محصولات سایت

کتاب چاپی نشر مرکز Book Markaz

به فروشگاه اینترنتی کتاب چاپی نشر مرکز تاریخچه خوش آمدید

کتاب جامعه شناسی تاریخ اقدام عمومی اثر رنو پر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب جامعه شناسی تاریخ اقدام عمومی اثر رنو پر

مدلکتاب جامعه شناسی تاریخ اقدام عمومی اثر رنو پر
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب سفر کسرا اثر جعفر مدرس صادقی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب سفر کسرا اثر جعفر مدرس صادقی

مدلکتاب سفر کسرا اثر جعفر مدرس صادقی
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب کالوکائین اثر کارین بویه
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب کالوکائین اثر کارین بویه

مدلکتاب کالوکائین اثر کارین بویه
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب درآمدی پیشرفته بر زیست شناسی سیاست اثر توماس لمکه
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب درآمدی پیشرفته بر زیست شناسی سیاست اثر توماس لمکه

مدلکتاب درآمدی پیشرفته بر زیست شناسی سیاست اثر توماس لمکه
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب بالون مهتا اثر جعفر مدرس صادقی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب بالون مهتا اثر جعفر مدرس صادقی

مدلکتاب بالون مهتا اثر جعفر مدرس صادقی
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب استونر اثر جان ویلیامز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب استونر اثر جان ویلیامز

Stoner

مدلکتاب استونر اثر جان ویلیامز
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب آسیاب رودخانه ی فلاس اثر جرج الیوت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب آسیاب رودخانه ی فلاس اثر جرج الیوت

The Mill On The Floss

مدلکتاب آسیاب رودخانه ی فلاس اثر جرج الیوت
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدسلفون
تماس بگیرید
کتاب نظام آموزه ی اخلاق بر اساس اصول آموزه ی دانش اثر یوهان گوتلیب فیشته
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب نظام آموزه ی اخلاق بر اساس اصول آموزه ی دانش اثر یوهان گوتلیب فیشته

مدلکتاب نظام آموزه ی اخلاق بر اساس اصول آموزه ی دانش اثر یوهان گوتلیب فیشته
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب ناگهان سیلاب اثر مهدی سحابی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب ناگهان سیلاب اثر مهدی سحابی

مدلکتاب ناگهان سیلاب اثر مهدی سحابی
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب اصول اخلاقی مترجم اثر آنتونی پیم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب اصول اخلاقی مترجم اثر آنتونی پیم

مدلکتاب اصول اخلاقی مترجم اثر آنتونی پیم
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب او هیچ وقت نمی دانست ساعت چند است و داستان های دیگر اثر انید بلایتون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب او هیچ وقت نمی دانست ساعت چند است و داستان های دیگر اثر انید بلایتون

He Never Knew The Time And Other Stories

مدلکتاب او هیچ وقت نمی دانست ساعت چند است و داستان های دیگر اثر انید بلایتون
مناسب برایگروه سنی د گروه سنی ج
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب داعش، خشونت شرقی و نقد عقل فاشیستی اثر بختیار علی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب داعش، خشونت شرقی و نقد عقل فاشیستی اثر بختیار علی

مدلکتاب داعش، خشونت شرقی و نقد عقل فاشیستی اثر بختیار علی
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب سرنوشت بهانه نرسیدن است اثر غلامحسین معتمدی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب سرنوشت بهانه نرسیدن است اثر غلامحسین معتمدی

مدلکتاب سرنوشت بهانه نرسیدن است اثر غلامحسین معتمدی
قطعجیبی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب موریس بلانشو اثر اولریش هاسه
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب موریس بلانشو اثر اولریش هاسه

مدلکتاب موریس بلانشو اثر اولریش هاسه
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب لیلا اثر فریدون زعیم اوغلو
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب لیلا اثر فریدون زعیم اوغلو

مدلکتاب لیلا اثر فریدون زعیم اوغلو
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب نامه های روسی اثر آستولف لویی لئونور مارکی دو کوستین
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب نامه های روسی اثر آستولف لویی لئونور مارکی دو کوستین

مدلکتاب نامه های روسی اثر آستولف لویی لئونور مارکی دو کوستین
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب دوران همدلی اثر فرانس د وال
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب دوران همدلی اثر فرانس د وال

مدلکتاب دوران همدلی اثر فرانس د وال
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب برو پیش از آن که عاشقت شوم اثر تونا کرمیتچی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب برو پیش از آن که عاشقت شوم اثر تونا کرمیتچی

مدلکتاب برو پیش از آن که عاشقت شوم اثر تونا کرمیتچی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب غول ها اثر ویلیام مین
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب غول ها اثر ویلیام مین

مدلکتاب غول ها اثر ویلیام مین
قطعرقعی
مناسب برایگروه سنی د گروه سنی ه
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب فراسوی هگل و نیچه اثر الیوت ل. ژورست
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب فراسوی هگل و نیچه اثر الیوت ل. ژورست

مدلکتاب فراسوی هگل و نیچه اثر الیوت ل. ژورست
قطعرقعی
نوع جلدسلفون
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب حیوان قصه گو اثر جاناتان گاتشال
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب حیوان قصه گو اثر جاناتان گاتشال

مدلکتاب حیوان قصه گو اثر جاناتان گاتشال
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب نیچه ی جوان اثر کارل پلیچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب نیچه ی جوان اثر کارل پلیچ

مدلکتاب نیچه ی جوان اثر کارل پلیچ
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
تماس بگیرید
کتاب قهرمانان اثر ویلیام مین
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب قهرمانان اثر ویلیام مین

مدلکتاب قهرمانان اثر ویلیام مین
مناسب برایگروه سنی د گروه سنی ه
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
تماس بگیرید
کتاب دیوها اثر آلن گارنر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب دیوها اثر آلن گارنر

مدلکتاب دیوها اثر آلن گارنر
مناسب برایگروه سنی د گروه سنی ه
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
صفحه 1 از 35
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن