محصولات سایت

حقوق و مدیریت متفرقه Management Other

به فروشگاه اینترنتی حقوق و مدیریت متفرقه تاریخچه خوش آمدید

بسته فیلم آموزشی سی روز تا پیروزی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بسته فیلم آموزشی سی روز تا پیروزی

تماس بگیرید
فیلم آموزشی برنامه ریزی با کارت متوازن امتیازی BSC-سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزشی برنامه ریزی با کارت متوازن امتیازی BSC-سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری

Balance Score Card

تماس بگیرید
فیلم آموزشی تحلیل SWOT و طراحی استراتژی در زندگی و کسب و کار --سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزشی تحلیل SWOT و طراحی استراتژی در زندگی و کسب و کار --سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری

SWOT Analysis And Desiginig Strategies

تماس بگیرید
فیلم آموزشی روش ها و تکنیک های هدف گذاری --سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزشی روش ها و تکنیک های هدف گذاری --سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری

Goal Setting Methods

تماس بگیرید
فیلم آموزشی ارزش ها و قوانین موفقیت-سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزشی ارزش ها و قوانین موفقیت-سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری

best performance

تماس بگیرید
فیلم آموزشی تصویرسازی و چشم انداز زمانی بلندمدت -سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزشی تصویرسازی و چشم انداز زمانی بلندمدت -سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری

vision

تماس بگیرید
فیلم آموزشی تعیین ماموریت ها در زندگی و کسب و کار--سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزشی تعیین ماموریت ها در زندگی و کسب و کار--سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری

mission

تماس بگیرید
فیلم آموزشی نگرش و احساس توانایی بر مدار آرزوها و رویاها --سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزشی نگرش و احساس توانایی بر مدار آرزوها و رویاها --سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری

attitude ana choice based on big wishes

تماس بگیرید
فیلم آموزش کامل مراحل و چگونگی مدیریت استراتژیک در زندگی و کسب و کار -به روش کاربردی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلم آموزش کامل مراحل و چگونگی مدیریت استراتژیک در زندگی و کسب و کار -به روش کاربردی

Applied long term planning and Strategic Management

تماس بگیرید
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مالی-اقتصادی انتشارات جی 5 چتر نجات
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مالی-اقتصادی انتشارات جی 5 چتر نجات

G5 Preparation Course For The Financial-economic M.A Exam

تماس بگیرید
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مالی-اقتصادی انتشارات جی 5 سرعتی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مالی-اقتصادی انتشارات جی 5 سرعتی

G5 Preparation Course For The Financial-economic M.A Exam

تماس بگیرید
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مالی-اقتصادی انتشارات جی 5 قدرتی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مالی-اقتصادی انتشارات جی 5 قدرتی

G5 Preparation Course For The Financial-economic M.A Exam

تماس بگیرید
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تجارت الکترونیک انتشارات جی 5 چتر نجات
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تجارت الکترونیک انتشارات جی 5 چتر نجات

G5 Preparation Course For The Electronic commerce law M.A Exam

تماس بگیرید
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تجارت الکترونیک انتشارات جی 5 سرعتی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تجارت الکترونیک انتشارات جی 5 سرعتی

G5 Preparation Course For The Electronic commerce law M.A Exam

تماس بگیرید
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تجارت الکترونیک انتشارات جی 5 قدرتی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تجارت الکترونیک انتشارات جی 5 قدرتی

G5 Preparation Course For The Electronic commerce law M.A Exam

تماس بگیرید
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ثبت اسناد و املاک انتشارات جی 5 چتر نجات
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ثبت اسناد و املاک انتشارات جی 5 چتر نجات

G5 Preparation Course For The Estate And Attribution Registry Administration M.A Exam

تماس بگیرید
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ثبت اسناد و املاک انتشارات جی 5 سرعتی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ثبت اسناد و املاک انتشارات جی 5 سرعتی

G5 Preparation Course For The Estate And Attribution Registry Administration M.A Exam

تماس بگیرید
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ثبت اسناد و املاک انتشارات جی 5 قدرتی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت ثبت اسناد و املاک انتشارات جی 5 قدرتی

G5 Preparation Course For The Estate And Attribution Registry Administration M.A Exam

تماس بگیرید
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد نظارت و بازرسی انتشارات جی 5 چتر نجات
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد نظارت و بازرسی انتشارات جی 5 چتر نجات

G5 Preparation Course For The Supervision And Inspection M.A Exam

تماس بگیرید
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد نظارت و بازرسی انتشارات جی 5 سرعتی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد نظارت و بازرسی انتشارات جی 5 سرعتی

G5 Preparation Course For The Supervision And Inspection M.A. Exam

تماس بگیرید
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد نظارت و بازرسی انتشارات جی 5 قدرتی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد نظارت و بازرسی انتشارات جی 5 قدرتی

G5 Preparation Course For The Supervision And Inspection M.A. Exam

تماس بگیرید
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دادرسی اداری انتشارات جی 5 چتر نجات
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دادرسی اداری انتشارات جی 5 چتر نجات

G5 Preparation Course For The Adjudication Administration M.A. Exam

تماس بگیرید
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دادرسی اداری انتشارات جی 5 سرعتی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دادرسی اداری انتشارات جی 5 سرعتی

G5 Preparation Course For The Adjudication Administration M.A. Exam

تماس بگیرید
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دادرسی اداری انتشارات جی 5 قدرتی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دادرسی اداری انتشارات جی 5 قدرتی

G5 Preparation Course For The Adjudication Administration M.A. Exam

تماس بگیرید
صفحه 1 از 6
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن