محصولات سایت

آموزش زبان های خارجه پانا Language Learning Pana

به فروشگاه اینترنتی آموزش زبان های خارجه پانا تاریخچه خوش آمدید

نرم افزار اندروید آموزش زبان رزتا استون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار اندروید آموزش زبان رزتا استون

Android Rosetta Stone Language Learning

مدلنرم افزار اندروید آموزش زبان رزتا استون
زبانآمریکایی
نوعنرم افزار
بازه ی سنیبزرگسال
تعداد دیسک1
نوع دیسکCD
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان هلندی رزتا استون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان هلندی رزتا استون

Rosetta Stone Dutch Language Learning

مدلنرم افزار آموزش زبان هلندی رزتا استون
تعداد دیسک1
نوعنرم افزار
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان ایتالیایی رزتا استون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان ایتالیایی رزتا استون

Padideh Rosetta Stone Italian Language Learning

مدلنرم افزار آموزش زبان ایتالیایی رزتا استون
زبانایتالیایی
تعداد دیسک1
نوع دیسکDVD
نوعنرم افزار
تماس بگیرید
نرم افزار اموزش زبان سوئدی Rosetta Stone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار اموزش زبان سوئدی Rosetta Stone

Padideh Rosetta Stone Swedish Language Learning

مدلنرم افزار اموزش زبان سوئدی Rosetta Stone
نوع دیسکDVD
زبانسوئدی
نوعنرم افزار
بازه ی سنیبزرگسال
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان کره‌ای Rosetta Stone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان کره‌ای Rosetta Stone

Padideh Rosetta Stone Korean Language Learning

مدلنرم افزار آموزش زبان کره‌ای Rosetta Stone
نوعنرم افزار
بازه ی سنیبزرگسال
نوع دیسکDVD
زبانکره‌ای
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان پرتقالی Rosetta Stone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان پرتقالی Rosetta Stone

Rosetta Stone Portuguese Version 4

مدلنرم افزار آموزش زبان پرتقالی Rosetta Stone
نوعنرم افزار
زبانپرتقالی
بازه ی سنیکودک و نوجوان بزرگسال
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان ترکی Rosetta Stone (استانبولی)
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان ترکی Rosetta Stone (استانبولی)

Rosetta Stone Turkish Version 4

مدلنرم افزار آموزش زبان ترکی Rosetta Stone (استانبولی)
تعداد دیسک2
نوع دیسکDVD
بازه ی سنیکودک و نوجوان بزرگسال
زبانترکی
نوعنرم افزار
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان انگلیسی Rosetta Stone لهجه بریتیش
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی Rosetta Stone لهجه بریتیش

Rosetta Stone English Version 4 - British

مدلنرم افزار آموزش زبان انگلیسی Rosetta Stone لهجه بریتیش
نوع دیسکDVD
زبانانگلیسی
نوعنرم افزار
بازه ی سنیکودک و نوجوان بزرگسال
تعداد دیسک2
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان روسی Rosetta Stone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان روسی Rosetta Stone

Rosetta Stone Russian Version 4

مدلنرم افزار آموزش زبان روسی Rosetta Stone
نوع دیسکDVD
تعداد دیسک1
بازه ی سنیکودک و نوجوان بزرگسال
زبانروسی
نوعنرم افزار
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان اسپانیایی Rosetta Stone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان اسپانیایی Rosetta Stone

Rosetta Stone Spanish Version 4

مدلنرم افزار آموزش زبان اسپانیایی Rosetta Stone
زباناسپانیایی
بازه ی سنیکودک و نوجوان بزرگسال
نوعنرم افزار
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان فارسی Rosetta Stone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان فارسی Rosetta Stone

Rosetta Stone Persian Version 4

مدلنرم افزار آموزش زبان فارسی Rosetta Stone
بازه ی سنیکودک و نوجوان بزرگسال
نوع دیسکDVD
نوعنرم افزار
زبانفارسی
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان اسپانیایی Rosetta Stone ( لهجه آمریکای لاتین)
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان اسپانیایی Rosetta Stone ( لهجه آمریکای لاتین)

Rosetta Stone Spanish Version 4 - Latin America

مدلنرم افزار آموزش زبان اسپانیایی Rosetta Stone ( لهجه آمریکای لاتین)
زباناسپانیایی
نوعنرم افزار
بازه ی سنیکودک و نوجوان بزرگسال
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زیان هندی Rosetta Stone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زیان هندی Rosetta Stone

Rosetta Stone Hindi Version 4

مدلنرم افزار آموزش زیان هندی Rosetta Stone
نوعنرم افزار
نوع دیسکDVD
زبانهندی
بازه ی سنیکودک و نوجوان بزرگسال
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان عربی Rosetta Stone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان عربی Rosetta Stone

Rosetta Stone Arabic Version 4

مدلنرم افزار آموزش زبان عربی Rosetta Stone
نوعنرم افزار
بازه ی سنیکودک و نوجوان بزرگسال
زبانعربی
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان تایلندی Rosetta Stone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان تایلندی Rosetta Stone

Rosetta Stone Tai

مدلنرم افزار آموزش زبان تایلندی Rosetta Stone
زبانتایلندی
نوعنرم افزار
بازه ی سنیکودک و نوجوان بزرگسال
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان چینی Rosetta Stone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان چینی Rosetta Stone

Rosetta Stone Chinese Version 4

مدلنرم افزار آموزش زبان چینی Rosetta Stone
بازه ی سنیکودک و نوجوان بزرگسال
زبانچینی
نوعنرم افزار
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
نرم افزار آموزش زبان فرانسه Rosetta Stone
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزش زبان فرانسه Rosetta Stone

Rosetta Stone French Version 4

مدلنرم افزار آموزش زبان فرانسه Rosetta Stone
نوع دیسکDVD
بازه ی سنیکودک و نوجوان بزرگسال
نوعنرم افزار
زبانفرانسه
تماس بگیرید
آموزش جامع زبان فرانسوی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش جامع زبان فرانسوی

Pana French For All Language Learning

مدلآموزش جامع زبان فرانسوی
زبانفرانسه
نوعفیلم نرم افزار
تعداد دیسک1
نوع دیسکDVD
بازه ی سنیبزرگسال
موجود نیست
آموزش جامع زبان انگلیسی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش جامع زبان انگلیسی

Pana English For All Language Learning

مدلآموزش جامع زبان انگلیسی
زبانانگلیسی
نوعفیلم نرم افزار
تعداد دیسک1
نوع دیسکDVD
بازه ی سنیبزرگسال
موجود نیست
آموزش جامع زبان اسپانیایی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش جامع زبان اسپانیایی

Pana Spanish For All Language Learning

مدلآموزش جامع زبان اسپانیایی
نوعفیلم نرم افزار
تعداد دیسک1
بازه ی سنیبزرگسال
زباناسپانیایی
نوع دیسکDVD
موجود نیست
آموزش جامع زبان روسی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش جامع زبان روسی

Pana Russian To All Language Learning

مدلآموزش جامع زبان روسی
زبانروسی
نوع دیسکDVD
بازه ی سنیبزرگسال
تعداد دیسک1
نوعفیلم نرم افزار
موجود نیست
آموزش جامع زبان چینی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش جامع زبان چینی

Pana China For All Language Learning

مدلآموزش جامع زبان چینی
نوعفیلم نرم افزار
تعداد دیسک1
نوع دیسکDVD
زبانچینی
بازه ی سنیبزرگسال
موجود نیست
آموزش جامع زبان ایتالیایی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش جامع زبان ایتالیایی

Pana Italian For All Language Learning

مدلآموزش جامع زبان ایتالیایی
نوعفیلم نرم افزار
بازه ی سنیبزرگسال
نوع دیسکDVD
زبانایتالیایی
تعداد دیسک1
موجود نیست
بسته جامع آموزش زبان آلمانی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته جامع آموزش زبان آلمانی

Pana German for All Language Learning

مدلبسته جامع آموزش زبان آلمانی
نوعفیلم نرم افزار
نوع دیسکDVD
تعداد دیسک1
زبانآلمانی
بازه ی سنیبزرگسال
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن