محصولات سایت

کتاب چاپی نشر فرهنگستان هنر Book Farhangestan Honar

به فروشگاه اینترنتی کتاب چاپی نشر فرهنگستان هنر تاریخچه خوش آمدید

کتاب هنر جنوب شرقی آسیا اثر فیلیپ راوسن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب هنر جنوب شرقی آسیا اثر فیلیپ راوسن

The Art Of Southeast Asia

مدلکتاب هنر جنوب شرقی آسیا اثر فیلیپ راوسن
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب زیبایی شناسی و جامعه شناسی هنر اثر جنت ولف
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب زیبایی شناسی و جامعه شناسی هنر اثر جنت ولف

Aesthetics And The Sociology Of Art

مدلکتاب زیبایی شناسی و جامعه شناسی هنر اثر جنت ولف
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
موجود نیست
کتاب بازنمایی و صدق اثر رزالین هرست هاوس
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب بازنمایی و صدق اثر رزالین هرست هاوس

مدلکتاب بازنمایی و صدق اثر رزالین هرست هاوس
نوع جلدشومیز
قطعپالتویی
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب در باب معیار ذوق و تراژدی اثر دیوید هیوم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب در باب معیار ذوق و تراژدی اثر دیوید هیوم

مدلکتاب در باب معیار ذوق و تراژدی اثر دیوید هیوم
مناسب برایبزرگسالان
قطعپالتویی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب مجموعه مقالات اولین هم اندیشی هنر فرش اثر خلیل درودچی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مجموعه مقالات اولین هم اندیشی هنر فرش اثر خلیل درودچی

مدلکتاب مجموعه مقالات اولین هم اندیشی هنر فرش اثر خلیل درودچی
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب مجموعه مقالات اولین و دومین هم اندیشی انسان شناسی هنر اثر ناصر فکوهی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مجموعه مقالات اولین و دومین هم اندیشی انسان شناسی هنر اثر ناصر فکوهی

مدلکتاب مجموعه مقالات اولین و دومین هم اندیشی انسان شناسی هنر اثر ناصر فکوهی
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب مجموعه مقالات دومین هم اندیشی تخیل هنری اثر منیژه کنگرانی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مجموعه مقالات دومین هم اندیشی تخیل هنری اثر منیژه کنگرانی

مدلکتاب مجموعه مقالات دومین هم اندیشی تخیل هنری اثر منیژه کنگرانی
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب معماری چین اثر مایکل پیراوزلی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب معماری چین اثر مایکل پیراوزلی

China

مدلکتاب معماری چین اثر مایکل پیراوزلی
مناسب برایبزرگسالان
قطعخشتی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب استحاله طبیعت در هنر اثر آناندا کوماراسوامی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب استحاله طبیعت در هنر اثر آناندا کوماراسوامی

The Transformation Of Nature In Art

مدلکتاب استحاله طبیعت در هنر اثر آناندا کوماراسوامی
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب مسائل کلی زیبایی شناسی اثر جرولد لوینسون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مسائل کلی زیبایی شناسی اثر جرولد لوینسون

مدلکتاب مسائل کلی زیبایی شناسی اثر جرولد لوینسون
قطعرقعی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب معماری ایلخانی در نطنز اثر شیلا بلر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب معماری ایلخانی در نطنز اثر شیلا بلر

مدلکتاب معماری ایلخانی در نطنز اثر شیلا بلر
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب پژوهشی در زندگی هنری سلیمان خان امیر قاسم خانی اثر تهمورس شاهرخی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب پژوهشی در زندگی هنری سلیمان خان امیر قاسم خانی اثر تهمورس شاهرخی

مدلکتاب پژوهشی در زندگی هنری سلیمان خان امیر قاسم خانی اثر تهمورس شاهرخی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
موجود نیست
کتاب چوتاشی در مازندران اثر مصطفی رستمی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب چوتاشی در مازندران اثر مصطفی رستمی

مدلکتاب چوتاشی در مازندران اثر مصطفی رستمی
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب نسیم طرب اثر نسیمی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب نسیم طرب اثر نسیمی

مدلکتاب نسیم طرب اثر نسیمی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
موجود نیست
کتاب معماری مایا اثر هنری استرلین
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب معماری مایا اثر هنری استرلین

مدلکتاب معماری مایا اثر هنری استرلین
مناسب برایبزرگسالان
قطعخشتی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب اصفهان در مطالعات ایرانی اثر رناتا هولود - جلد دوم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب اصفهان در مطالعات ایرانی اثر رناتا هولود - جلد دوم

مدلکتاب اصفهان در مطالعات ایرانی اثر رناتا هولود - جلد دوم
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
موجود نیست
کتاب دستور الکاتب فی تعیین المراتب اثر محمد بن هندوشاه النخجوانی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب دستور الکاتب فی تعیین المراتب اثر محمد بن هندوشاه النخجوانی

مدلکتاب دستور الکاتب فی تعیین المراتب اثر محمد بن هندوشاه النخجوانی
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب خلاصه مقالات اولین گردهمایی گنجینه های از یاد رفته هنر ایران اثر مهدی مکی نژاد
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب خلاصه مقالات اولین گردهمایی گنجینه های از یاد رفته هنر ایران اثر مهدی مکی نژاد

مدلکتاب خلاصه مقالات اولین گردهمایی گنجینه های از یاد رفته هنر ایران اثر مهدی مکی نژاد
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
موجود نیست
کتاب زبان تصویری شاهنامه اثر رابرت هیلن برند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب زبان تصویری شاهنامه اثر رابرت هیلن برند

مدلکتاب زبان تصویری شاهنامه اثر رابرت هیلن برند
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب تصاویر شاهنامه فردوسی اثر هاجر صمدی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تصاویر شاهنامه فردوسی اثر هاجر صمدی

مدلکتاب تصاویر شاهنامه فردوسی اثر هاجر صمدی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
موجود نیست
کتاب صور خیال در شعر سبک اصفهانی اثر جلیل تجلیل
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب صور خیال در شعر سبک اصفهانی اثر جلیل تجلیل

مدلکتاب صور خیال در شعر سبک اصفهانی اثر جلیل تجلیل
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب جامعه شناسی هنرها اثر ویکتوریا الکساندر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب جامعه شناسی هنرها اثر ویکتوریا الکساندر

مدلکتاب جامعه شناسی هنرها اثر ویکتوریا الکساندر
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب مقالات اولین و دومین هم اندیشی نقد هنر 1382 و 1383 اثر جمعی از نویسندگان
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مقالات اولین و دومین هم اندیشی نقد هنر 1382 و 1383 اثر جمعی از نویسندگان

مدلکتاب مقالات اولین و دومین هم اندیشی نقد هنر 1382 و 1383 اثر جمعی از نویسندگان
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
موجود نیست
کتاب گنجینه های از یاد رفته هنر ایران اثر جمعی از نویسندگان - جلد دوم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب گنجینه های از یاد رفته هنر ایران اثر جمعی از نویسندگان - جلد دوم

مدلکتاب گنجینه های از یاد رفته هنر ایران اثر جمعی از نویسندگان - جلد دوم
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن