محصولات سایت

کتاب چاپی انتشارات صفار Book Safaar Pub

به فروشگاه اینترنتی کتاب چاپی انتشارات صفار تاریخچه خوش آمدید

کتاب راهنمای حل مسائل تشریحی حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی اثر جورج ب توماس - جلد اول قسمت دوم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب راهنمای حل مسائل تشریحی حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی اثر جورج ب توماس - جلد اول قسمت دوم

مدلکتاب راهنمای حل مسائل تشریحی حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی اثر جورج ب توماس - جلد اول قسمت دوم
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
تماس بگیرید
کتاب روش شناسی نظریه پردازی اثر آندرو ون دی ون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب روش شناسی نظریه پردازی اثر آندرو ون دی ون

مدلکتاب روش شناسی نظریه پردازی اثر آندرو ون دی ون
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب نظریه های فرایند خط مشی عمومی اثر پل ای . ساباتیه
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب نظریه های فرایند خط مشی عمومی اثر پل ای . ساباتیه

مدلکتاب نظریه های فرایند خط مشی عمومی اثر پل ای . ساباتیه
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب مدیریت رفتار سازمانی بین مللی اثر نانسی جی. آدلر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مدیریت رفتار سازمانی بین مللی اثر نانسی جی. آدلر

مدلکتاب مدیریت رفتار سازمانی بین مللی اثر نانسی جی. آدلر
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب فرهنگ جامع مدیریت اثر داور ونوس
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب فرهنگ جامع مدیریت اثر داور ونوس

مدلکتاب فرهنگ جامع مدیریت اثر داور ونوس
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدگالینگور
تماس بگیرید
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی اثر جورج ب توماس - جلد اول قسمت دوم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی اثر جورج ب توماس - جلد اول قسمت دوم

مدلکتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی اثر جورج ب توماس - جلد اول قسمت دوم
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی اثر جورج ب توماس - جلد دوم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی اثر جورج ب توماس - جلد دوم

مدلکتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی اثر جورج ب توماس - جلد دوم
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی اثر جورج ب. توماس - جلد اول قسمت اول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی اثر جورج ب. توماس - جلد اول قسمت اول

مدلکتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی اثر جورج ب. توماس - جلد اول قسمت اول
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب راهنمای حل مسائل تشریحی حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی اثر جورج ب. توماس - جلد اول قسمت اول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب راهنمای حل مسائل تشریحی حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی اثر جورج ب. توماس - جلد اول قسمت اول

مدلکتاب راهنمای حل مسائل تشریحی حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی اثر جورج ب. توماس - جلد اول قسمت اول
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب مکانیک مهندسی استاتیک اثر جی ال مریام
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مکانیک مهندسی استاتیک اثر جی ال مریام

مدلکتاب مکانیک مهندسی استاتیک اثر جی ال مریام
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب مکانیک برداری برای مهندسین دینامیک اثر فردیناند پی بیر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مکانیک برداری برای مهندسین دینامیک اثر فردیناند پی بیر

مدلکتاب مکانیک برداری برای مهندسین دینامیک اثر فردیناند پی بیر
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب مکانیک برداری برای مهندسین استاتیک اثر فردیناند پی بیر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مکانیک برداری برای مهندسین استاتیک اثر فردیناند پی بیر

مدلکتاب مکانیک برداری برای مهندسین استاتیک اثر فردیناند پی بیر
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب راهنمای حل مسائل تشریحی حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی اثر جورج ب توماس - جلد دوم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب راهنمای حل مسائل تشریحی حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی اثر جورج ب توماس - جلد دوم

مدلکتاب راهنمای حل مسائل تشریحی حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی اثر جورج ب توماس - جلد دوم
قطعرحلی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب مکانیک مهندسی دینامیک اثر جی ال مریام
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مکانیک مهندسی دینامیک اثر جی ال مریام

مدلکتاب مکانیک مهندسی دینامیک اثر جی ال مریام
قطعرحلی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب اصول و روش کاربردی اسکرام اثر کنی اس. روبین - جلد دوم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب اصول و روش کاربردی اسکرام اثر کنی اس. روبین - جلد دوم

مدلکتاب اصول و روش کاربردی اسکرام اثر کنی اس. روبین - جلد دوم
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
موجود نیست
کتاب مدیریت دانش مبانی اثر کرم الله دانش فرد
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مدیریت دانش مبانی اثر کرم الله دانش فرد

مدلکتاب مدیریت دانش مبانی اثر کرم الله دانش فرد
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
موجود نیست
کتاب اصول و روش کاربردی اسکرام اثر کنی اس. روبین - جلد اول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب اصول و روش کاربردی اسکرام اثر کنی اس. روبین - جلد اول

مدلکتاب اصول و روش کاربردی اسکرام اثر کنی اس. روبین - جلد اول
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
موجود نیست
کتاب روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت، رویکردی جامع اثر حسن دانایی فرد
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت، رویکردی جامع اثر حسن دانایی فرد

مدلکتاب روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت، رویکردی جامع اثر حسن دانایی فرد
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب پویش کیفی و طرح پژوهش اثر جان کرسول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب پویش کیفی و طرح پژوهش اثر جان کرسول

مدلکتاب پویش کیفی و طرح پژوهش اثر جان کرسول
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب روش پژوهش مقدماتی اثر حسن دانایی فرد
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب روش پژوهش مقدماتی اثر حسن دانایی فرد

مدلکتاب روش پژوهش مقدماتی اثر حسن دانایی فرد
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت دولتی اثر حسن دانایی فرد
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت دولتی اثر حسن دانایی فرد

مدلکتاب مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت دولتی اثر حسن دانایی فرد
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب ظرفیت خط مشی گذاری عمومی، کلید توسعه یافتگی ملی اثر حسن دانایی فرد
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب ظرفیت خط مشی گذاری عمومی، کلید توسعه یافتگی ملی اثر حسن دانایی فرد

مدلکتاب ظرفیت خط مشی گذاری عمومی، کلید توسعه یافتگی ملی اثر حسن دانایی فرد
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب مدیریت توسعه اثر سید مهدی الوانی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مدیریت توسعه اثر سید مهدی الوانی

مدلکتاب مدیریت توسعه اثر سید مهدی الوانی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
موجود نیست
کتاب نظریه های سازمان دولتی اثر رابرت بی. دنهارت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب نظریه های سازمان دولتی اثر رابرت بی. دنهارت

مدلکتاب نظریه های سازمان دولتی اثر رابرت بی. دنهارت
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن