محصولات سایت

نرم‌افزار و کامپیوتر پانا Software Computer Pana

به فروشگاه اینترنتی نرم‌افزار و کامپیوتر پانا تاریخچه خوش آمدید

آموزش پیشرفته برنامه نویسی اندروید نشر پانا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش پیشرفته برنامه نویسی اندروید نشر پانا

Pana Advance Android Softwares Programming Learning Software

مدلآموزش پیشرفته برنامه نویسی اندروید نشر پانا
موضوعبرنامه نویسی
تعداد دیسک1
زبانفارسی
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
نرم افزار آموزشی Altium Designer 2013 نشر پانا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار آموزشی Altium Designer 2013 نشر پانا

Pana Altium Designer 2013 Learning Software

مدلنرم افزار آموزشی Altium Designer 2013 نشر پانا
تعداد دیسک2
موضوعمهندسی
نوع دیسکDVD
زبانفارسی
بازه ی سنیبزرگسال
تماس بگیرید
نرم افزار پانا آموزش شبیه سازی جریان سیالات و انتقال حرارت Fluent 6.3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار پانا آموزش شبیه سازی جریان سیالات و انتقال حرارت Fluent 6.3

Pana Fluent 6.3 Learning Software

مدلنرم افزار پانا آموزش شبیه سازی جریان سیالات و انتقال حرارت Fluent 6.3
بازه ی سنیبزرگسال
زبانفارسی
موضوعایجاد و تحلیل پروژه
تعداد دیسک1
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
نرم افزار پانا آموزش مدلسازی 3D Max 2016
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار پانا آموزش مدلسازی 3D Max 2016

Pana 3D Max 2016 Learning Software

مدلنرم افزار پانا آموزش مدلسازی 3D Max 2016
زبانفارسی
موضوعگرافیک مالتی مدیا
نوع دیسکDVD
تعداد دیسک2
بازه ی سنیبزرگسال
تماس بگیرید
نرم افزار پانا آموزش تحلیل نرم افزاری آمار SPSS23
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نرم افزار پانا آموزش تحلیل نرم افزاری آمار SPSS23

Pana SPSS 23 Learning Software

مدلنرم افزار پانا آموزش تحلیل نرم افزاری آمار SPSS23
تعداد دیسک1
نوع دیسکDVD
بازه ی سنیبزرگسال
موضوعریاضیات و آمار
زبانفارسی
تماس بگیرید
آموزش جامع حسابداری با Excel
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش جامع حسابداری با Excel

Accounting With Excel Training

مدلآموزش جامع حسابداری با Excel
زبانفارسی
تعداد دیسک1
موضوعآفیس
نوع دیسکDVD
بازه ی سنیبزرگسال
تماس بگیرید
آموزش لینوکس Ubuntu گروه نرم افزاری مهرگان و داتیس
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش لینوکس Ubuntu گروه نرم افزاری مهرگان و داتیس

Mehregan And Datis Linux Ubuntu Tutorials

مدلآموزش لینوکس Ubuntu گروه نرم افزاری مهرگان و داتیس
نوع دیسکDVD
موضوعسیستم عامل
تعداد دیسک2
زبانفارسی
بازه ی سنیبزرگسال
تماس بگیرید
آموزش برنامه نویسی Android 2 گروه نرم افزاری مهرگان و داتیس
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش برنامه نویسی Android 2 گروه نرم افزاری مهرگان و داتیس

Mehregan And Datis Android 2 Programming Tutorials

مدلآموزش برنامه نویسی Android 2 گروه نرم افزاری مهرگان و داتیس
تعداد دیسک2
بازه ی سنیبزرگسال
نوع دیسکDVD
زبانفارسی
موضوعبرنامه نویسی
تماس بگیرید
آموزش جامع Land Desktop 2009
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش جامع Land Desktop 2009

Mehregan Land Desktop 2009 Software Computer

مدلآموزش جامع Land Desktop 2009
موضوعمالتی مدیا مهندسی
بازه ی سنیبزرگسال
تعداد دیسک2
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
آموزش Ansys 15
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش Ansys 15

Mehregan And Datis Ansys 15 Training Software

مدلآموزش Ansys 15
بازه ی سنیبزرگسال
تعداد دیسک2
زبانفارسی
موضوعمالتی مدیا
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
آموزش جامع Indesign CC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش جامع Indesign CC

Mehregan and Datis Indesign CC Software Computer

مدلآموزش جامع Indesign CC
موضوعگرافیک مالتی مدیا
زبانفارسی
تعداد دیسک1
نوع دیسکDVD
بازه ی سنیبزرگسال
تماس بگیرید
آموزش HYSYS 8.3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش HYSYS 8.3

Mehregan and Datis HYSYS 8.3 Software Computer

مدلآموزش HYSYS 8.3
تعداد دیسک2
موضوععمومی مهندسی
زبانفارسی
نوع دیسکDVD
بازه ی سنیبزرگسال
تماس بگیرید
آموزش Safe 12.1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش Safe 12.1

Mehregan Safe Software Computer

مدلآموزش Safe 12.1
تعداد دیسک1
بازه ی سنیبزرگسال
موضوعمهندسی
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
آموزش Etabs
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش Etabs

Mehregan Etabs Software Computer

مدلآموزش Etabs
زبانفارسی
بازه ی سنیبزرگسال
موضوعمهندسی
تعداد دیسک1
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
آموزش جامع Windows Server 2012
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش جامع Windows Server 2012

Mehregan and Datis Windows Server 2012 Software Computer

مدلآموزش جامع Windows Server 2012
تعداد دیسک2
بازه ی سنیبزرگسال
نوع دیسکDVD
موضوعسیستم عامل
زبانفارسی
تماس بگیرید
آموزش Premiere CC 2014
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش Premiere CC 2014

Mehregan and Datis Premiere CC 2014 Software Computer

مدلآموزش Premiere CC 2014
بازه ی سنیبزرگسال
نوع دیسکDVD
موضوعمالتی مدیا
زبانفارسی
تعداد دیسک1
تماس بگیرید
آموزش SQL Server 2014
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش SQL Server 2014

Mehregan and Datis SQL Server 2014 Software Computer

مدلآموزش SQL Server 2014
موضوعبرنامه نویسی
تعداد دیسک2
بازه ی سنیبزرگسال
نوع دیسکDVD
زبانفارسی
تماس بگیرید
آموزش Dream Weaver CC 2014
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش Dream Weaver CC 2014

Mehregan and Datis Dream Weaver CC 2014 Software Computer

مدلآموزش Dream Weaver CC 2014
زبانفارسی
تعداد دیسک1
نوع دیسکDVD
موضوعگرافیک اینترنت
بازه ی سنیبزرگسال
تماس بگیرید
آموزش 2020 Design 9.1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش 2020 Design 9.1

Pana 2020 Design 9.1 Software Computer

مدلآموزش 2020 Design 9.1
بازه ی سنیبزرگسال
موضوعمهندسی معماری
تعداد دیسک1
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
آموزش Abaqus/CAE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش Abaqus/CAE

Pana Abaqus/CAE Software Computer

مدلآموزش Abaqus/CAE
بازه ی سنیبزرگسال
تعداد دیسک2
نوع دیسکDVD
موضوعبرنامه نویسی
تماس بگیرید
آموزش ArtCam 2010
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش ArtCam 2010

Pana ArtCam 2010 Software Computer

مدلآموزش ArtCam 2010
بازه ی سنیبزرگسال
تعداد دیسک2
موضوعگرافیک
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
آموزش Electrical
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش Electrical

Pana Electrical Software Computer

مدلآموزش Electrical
موضوعمهندسی
تعداد دیسک2
نوع دیسکDVD9
بازه ی سنیبزرگسال
تماس بگیرید
آموزش نرم افزار Codevision AVR 3.12
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش نرم افزار Codevision AVR 3.12

Pana Codevision AVR 3.12 Software Computer

مدلآموزش نرم افزار Codevision AVR 3.12
تعداد دیسک1
موضوعمهندسی
بازه ی سنیبزرگسال
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
آموزش نرم افزار Joomla 3.3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آموزش نرم افزار Joomla 3.3

Pana Joomla 3.3 Software Computer

مدلآموزش نرم افزار Joomla 3.3
بازه ی سنیبزرگسال
نوع دیسکDVD
موضوعبرنامه نویسی
تعداد دیسک1
تماس بگیرید
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن