محصولات سایت

کتاب چاپی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران Book Industrial Resarch And Training Center Of Iran

به فروشگاه اینترنتی کتاب چاپی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران تاریخچه خوش آمدید

کتاب نسل آینده سوخت های خودرو مترجم فرخ نوری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب نسل آینده سوخت های خودرو مترجم فرخ نوری

مدلکتاب نسل آینده سوخت های خودرو مترجم فرخ نوری
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب اصول و فنون تشکیل سبد سهام مولف حسن ایزدی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب اصول و فنون تشکیل سبد سهام مولف حسن ایزدی

مدلکتاب اصول و فنون تشکیل سبد سهام مولف حسن ایزدی
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب روش پیاده سازی استاندارد امنیت اطلاعات در سازمان ها ISO 27001 مولف مرتضی معتمدی فر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب روش پیاده سازی استاندارد امنیت اطلاعات در سازمان ها ISO 27001 مولف مرتضی معتمدی فر

مدلکتاب روش پیاده سازی استاندارد امنیت اطلاعات در سازمان ها ISO 27001 مولف مرتضی معتمدی فر
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب کارآفرینی با گرایش کارآفرینانه سازمانی مولفین حمید فروزانفر، هومن فروزانفر، صمد باروج
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب کارآفرینی با گرایش کارآفرینانه سازمانی مولفین حمید فروزانفر، هومن فروزانفر، صمد باروج

مدلکتاب کارآفرینی با گرایش کارآفرینانه سازمانی مولفین حمید فروزانفر، هومن فروزانفر، صمد باروج
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
معرفی الگوی کاربردی برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات مولفان امیر خسروانی، امیر حسین صبور طینت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

معرفی الگوی کاربردی برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات مولفان امیر خسروانی، امیر حسین صبور طینت

مدلمعرفی الگوی کاربردی برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات مولفان امیر خسروانی، امیر حسین صبور طینت
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب تولید ناب با رویکرد نقشه راه و پنج عنصر مولفان اکبر عالم تبریز، محمد باقرزاده آذر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تولید ناب با رویکرد نقشه راه و پنج عنصر مولفان اکبر عالم تبریز، محمد باقرزاده آذر

مدلکتاب تولید ناب با رویکرد نقشه راه و پنج عنصر مولفان اکبر عالم تبریز، محمد باقرزاده آذر
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب حسابداری مدیریت معاصر اثر حسن مدرکیان
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب حسابداری مدیریت معاصر اثر حسن مدرکیان

مدلکتاب حسابداری مدیریت معاصر اثر حسن مدرکیان
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب توسعه و اجرای استراتژی ها با رویکرد مدیریت خط مشی اثر هوشین کانری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب توسعه و اجرای استراتژی ها با رویکرد مدیریت خط مشی اثر هوشین کانری

مدلکتاب توسعه و اجرای استراتژی ها با رویکرد مدیریت خط مشی اثر هوشین کانری
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب اسلام و حقوق بین الملل اثر ابراهیم فیروزیان حاجی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب اسلام و حقوق بین الملل اثر ابراهیم فیروزیان حاجی

مدلکتاب اسلام و حقوق بین الملل اثر ابراهیم فیروزیان حاجی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب نقش 5S در نگهداشت تجهیزات اثر فاطمه کاردان
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب نقش 5S در نگهداشت تجهیزات اثر فاطمه کاردان

مدلکتاب نقش 5S در نگهداشت تجهیزات اثر فاطمه کاردان
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب مدل تعالی EFQM 2013 مترجمان مسعود ابراهیمی جمارانی، امیر پورآقا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مدل تعالی EFQM 2013 مترجمان مسعود ابراهیمی جمارانی، امیر پورآقا

EFQM Excellence Model 2013

تماس بگیرید
کتاب اصول نمونه برداری صحیح به منظور انجام آزمون های آنالیتیکی معتبر اثر محمد رضا شاه بنده
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب اصول نمونه برداری صحیح به منظور انجام آزمون های آنالیتیکی معتبر اثر محمد رضا شاه بنده

مدلکتاب اصول نمونه برداری صحیح به منظور انجام آزمون های آنالیتیکی معتبر اثر محمد رضا شاه بنده
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب روابط عمومی تجاری مولف احمد یحیایی ایله ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب روابط عمومی تجاری مولف احمد یحیایی ایله ای

مدلکتاب روابط عمومی تجاری مولف احمد یحیایی ایله ای
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب نگاه کاربردی به قانون محاسبات عمومی کشور مولف محمد علی روح الهی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب نگاه کاربردی به قانون محاسبات عمومی کشور مولف محمد علی روح الهی

مدلکتاب نگاه کاربردی به قانون محاسبات عمومی کشور مولف محمد علی روح الهی
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب روش های علمی ارزیابی و تعیین عمر قفسه ای در صنایع غذایی اثر محمدرضا شاه بنده - جلد اول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب روش های علمی ارزیابی و تعیین عمر قفسه ای در صنایع غذایی اثر محمدرضا شاه بنده - جلد اول

مدلکتاب روش های علمی ارزیابی و تعیین عمر قفسه ای در صنایع غذایی اثر محمدرضا شاه بنده - جلد اول
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب مدیریت مالی 2 اثر حسن مدرکیان
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مدیریت مالی 2 اثر حسن مدرکیان

مدلکتاب مدیریت مالی 2 اثر حسن مدرکیان
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب فناوری جوشکاری زیر پودری اثر فریدون غفاری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب فناوری جوشکاری زیر پودری اثر فریدون غفاری

مدلکتاب فناوری جوشکاری زیر پودری اثر فریدون غفاری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب مجموعه کامل قوانین و قواعد داوری داخلی و بین المللی اثر حسین قربانیان
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مجموعه کامل قوانین و قواعد داوری داخلی و بین المللی اثر حسین قربانیان

مدلکتاب مجموعه کامل قوانین و قواعد داوری داخلی و بین المللی اثر حسین قربانیان
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب استاندارد بین المللی ISO 10015 اثر اباصلت خراسانی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب استاندارد بین المللی ISO 10015 اثر اباصلت خراسانی

International Standard ISO 10015

مدلکتاب استاندارد بین المللی ISO 10015 اثر اباصلت خراسانی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعپالتویی
تماس بگیرید
کتاب مدیریت کیفیت پروژه مترجمان علی کوثر حسین خانی، زهرا فردوسی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مدیریت کیفیت پروژه مترجمان علی کوثر حسین خانی، زهرا فردوسی

International Standard BS ISO 10006-2003

مدلکتاب مدیریت کیفیت پروژه مترجمان علی کوثر حسین خانی، زهرا فردوسی
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب کانبان سیستم عصبی تولید ناب مترجم غلامرضا هاشم زاده
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب کانبان سیستم عصبی تولید ناب مترجم غلامرضا هاشم زاده

kanban for the shop floor

مدلکتاب کانبان سیستم عصبی تولید ناب مترجم غلامرضا هاشم زاده
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها در مدیریت صنعت نساجی مترجم صبا اسماعیلی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها در مدیریت صنعت نساجی مترجم صبا اسماعیلی

مدلکتاب برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها در مدیریت صنعت نساجی مترجم صبا اسماعیلی
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب رویکردهای اجرایی و مبانی قانونی خصوصی سازی مولف رضا پاکدامن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب رویکردهای اجرایی و مبانی قانونی خصوصی سازی مولف رضا پاکدامن

مدلکتاب رویکردهای اجرایی و مبانی قانونی خصوصی سازی مولف رضا پاکدامن
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب مقدمه ای بر تحقیق در عملیات مولف مهدی رضوی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مقدمه ای بر تحقیق در عملیات مولف مهدی رضوی

مدلکتاب مقدمه ای بر تحقیق در عملیات مولف مهدی رضوی
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
صفحه 1 از 6
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن