محصولات سایت

کتاب چاپی نای و نی Book Nayo Ney

به فروشگاه اینترنتی کتاب چاپی نای و نی تاریخچه خوش آمدید

کتاب ترانک اثر محمد خالقی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب ترانک اثر محمد خالقی

مدلکتاب ترانک اثر محمد خالقی
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب آموزش تنبور - کتاب دوم - اثر یاشار بهنود
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب آموزش تنبور - کتاب دوم - اثر یاشار بهنود

Learning To Tanboor: Tasnifha And Zekrha: Second Book

مدلکتاب آموزش تنبور - کتاب دوم - اثر یاشار بهنود
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب سونات های ویولن اثر موتسارت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب سونات های ویولن اثر موتسارت

Violin Sonatas

مدلکتاب سونات های ویولن اثر موتسارت
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب شیوه آسان نی نوازی - کتاب اول - اثر مجید وطنیان
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب شیوه آسان نی نوازی - کتاب اول - اثر مجید وطنیان

مدلکتاب شیوه آسان نی نوازی - کتاب اول - اثر مجید وطنیان
قطعرحلی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب شیوه نوازندگی کاخن اثر محمدرضا رئیسی - جلد اول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب شیوه نوازندگی کاخن اثر محمدرضا رئیسی - جلد اول

مدلکتاب شیوه نوازندگی کاخن اثر محمدرضا رئیسی - جلد اول
مناسب برایبزرگسالان
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب مکتب ویولن سوزوکی 1-2 اثر شینی جی سوزوکی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مکتب ویولن سوزوکی 1-2 اثر شینی جی سوزوکی

Suzuki Violin School

مدلکتاب مکتب ویولن سوزوکی 1-2 اثر شینی جی سوزوکی
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب صدای دست های کوچک اثر ناهید انصاری - جلد اول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب صدای دست های کوچک اثر ناهید انصاری - جلد اول

مدلکتاب صدای دست های کوچک اثر ناهید انصاری - جلد اول
قطعرحلی
مناسب برایگروه سنی ب گروه سنی ج
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب شش دوئت آسان برای ویولن اپوس 8 اثر ایگناتس پلیل
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب شش دوئت آسان برای ویولن اپوس 8 اثر ایگناتس پلیل

Six Easy Duets Op.8

مدلکتاب شش دوئت آسان برای ویولن اپوس 8 اثر ایگناتس پلیل
قطعرحلی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب آواهای سرزمین مادری اثر سهیل حکمت آرا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب آواهای سرزمین مادری اثر سهیل حکمت آرا

مدلکتاب آواهای سرزمین مادری اثر سهیل حکمت آرا
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب پنجاه تمرین ملودیک آسان برای ویولن اپوس 74 اثر فرانتس ولفارت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب پنجاه تمرین ملودیک آسان برای ویولن اپوس 74 اثر فرانتس ولفارت

50 Easy And Melodic Studies Op.74

مدلکتاب پنجاه تمرین ملودیک آسان برای ویولن اپوس 74 اثر فرانتس ولفارت
مناسب برایبزرگسالان
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب تکنیک ویولن - کتاب اول - اثر ماتیو کریک بوم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب تکنیک ویولن - کتاب اول - اثر ماتیو کریک بوم

The Technic Of The Violin 1

مدلکتاب تکنیک ویولن - کتاب اول - اثر ماتیو کریک بوم
مناسب برایبزرگسالان
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب شش سوییت برای ویولن اثر یوهان سباستین باخ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب شش سوییت برای ویولن اثر یوهان سباستین باخ

6 Suites-Sonatas For Violoncello Solo

مدلکتاب شش سوییت برای ویولن اثر یوهان سباستین باخ
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب چهل تمرین مقدماتی اپوس 54 اثر فرانتس ولفارت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب چهل تمرین مقدماتی اپوس 54 اثر فرانتس ولفارت

40 Elementary Studies Op.54

مدلکتاب چهل تمرین مقدماتی اپوس 54 اثر فرانتس ولفارت
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب فصل ها (دوازده اثر برای پیانو) اپوس 37 اثر چایکفسکی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب فصل ها (دوازده اثر برای پیانو) اپوس 37 اثر چایکفسکی

The Seasons For Piano Solo Op.37

مدلکتاب فصل ها (دوازده اثر برای پیانو) اپوس 37 اثر چایکفسکی
مناسب برایبزرگسالان
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب دوئت های گیتار برای نوآموزان اثر ایتور تورلاکسون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب دوئت های گیتار برای نوآموزان اثر ایتور تورلاکسون

Guitar Duets For Beginners

مدلکتاب دوئت های گیتار برای نوآموزان اثر ایتور تورلاکسون
مناسب برایبزرگسالان
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب ده دفتر (آموزش گیتار کلاسیک) - دفتر اول - اثر رضا فدائی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب ده دفتر (آموزش گیتار کلاسیک) - دفتر اول - اثر رضا فدائی

Ten Books Classical Guitar Method 1

مدلکتاب ده دفتر (آموزش گیتار کلاسیک) - دفتر اول - اثر رضا فدائی
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب بیست و چهار تمرین برای پنج انگشت (اپوس 777) اثر کارل چرنی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب بیست و چهار تمرین برای پنج انگشت (اپوس 777) اثر کارل چرنی

Twenty Four Extercises For The Five Fingers Op.777

مدلکتاب بیست و چهار تمرین برای پنج انگشت (اپوس 777) اثر کارل چرنی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب یکصد تمرین پیشبردی (اپوس 139) اثر کارل چرنی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب یکصد تمرین پیشبردی (اپوس 139) اثر کارل چرنی

One Hundred Progressive Studies Op.139

مدلکتاب یکصد تمرین پیشبردی (اپوس 139) اثر کارل چرنی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب دوازده دوئت کوچک برای ویولن اپوس 38 اثر مازاس - دو جلدی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب دوازده دوئت کوچک برای ویولن اپوس 38 اثر مازاس - دو جلدی

Twelve Little Duets Op.38

مدلکتاب دوازده دوئت کوچک برای ویولن اپوس 38 اثر مازاس - دو جلدی
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب بهترین های ونجلیس برای پیانو
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب بهترین های ونجلیس برای پیانو

The Best Of Vangelis For Piano

مدلکتاب بهترین های ونجلیس برای پیانو
مناسب برایبزرگسالان
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب سی و شش اتود مقدماتی و پیشبردی برای ویولن Op.20 اثر کایزر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب سی و شش اتود مقدماتی و پیشبردی برای ویولن Op.20 اثر کایزر

Elementary And Progressive Etudes For The Violin Op.20

مدلکتاب سی و شش اتود مقدماتی و پیشبردی برای ویولن Op.20 اثر کایزر
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب متد جامع گیتار - کتاب اول - اثر ویل اشمیت
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب متد جامع گیتار - کتاب اول - اثر ویل اشمیت

Guitar Method 1

مدلکتاب متد جامع گیتار - کتاب اول - اثر ویل اشمیت
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب دستور مقدماتی ویولن کتاب سوم هنرستان اثر روح الله خالقی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب دستور مقدماتی ویولن کتاب سوم هنرستان اثر روح الله خالقی

Course Of Violin Third Book

مدلکتاب دستور مقدماتی ویولن کتاب سوم هنرستان اثر روح الله خالقی
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
مناسب برایبزرگسالان
موجود نیست
کتاب فن آهنگ سازی به شیوه ددکافنیک اثر مصطفی کمال پورتراب
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب فن آهنگ سازی به شیوه ددکافنیک اثر مصطفی کمال پورتراب

Composition In Dodecaphonic Style

مدلکتاب فن آهنگ سازی به شیوه ددکافنیک اثر مصطفی کمال پورتراب
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعوزیری
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن