محصولات سایت

کتاب چاپی انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر Book Aut Pub

به فروشگاه اینترنتی کتاب چاپی انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاریخچه خوش آمدید

کتاب تونلسازی اثر حسن مدنی - جلد پنجم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تونلسازی اثر حسن مدنی - جلد پنجم

مدلکتاب تونلسازی اثر حسن مدنی - جلد پنجم
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب تونلسازی اثر حسن مدنی - جلد اول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تونلسازی اثر حسن مدنی - جلد اول

مدلکتاب تونلسازی اثر حسن مدنی - جلد اول
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب نظریه الگوریتمی و کاربردی گرافها اثر گری چارتراند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب نظریه الگوریتمی و کاربردی گرافها اثر گری چارتراند

مدلکتاب نظریه الگوریتمی و کاربردی گرافها اثر گری چارتراند
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
تماس بگیرید
کتاب مقدمه ای بر تئوری کنترل بهینه اثر دونالد کرک
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مقدمه ای بر تئوری کنترل بهینه اثر دونالد کرک

مدلکتاب مقدمه ای بر تئوری کنترل بهینه اثر دونالد کرک
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
موجود نیست
کتاب اصول و مبانی تحقیق در علوم مهندسی اثر محمد جواد کتابداری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب اصول و مبانی تحقیق در علوم مهندسی اثر محمد جواد کتابداری

مدلکتاب اصول و مبانی تحقیق در علوم مهندسی اثر محمد جواد کتابداری
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب تئوری و فن آوری ساخت ادوات نیمه هادی اثر حسن کاتوزیان
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تئوری و فن آوری ساخت ادوات نیمه هادی اثر حسن کاتوزیان

مدلکتاب تئوری و فن آوری ساخت ادوات نیمه هادی اثر حسن کاتوزیان
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های مهندسی اثر روی بیلینتون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های مهندسی اثر روی بیلینتون

مدلکتاب ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های مهندسی اثر روی بیلینتون
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب طرح ریزی واحدهای صنعتی اثر ساندریش هیراگو
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب طرح ریزی واحدهای صنعتی اثر ساندریش هیراگو

مدلکتاب طرح ریزی واحدهای صنعتی اثر ساندریش هیراگو
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب حفاظت و رله ها اثر حسین عسکریان ابیانه
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب حفاظت و رله ها اثر حسین عسکریان ابیانه

مدلکتاب حفاظت و رله ها اثر حسین عسکریان ابیانه
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP اثر حسن قدسی پور
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP اثر حسن قدسی پور

مدلکتاب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP اثر حسن قدسی پور
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
موجود نیست
کتاب برنامه ریزی تصادفی اثر سید علی میر حسینی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب برنامه ریزی تصادفی اثر سید علی میر حسینی

مدلکتاب برنامه ریزی تصادفی اثر سید علی میر حسینی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
موجود نیست
کتاب اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی اثر دیوید هیمل بلاو
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی اثر دیوید هیمل بلاو

مدلکتاب اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی اثر دیوید هیمل بلاو
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
موجود نیست
کتاب استراتژی عملیات اثر ان. اسلک
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب استراتژی عملیات اثر ان. اسلک

مدلکتاب استراتژی عملیات اثر ان. اسلک
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب انتقال جرم اثر رابرت تریبال
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب انتقال جرم اثر رابرت تریبال

مدلکتاب انتقال جرم اثر رابرت تریبال
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب روسازی بتنی اثر فریدون مقدس نژاد
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب روسازی بتنی اثر فریدون مقدس نژاد

مدلکتاب روسازی بتنی اثر فریدون مقدس نژاد
نوع جلدسلفون
مناسب برایبزرگسالان
قطعوزیری
موجود نیست
کتاب مبانی کنترل فرآیند در مهندسی شیمی اثر منوچهر نیک آذر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مبانی کنترل فرآیند در مهندسی شیمی اثر منوچهر نیک آذر

مدلکتاب مبانی کنترل فرآیند در مهندسی شیمی اثر منوچهر نیک آذر
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
موجود نیست
کتاب ریز ساختار خواص و اجزای بتن اثر مونته ئیرو
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب ریز ساختار خواص و اجزای بتن اثر مونته ئیرو

مدلکتاب ریز ساختار خواص و اجزای بتن اثر مونته ئیرو
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب طراحی سیستم های صنعتی اثر رضا زنجیرانی فراهانی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب طراحی سیستم های صنعتی اثر رضا زنجیرانی فراهانی

مدلکتاب طراحی سیستم های صنعتی اثر رضا زنجیرانی فراهانی
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب مبانی بیومکانیک اثر سوزان جی هال - جلد دوم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مبانی بیومکانیک اثر سوزان جی هال - جلد دوم

مدلکتاب مبانی بیومکانیک اثر سوزان جی هال - جلد دوم
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
موجود نیست
کتاب مهندسی سیستم اثر محمد کارآموز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مهندسی سیستم اثر محمد کارآموز

مدلکتاب مهندسی سیستم اثر محمد کارآموز
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب نیروگاه های برقابی اثر حبیب الله بیات
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب نیروگاه های برقابی اثر حبیب الله بیات

مدلکتاب نیروگاه های برقابی اثر حبیب الله بیات
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب اصول ماشین کاری و ابزار شناسی اثر محمدرضا رازفر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب اصول ماشین کاری و ابزار شناسی اثر محمدرضا رازفر

مدلکتاب اصول ماشین کاری و ابزار شناسی اثر محمدرضا رازفر
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
موجود نیست
شبکه های حسگر بی سیم اثر احمد معتمدی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شبکه های حسگر بی سیم اثر احمد معتمدی

مدلشبکه های حسگر بی سیم اثر احمد معتمدی
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی،مهندسی پلیمر، مهندسی نساجی، مهندسی متالوژی اثر مهدی رفیع زاده
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی،مهندسی پلیمر، مهندسی نساجی، مهندسی متالوژی اثر مهدی رفیع زاده

مدلکتاب کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی،مهندسی پلیمر، مهندسی نساجی، مهندسی متالوژی اثر مهدی رفیع زاده
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن