گلاس کاشی و سرامیک کریستال پوست مقوا پارچه
موجود نیست
رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 28 Primary Magenta
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 28 Primary Magenta

Pars Artist Acrylic Code 28 Primary Magenta

مدلرنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 28 Primary Magenta
قابل استفاده بر رویبوم نقاشی شیشه چوب پلاستیک چرم فلز کاغذ پلکسی گلاس کاشی و سرامیک کریستال پوست مقوا پارچه
حجم75 میلی‌لیتر
موجود نیست
رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 24 Ivory Black
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 24 Ivory Black

Pars Artist Acrylic Code 24 Ivory Black

مدلرنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 24 Ivory Black
قابل استفاده بر رویبوم نقاشی شیشه چوب پلاستیک چرم فلز کاغذ پلکسی گلاس کاشی و سرامیک کریستال پوست مقوا پارچه
حجم75 میلی‌لیتر
موجود نیست
رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 20 Flesh Tint
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

رنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 20 Flesh Tint

Pars Artist Acrylic Code 20 Flesh Tint

مدلرنگ اکریلیک پارس آرتیست کد 20 Flesh Tint
حجم75 میلی‌لیتر
قابل استفاده بر رویبوم نقاشی شیشه چوب پلاستیک چرم فلز کاغذ پلکسی گلاس کاشی و سرامیک کریستال پوست مقوا پارچه
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن